Úterý 27. května 1930

Těsnopisecká zpráva

o 54. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 27. května 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. a) Zpráva výborů zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 441), jímž se předkládají Národnímu shromáždění Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu (tisk 466).

b) Zpráva výborů zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 442), jímž se předkládají Národnímu shromáždění Dohody o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsané dne 28. dubna 1930 v Paříži a Ujednání je doplňující (tisk 467).

c) Rozprava o prohlášení ministra zahraničních věcí, učiněném v 50. schůzi posl. sněmovny dne 20. května 1930 - pokračování

Řeč posl. Oehlingera

Řeč posl. dr Kafky

Řeč posl. dr Mareše

Řeč posl. Hrubého

Řeč posl. inž. Kalliny

Řeč posl. Myslivce

Řeč posl. Stříbrného

Řeč posl. dr Štefánka

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Jurana

Řeč posl. dr Buzka

Řeč posl. Štětky

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP