Čtvrtek 27. listopadu 1930

Těsnopisecká zpráva

o 87. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 27. listopadu 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Došlé spisy

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 780) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 70. schůzi posl. sněmovny dne 25. září t. r. - pokračování v podrobné rozpravě o části druhé, kulturní a sociální

Řeč posl. Čuříka

Řeč posl. Vičánka

Řeč posl. dr Lukavského

Řeč posl. Čižinské

Řeč posl. Häuslera

Řeč posl. Hodiny

Řeč posl. Polívky

Řeč posl. Jurnečkové

Řeč posl. Koška

Řeč posl. Náprstka

Řeč posl. Höhnela

Řeč posl. Myslivce

Řeč posl. Hummelhanse

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Řeč posl. Kopeckého

Řeč posl. dr Hajna

Řeč posl. Al. Beneše

Řeč posl. dr Štefánka

Druhá, kulturní a sociální část podrobné rozpravy skončena

Zahájena třetí, hospodářská a dopravní část podrobné rozpravy

Řeč posl. Geyera

Řeč posl. Kučery

Řeč posl. Zajička

Řeč posl. Stanislava

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP