Sobota 29. listopadu 1930

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby na stavbu moderní městské poštovní budovy v Chebu zařadilo do státního rozpočtu pro rok 1931 1,000.000 Kč jako prvou splátku na tuto stavbu.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo post se vybízí, aby v zájmu bezpečného doručování novin a tiskopisů nařídila poštovním úřadům, aby se tyto poštovní zásilky řádně doručovaly adresátům a že poznámka "nepřijímá se" smí býti vlastnoručně napsána jen adresátem nebo jeho zástupcem.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby zřídilo poštovní autobusové spojení Sušice-Hartmanice-Železná Ruda a další spojení Černá-Dolní Vltavice-Frymburk-Německý Rychnov nebo aspoň, aby udělilo soukromé koncese na tyto tratě.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby radiový zákon ze dne 20. prosince 1923, č. 9 z r. 1924, urychleně přepracovalo v moderním duchu a než o něm budou jednati obě sněmovny, aby jej předložilo také příslušným odborným svazům, jakož i svazu posluchačů radia a živnostníkům a obchodníkům, majícím zájem na rozhlasu, aby k němu zaujali stanovisko. V tomto zákoně budiž pamatováno i na ochranná opatření.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Automatisace malých telefonních ústředen, zvláště v odlehlých průmyslových místech, budiž co nejvíce podporována a urychlena.

Resoluce posl. Stenzla, Eckerta, Prause a druhů:

Ministr pošt se vybízí, aby uložil šekovému úřadu, aby zvýšení šekových poplatků provedené dnem 1. ledna 1930, odvolal.

Resoluce posl. Mojtu a druhov:

Ukladá sa ministerstvu pošt a telegrafov, aby vykonalo potrebné prípravné práce k sriadeniu pobočného ústavu poštovnej sporitelne v Bratislave.

Resoluce posl. Mojtu a druhov:

Ukladá sa ministrovi pošt a telegrafov, aby sa usiloval o čím skoršiu likvidáciu z bývalou uhorskou poštovnou sporitelnou v Budapešti. Dotial nech vyplatí československá poštovná sporitelna ako preddavok 70% na pohľadávky za poštovnou sporitelnou v Budapešti alebo v hotovosti z pokladny prebytkov, alebo nech vydá na tie pohľadávky vkladné knižky.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby na stavbu moderní městské poštovní budovy v Chebu zařadilo do státního rozpočtu pro r. 1932 1,000.000 Kč jako první splátku na tuto stavbu.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby co nejdříve provedlo automatisaci telefonního provozu ve velkých telefonních ústřednách na venkově, a to v Chebu, v Karlových Varech, v Teplicích-Šanově, Ústí n. L., Jablonci n. N., Děčíně-Podmoklech, v Opavě, Krnově atd.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby uložila příslušným ministerstvům, aby žádosti o koncesi k provozu autobusových tratí pro osobní dopravu vyřizovala rychle a spravedlivě a aby zvláště urychleně vyřizovala žádosti především obcí.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby se postarala o novostavbu poštovního úřadu v Žatci, a to pro město a nádraží.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby zřídila v Mostu druhý poštovní úřad.

Ke kap. 16:

Resoluce posl. Bečku, dr Štefánka, dr Ivanku, Hrušovskýho, dr Mičuru a druhov:

Vláde sa ukládá, aby do konca tohoto roku zadala stavbu železnice Červená Skala-Margecany v I. úseku Červená Skala-Ľadová jaskyňa.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby věnovalo více pozornosti vybudování dopravní sítě v sudetských zemích. Zvláště žádáme, aby byla vystavěna tato spojení:

1. Železnice Opava-Bílovec přes Hradec,

2. Horní Benešov-Bruntál,

3. Albrechtice-Heřmanovice-Cukmantl,

4. Budišov n. Budišovkou-Dvorce-Moravský Beroun.

5. Provedení tratí v Rudohoří projektovaných již několik let.

6. železniční spojení Karlovy Vary-Bochov.

Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministr železnic se vybízí, aby ve všech místech s německou menšinou, kvalifikovanou podle jazykového zákona, při všech nápisech na nádražích, úředních místnostech, pokladnách atd., vyhradil německému jazyku místo, jež mu přísluší. Totéž platí o pohraničním nádraží v Břeclavě a pro všechny velké stanice, z nichž se oddělují trati vedoucí do německého území, jako Přerov, Plzeň, České Budějovice atd.

Resoluce posl. Mojtu a druhov k §u 5 ze skupiny II:

Ministerstvu železnic sa ukládá, aby upravilo železničné tarify na Slovensku a v historických zemích jednotne.

Resoluce posl. Mojtu a druhov k §u 5 ze skupiny II:

Ministerstvu železnic sa ukládá, aby bez odkladu prikročilo ku stavbe železnice Červená Skala-Margecany.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby v mezinárodních jízdních řádech usnadnilo vyhledání západočeských lázní tím, že kromě českých jmen lázeňských míst bude uveden i název německý, a to nejen v překladu v závorce, nýbrž i v seznamu, případně s odesláním k českému názvu.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby vybudovalo pohraniční nádraží ve městech s pohraničními celnicemi, dále aby modernisovalo neudržitelné poměry na nádražích v Jablonci n. N., Františkových Lázních a zvláště v Karlových Varech a dále, aby rozšířilo nádraží Vítkov-Jánské Koupele, Vejprty a v Novosedlicích novostavbami, přístavbami a přestavbami, aby bylo lze zdolati stále stoupající dopravní požadavky.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby ve všech místech s německou menšinou, kvalifikovanou podle jazykového zákona, při všech nápisech na nádražích, úředních místnostech, pokladnách atd., vyhradilo německému jazyku místo, jež mu přísluší. Totéž platí o pohraničních nádražích v Břeclavě a Bohumíně a pro všechny velké stanice, v nichž se oddělují trati vedoucí do německého území jako Přerov, Plzeň, České Budějovice atd.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby urychlila novostavbu horního nádraží v Karlových Varech.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby na tabulích oněch vlaků, které jedou z ciziny do Československa a do západočeských lázní a na nichž dosud byly napsány jen vstupní, výstupní a konečné stanice v Československu, byly uvedeny také stanice oněch lázní, které leží na této trati. Konkretně řečeno jde o to, aby na příklad u berlínského lázeňského vlaku tabule byly označeny nejen "Berlín-Podmokly-Karlovy Vary", nýbrž "Berlín-Podmokly-Teplice-Šanov-Karlovy Vary".

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby na trati Chomutov-Praha, bývalé buštěhradské dráhy, doplnilo druhou kolej v úsecích, kde schází a aby celou trať Plzeň-Cheb rovněž vybudovalo jako dvoukolejnou.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Na železničních tratích vedoucích německým jazykovým územím jsou nápisy na vlacích, sloužící k orientaci cestujících, dále často také nápisy ve stanicích jen české. Poslanecká sněmovna se usnáší vyzvati ministra železnic, aby vydal nařízení že orientační nápisy a vyhlášky umístěné na nádraží a na vlacích a ve vlacích, vyvěšují se ihned také německy.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby k podpoře železniční dopravy a k usnadnění orientace cizozemských cestujících na vývěsných jízdních řádech určených pro cizinu označovalo západočeská lázeňská místa Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně a Teplice-Šanov také německy, poněvadž západočeské lázně staletou tradicí jsou známy celému světu svými německými jmény.

Ke kap. 17:

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, dle něhož obdrží všichni nezaměstnaní ihned prozatímní podporu ve výši 500 Kč pro ženaté a 300 Kč pro svobodné.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se ruší všechna ustanovení §u 82 živn. řádu a nahrazuji se tímto zněním: Zaměstnavatel nesmí v žádném případě propustiti dělníka bez výpovědi před uplynutím doby, pro kterou byl na práci zjednán anebo kterou určuje příslušná kolektivní smlouva.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zakazuje propouštění členů, náhradníků, a kandidátů i členů volebních komisí do závodních rad a výborů stejně jako důvěrníků, volených na schůzích osazenstva jednotlivých oddělení, bez souhlasu dělnických voličů.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zrušují všechny výjimky zákazu noční práce žen a mladistvých dělníků, jakož i všechny výjimky ze zákazu práce dětí.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se stanoví, že žádný zaměstnanec nesmí na místě svého zaměstnání býti držen déle než 8 hodin denně, nebo 48 hodin týdně a že mu celá doba ztrávená na pracovišti musí býti plně zaplacena, ať ho zaměstnavatel zaměstnává či nic.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zakazují veškeré srážky ze mzdy a platů z důvodů tvrzeného poškození nebo z důvodů disciplinárních a všechny druhy závodních pokut vůbec, stejně jako srážky z dovolené za neodpracované dny pracovní.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se upravují pracovní poměry mládeže podle následujících zásad:

1. Pracovní doba mládeže nesmí býti v žádném případě delší 6 hodin denně bez zkrácení dosavadních úhrnných týdenních nebo měsíčních mezd.

2. Noční práce mládeže se bezvýjimečně zakazuje.

3. Mladiství dělníci musí dostat bezpodmínečně každoročně 4 týdny placené dovolené.

4. Práce mládeže v sobotu odpoledne se zakazuje. Vyučovací hodiny na pokračovacích a jiných školách pro učně a mladistvé dělníky musí býti bezpodmínečně v době pracovní a doba ztrávená ve škole musí býti do pracovní doby započítána a plně zaplacena.

5. Učně nesmí býti použito k jinému žádnému zaměstnání, než ku práci živnostenské, pro kterou byl přijat.

6. Všichni mladiství dělníci musí býti pojištěni.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se určí stejné aktivní a pasivní právo volební pro mládež při volbách do závodních výborů a jiných volbách politických, při volbách do všech dělnických institucí atd., jaké mají dospělí, dále neomezené právo stávkové a koaliční, shromažďovací a spolkové a vůbec ničím neomezené právo na politickou činnost pracující mládeže. Nesmí býti zakazována účast mládeže ve stávkách, na demonstracích, projevech a dělnických třídních bojích, aniž činnost mládeže ve sportovních, kulturních a tělovýchovných organisacích proletářských, při trampingu, výletech a pod. (Ani účast proletářských dětí na třídním boji, průvodech, tvoření skupin, třeba revolučních, dětských, proletářských časopisů, tábory, pomoc při stávkách atd.) nesmí býti zakazována ani omezována.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se určí: Zákaz noční práce pro ženy a zákaz práce přes čas bezpodmínečně i pro služebná děvčata a zemědělské dělnice. Přísné trestání překročení zákazu práce v sobotu odpoledne a v neděli toho, kdo práci tu ženám uložil nebo nařídil. Zákaz propouštění žen z práce v těhotenství a zákaz těžké práce pro ženy. Poskytnutí přestávek v práci na kojení beze ztráty výdělku. Pracující ženy v domácnosti při domácké práci, jakož i služebné musí býti povinně pojištěny. Právo pracujících žen ve veřejných službách na manželství a rodinu nesmí býti omezováno. Úplné zrovnoprávnění žen ve veřejných službách s muži a odstranění každého rozdílu mezi družkami a ženami a odstranění každého rozdílu mezi dětmi manželskými a nemanželskými a schovanci.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zrušují čelední řády.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se ruší §§ 144 až 148 o přerušení těhotenství. Přerušení těhotenství pracujících žen bude nadále prováděno v léčebných ústavech na útraty sociálního pojištění nebo státu.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zřizuje při každé nemocnici zvláštní porodnické oddělení pro proletářské ženy bezplatné a poradna pro bezplatné udílení rad těhotným.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů vypsala volby do všech sociálně pojišťovacích ústavů, prováděné na základě všeobecného, stejného, přímého, tajného a poměrného práva volebního všech pojištěnců.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se stanoví nové přihlášky válečných poškozenců na nárok na důchod.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o státní podpoře stavebního ruchu, jenž by umožňoval co nejrychlejší opatření laciných a zdravých bytů pro pracující a nemajetné vrstvy.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o povinném zaměstnání válečných poškozenců ve veřejných a soukromých službách, jenž by byl ve shodě s požadavky organisací válečných poškozenců a svazu státních zaměstnanců-invalidů.

Resoluce posl. Štětky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona o ochraně nájemníků, vybudovaný na těchto zásadách:

1. Všem dělníkům, zřízencům a malým úředníkům budiž poskytnuta taková ochrana nájemníků, aby ze svých bytů nemohli býti vůbec vypovězeni.

2. Těm, kteří nemají bytů, podléhajících ochraně nájemníků, budou státem opatřeny zdravé byty za podmínek jaké jsou v domech starých.

3. Nájemné ve všech domech nesmí býti vyšší nájemného z roku 1920.

4. Stávkující, vyloučení a nezaměstnaní neplatí činže.

5. Výpovědní důvody se zrušují.

I. Eventuální resoluce posl. Štětky a soudr.:

Bude-li zamítnut náš základní návrh na ochranu nájemníků, navrhujeme: Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, který by určoval státu a obcím povinnost platiti nájemné za nezaměstnané, stávkující a vyloučené dělníky.

II. Eventuální resoluce posl. Štětky a soudr.:

Budou-li zamítnuty naše předcházející resoluce, navrhujeme: Vládě se ukládá, aby předložila poslanecké sněmovně ihned návrh zákona, kterým se dosavadní ochrana nájemníků prodlužuje v nezměněné formě do 30. listopadu 1931.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve změnila platný zákon o sociálním pojištění a podala návrh zákona, jímž se opět rozšiřuje na všechny dělníky, zvláště na mladistvé a domácké dělníky, kteří byli při poslední novelisaci vyloučeni, jímž se snižuje hranice stáří a zvyšují důchody, zvláště počáteční důchody.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se podpora pro přestárlé stanoví ročně nejmenší částkou 2400 Kč pro osobu.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona na vyšší plat za hodiny přes čas.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve uzavřelo smlouvu, aby českoslovenští státní občané, pracující v Německu, byli osvobozeni od placení příspěvků na pojištění proti nezaměstnanosti.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejrychleji podala návrh zákona, jímž se pro zastavení o omezení všech podniků zavádí ohlašovací povinnost a přesné přezkoumání, zaměstnavatelům se ukládá, aby zachovali lhůtu mezi ohlášením a provedením zamýšleného zastavení, kterou určí zákon a zároveň se také stanoví citelné tresty na přestoupení těchto předpisů.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby připravila důkladnou reformu prostředkování práce ve smyslu povinného prostředkování práce.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby zřídila zvláštní fond pro případ krise na podporu jen částečně zaměstnaných dělníků.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby konečně přikročila ke zřízení dělnických a zaměstnaneckých komor.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby vypracovala návrh zákona o povinném pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve rozepsalo řádné volby do sociálních pojišťoven.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby zrušila zákon na ochranu domácího trhu práce.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby urychlilo prováděcí nařízení k §u 176 zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců z r. 1929.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se rozšiřuje povinné sociální pojištění na všechny dělníky, zvláště však na dělníky zemědělské a lesní.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se nařizuje nedělní klid pro obchodní pomocníky v celém státě.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve přikročilo k novelování zákona o obchodních pomocnících z roku 1910.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve vydalo nařízení, jímž se výpovědní lhůta podle zákona o obchodních pomocnících z r. 1910 stanoví 6 týdny a při pětileté služební době třemi měsíci před kalendářním čtvrtletím.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby dobu zavírání obchodů pro zaměstnance, činné v obchodu, upravila jednotně.

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby ve lhůtě co nejkratší novelovala zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců (viz návrh posl. Köhlera a druhů).

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona o kolektivních smlouvách (viz návrh posl. Köhlera, Kaspera a druhů).

Resoluce posl. inž. Junga, Kaspera a druhů:

Vláda se vybízí, aby se ve lhůtě co nejkratší postarala, aby byl zřízen německý inspektorát veřejného prostředkování míst.

Resoluce posl. Stenzla, Eckerta, Prause a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby do 4 měsíců rozepsalo a provedlo volby do nemocenských pojišťoven.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby ihned obnovila úplnou a neomezenou volnost stěhování pensistů, zvláště když s tím není spojeno žádné zatížení státního rozpočtu.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se mění § 82 živn. řádu podle návrhu posl. dr Mayr-Hartinga a druhů.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby ihned zrušila a zbavila účinnosti restrikční zákon č. 296/1924 Sb. z. a n.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve rozepsalo řádné volby do sociálních pojišťoven.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Ministerstvo soc. péče se vybízí, aby co nejdříve přikročilo k novelování zákona o obchodních pomocnících z roku 1910.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Z částky 9˙3 milionů Kč na péči o mládež budiž poukázán německým zemským úřadovnám pro ochranu dětí a péči o mládež podíl připadající na ně podle klíče obyvatelstva.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona na zřízení dělnických a zaměstnaneckých komor.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se zlepšuje péče o válečné poškozence, jak se toho dožadují organisace válečných poškozenců.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se rozšiřuje povinné úrazové pojištění na všechny osoby povinně pojištěné pro případ nemoci, především však na zemědělské dělníky.

Resoluce posl. dr Mayr-Hartinga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala návrh zákona, jímž se zavádí povinné pojištění pro případ nezaměstnanosti.

Ke kap. 19.:

Resoluce posl. inž. Junga, Schuberta a druhů:

Ministerstvo zdravotnictví nechť zařadí do rozpočtu pro rok 1931 částku, která stačí, aby bylo lze všem svazům, provozujícím tělesná cvičení, poskytnouti státní podporu 2 Kč na každého člena každého svazu.

Resoluce posl. inž. Junga, Schuberta a druhů:

Aby profesoři tělocviku mohli se dodatečně vzdělati, nechť ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy přikročí ke zřízení německé vysoké školy pro tělesná cvičení.

Resoluce posl. inž. Junga, Schuberta a druhů:

Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy se vybízí, aby všem obcím uložilo zákonnou povinnost povinně zřizovati hřiště a místa pro provozování sportu.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP