Čtvrtek 23. října 1930

Těsnopisecká zpráva

o 74. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 23. října 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změny ve výborech

Došlé spisy

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výborů živnostensko-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 629), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsaná na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. a n. (tisk 700) - pokračování

Řeč posl. Eckerta

Řeč posl. dr Zadiny

Řeč posl. Krumpe

Řeč posl. Dietla

Řeč posl. Danihela

Řeč posl. Böhma

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Změny ve výborech

Rozdané tisky

Iniciativnímu výboru přikázáno

Z iniciativního výboru přikázáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP