Pátek 28. listopadu 1930

Těsnopisecká zpráva

o 88. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 28. listopadu 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Ze senátu došlo

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 780) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 70. schůzi posl. sněmovny dne 25. září t. r. - pokračování v podrobné rozpravě o části třetí, hospodářské a dopravní

Řeč posl. Matznera

Řeč posl. Böhma

Řeč posl. Hokky

Řeč posl. Pozdílka

Řeč posl. Steinera

Řeč posl. Leibla

Řeč posl. Suroviaka

Řeč posl. Pekárka

Řeč posl. Staňka

Řeč posl. Kuhnové

Řeč posl. Janalíka

Řeč posl. Honzla

Řeč posl. Jelinka

Řeč posl. Nitsche

Řeč posl. Bečko

Řeč posl. Hrušky

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Petroviče

Řeč posl. dr Hanreicha

Řeč posl. Zajíce

Řeč posl. Scharnagla

Rozprava o třetí, hospodářské a dopravní části skončena

Zahájena rozprava o části čtvrté, finanční

Řeč posl. dr Kafky

Řeč posl. Pelíška

Řeč posl. Štětky

Věcná poznámka posl. inž. Kalliny

Věcná poznámka posl. dr Hassolda

Přečteny podané návrhy

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Přikázáno výboru

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP