Úterý 18. února 1930

Těsnopisecká zpráva

o 17. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 18. února 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Změna ve výboru

Došlé spisy

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad.

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 80) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1930 (tisk 210)

Řeč zpravodaje posl. dr Hnídka

Rozdělena rozprava

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Mayr-Hartinga

Řeč posl. dr Černého

Řeč posl. Eckerta

Řeč posl. Bergmanna

Řeč posl. inž. Kalliny

Rozprava přerušena

2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství (tisk 207)

Zpravodaj posl.dr Hnídek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 80) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1930 (tisk 210) - pokračování

Řeč posl. Knirsche

Řeč posl. Dobránského

Řeč posl. de Witte

Řeč posl. dr Tiso

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP