Pátek 16. května 1930

Těsnopisecká zpráva

o 49. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v pátek dne 16. května 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Ze senátu došlo

Iniciativnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového:

a) k usnesení senátu (tisk 421) o vládním návrhu (tisk sen. 165 a 184) zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, jakož i

b) k usnesení senátu, kterým byla zamítnuta posl. sněmovnou schválená osnova (tisk 1413 a 1452-II) zákona, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona čís. 194 z r. 1920 o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona čís. 288/1924 o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 430) - pokračování

Řeč posl. Grünznera

Řeč posl. Tylla

Řeč posl. Brodeckého

Řeč posl. Dobránskyho

Řeč posl. Gläsela

Věcná poznámka posl. dr Kalaše

Přečteny podané návrhy

Věcná poznámka posl. Mašaty

Doslov zpravodaje posl. B. Procházky

Doslov zpravodaje posl. Ježka

Osnova tisk 421 přijata v prvém čtení

Schváleno usnesení senátu o osnově tisk 430

Změněn pořad

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Bratislave v trest. věci posl. Jurana (tisk 354)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Strakonicích v trest. věci posl. Zápotockého (tisk 355)

Řeč zpravodaje posl. dr Stránského

Návrh výboru imunitního přijat

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trest. věci posl. Śliwky (tisk 365)

Řeč zpravodaje posl. Koudelky

Návrh výboru imunitního přijat

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím

a) posl. Štefana Suroviaka a druhov vláde o nespravedlive prevádzanej revízii systemizácie na čsl. št. železniciach (tisk 284)

b) posl. Jurana a soudr. ministru soc. péče o porušování 8 hodinné doby pracovní (tisk 285)

c) posl. Jurana a soudr. ministru vnitra o balkánských methodách brněnské policie (tisk 286)

d) posl. inž. O. Kalliny a druhů ministrovi financí, že karlovarský berní úřad bezohledně vymáhá daně (tisk 291)

e) posl. dr Hassolda a druhů ministrovi vnitra o námitkách proti jihlavským obecním volbám (tisk 307)

f) posl. Hodinové, Čižinské a soudr. ministru vnitra o hrubém a surovém jednání policie proti dělníkům a jejich ženám při bourání kolonie Zahrádek u Edenu ve Vršovicích dne 25. a 26. března t. r. (tisk 318)

g) posl. Majora, Steinera a soudr. ministru spravedlnosti o surovém nakládání s uvězněným posl. Sedorjakem (tisk 319)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP