Čtvrtek 19. prosince 1929

Těsnopisecká zpráva

o 5. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 19. prosince 1929.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Poslanecký slib

Dovolené

Změna ve výboru

Výboru rozpočtovému přikázáno

Došlé spisy

Imunitnímu výboru přikázáno

Pořad:

1. Rozprava o vládním prohlášení - pokračování

Řeč posl. dr Luschky

Řeč posl. Hodiny

Řeč posl. Mašaty

Řeč posl. Čižinské

Řeč posl. Pechmana

Řeč posl. dr Wintera

Řeč posl. dr Törkölyho

Řeč posl. Šamalíka

Řeč posl. Stříbrného

Řeč posl. Slavíčka

Řeč posl. Čuříka

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Změny ve výboru

Došlé spisy

Vyloučení částí řeči z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP