Sobota 28. listopadu 1931

Těsnopisecká zpráva

o 150. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v sobotu dne 28. listopadu 1931

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Došlé spisy

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad.

Zpráva výboru rozpočtového o vládnom návrhu (tisk 1410) štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona pre rok 1932 (tisk 1460) a rozprava o prehlásení ministra financií, učinenom vo 142. schôdzi posl. snemovne dňa 14. ríjna 1931 - pokračování v prvé, politické části podrobné rozpravy

Řeč posl. Richtera

Řeč posl. dr Hajna

Řeč posl. Machníka

Řeč posl. Lišky

Řeč posl. Kopeckého

Zahájena druhá, kulturní a sociální část podrobné rozpravy

Řeč posl. Vičánka

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Došlé spisy

Iniciativnímu výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP