Čtvrtek 12. prosince 1929

Začátek schůze v 11 hod. 28 min. dopol.

Přítomni:

Zástupci vlády: min. předseda Udržal; ministři Bechyně, dr Beneš, Bradáč, dr Czech, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Engliš, dr Franke, dr Matoušek, dr Meissner, Mlčoch, dr Slávik, dr Spina, dr Šrámek, dr Viškovský.

253 poslanců podle presenční listiny.

Z kanceláře sněmovní: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška, dr Záděra.

Min. předseda Udržal (zvoní): Slavná sněmovno! Podle §u 5, odst. 2 jedn. řádu poslanecké sněmovny zahajuji ustavující schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé (Výkřiky komunistických poslanců:"Pusťte Haruse!" - Někteří komunističtí poslanci pískají na píšťalky.), vyšlé z voleb vykonaných dne 27. října t. r. pro třetí volební období a svolané presidentem republiky na dnešní den rozhodnutím ze dne 7. prosince 1929.

Oznamuji, že došel přípis volebního soudu ze dne 23. listopadu 1929, č. 222/29, o částečné verifikaci voleb, a žádám p. tajemníka sněmovny dr Říhu, aby přípis tento přečetl. (Neustálé výkřiky komunistických poslanců.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Volební soud v dnešní plenární schůzi přezkoumal volbu členů do poslanecké sněmovny Národního shromážděni, zvolených dne 27. října 1929 a jejich volitelnost podle § 8, č. 2 a § 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n. a usnesl se:

I. Ověřiti volbu těchto členů poslanecké sněmovny:

Z kandidátní listiny č. 1: 1. Haiblick Karel, sklářský dělník, Falknov, 2. Hruška Čeněk, dělník, Praha-Vysočany, 3. Sedorjak Mikola Ivan, zemědělec, Velký Bočkov, 4. Sliwka Karel, úředník, Doubrava, 5. Štětka Josef, kovodělník, Chodouň, 6. dr Stern Viktor, redaktor, Praha-Žižkov, 7. Zápotocký Antonín, tajemník, Praha-Karlín

Z kandidátní listiny č. 2: 8. Fedor Mikuláš, pens. říd. učitel, Levoča, 9. dr Holota Ján, starosta, Nové Zámky, 10. dr Jabloniczky Ján, advokát, Bratislava, 11. Nitsch Andor, statkář, Velká Lomnica, 12. Szentivány Josef, statkář, Behince-Beje, 13. dr Szüllö Gejza, statkář, Bačfa.

Z kandidátní listiny č. 3: 14. Böhm Rudolf, rolník, Dolní Habartice, 15. Böllmann Jiří, rolník, Vysočany, okr. Žatec, 16. Halke Otto, rolník, Krnov-Kostelec, 17. Heller František, rolník, Česká Lípa, 18. Hodina František, rolník a předseda organisace německých zemědělců na Moravě, Trnávka, 19. Platzer Jan, rolník, Velký Ratmírov, 20. dr Rosche Alfred, advokát, Mikulášovice, 21. dr Spina František, univ. profesor, Praha, 22. Wagner Hans, rolník, Lechovice, 23. Windirsch František, ředitel hospodářské odborné školy, Liberec, 24. Zierhut Volfgang, rolník, Hodousice, p. Nýřany.

Z kandidátní listiny č. 4: 25. Blatny Fani, soukromnice, Karlovy Vary, 26. dr Czech Ludvík. advokát, Brno, 27. Dietl Antonín, tajemník, Praha, 28. Grünzner Arnošt. tajemník, Ústí n. L., 29. Hackenberger Theodor, úředník, Praha, 30. Haeger Rudolf, tajemník kovodělníků, Krnov, 31. Katz František, tajemník, Falknov, 32. Kaufmann František, předseda mezinárodního svazu kovodělníků. Chomutov, 33. Kirpalová Irena, soukromnice, Ústí nad Labem, 34. Leibl Dominik, rolník, Hradec u Stoda, 35. Pohl Adolf, tajemník horníků, Trnovany, 36. Roscher Antonín, úředník, Liberec, 37. Schäfer Antonín, odb. úředník, Liberec, 38. Schweichhart Josef, redaktor, Podmokly, 39. Taub Vítězslav, tajemník, Praha, 40. de Witte Eugen, redaktor, Karlovy Vary.

Z kandidátní listiny č. 6: 41. Horpynka Otto, profesor, Praha, 42. inž. Kallina Otmar, úředně aut. civ. ing., ředitel vodárny, Karlovy Vary, 43. dr Keibl Josef, soudní rada, Děčín, 44. dr Schollich Arnošt, profesor vyšší střední hospodářské školy a starosta, Nový Jičín.

Z kandidátní listiny č. 8: 45. dr Beneš Eduard, ministr zahraničí, Praha IV., 46. Bergman Hugo, poštmistr, Brandýs n. L., 47. David Joža, tajemník Č. O. L., Praha, 48. dr Franke Emil, státní úředník a býv. ministr, Praha, 49. Hrušovský Igor, odb. rada, Praha XVI., 50. Knejzlík Josef, redaktor časopisu "Rádce český rolník" a starosta obce Předmostí u Přerova, 51. Lanc Josef, horník, Most, 52. Langr František, zemský tajemník, Brno, 53. Mikuláš Václav, domkář, Šátalka, 54. Moudrý Karel, profesor, Praha XVIII., 55. Netolický Josef, živnostník, Chlumec n. Cidl., 56. dr Patejdl Josef, odb. rada, Praha IV., 57. Pechmanová Luďka, poštovní úřednice, Praha, 58. Procházka Bohuslav, starosta Jednoty zaměstnanců čsl. drah, Praha, 59. Sladký Václav, profesor, Opava, 60. Slavíček Jan, tajemník, Praha, 61. Špatný Emil, redaktor, Praha XII, 62. Tučný Alois, tajemník, Praha II, 63. inž. Záhorský Jan, profesor, Praha XVI, 64. Zeminová Fr., úřednice, Praha II.

Z kandidátní listiny č. 10: 65. Bečko Jan, kovodělník, Zvoleň, 66. Bechyně Rudolf, novinář, Praha-Smíchov, 67. Beneš Vojta, zemský školní inspektor, jednatel Č. O. L., starosta Svazu čsl. učitelstva, Praha, 68. Biňovec František, rolník, Kralupy n. Vlt., 69. Brodecký Vilém, tajemník železniční Unie, Břevnov, 70. Brožík Karel, předseda Svazu horníků, Praha, 71. dr Dérer Ivan, advokát, Bratislava, 72. Hampl Antonín, předseda Čs. soc. dem. strany děl., Střešovice, 73. Chalupa Rudolf, úředník, Kukleny, 74. Chalupník Josef, tajemník Svazu kovodělníků, Mor. Ostrava, Vítkovice, 75. Jaša Václav, učitel, Znojmo, 76. Klein Robert, tajemník, Praha, 77. Koudelka Jan, redaktor, Kolín, 78. JUDr. Meissner Alfréd, advokát, Praha, 79. Nečas Jaromír, inženýr, Bubeneč, 80. Pik Luděk, redaktor a starosta města, Plzeň, 81. Prokeš Jan, žurnalista a starosta města, Mor. Ostrava, 82. Remeš Antonín, administrátor a finanční referent města v Plzni, 83. Srba Antonín, redaktor a st. úředník, Praha, 84. Stivín Josef, žurnalista, Praha, 85. Svoboda František, redaktor, Brno - Židenice. 86. Tayerle Rudolf, tajemník Odborového sdružení československého, Praha, 87. Tomášek František, žurnalista, Praha, 88. JUDr Winter Lev, advokát, Praha.

Z kandidátní listiny č. 12: 89. Stříbrný Jiří, žurnalista, Praha.

Z kandidátní listiny č. 13: 90. Ph. Dr Hajn Antonín, nakladatel, Praha XII, 91. Ježek František, starosta "Sdružení národních železničářů rep. Čsl." a rada stát. drah, Praha, 92. JUDr Kramář Karel, průmyslník, Praha IV, 93. Kurtyák Ivan, zemědělec, Chust, 94. Ph. Dr Lukavský František, profesor, Plzeň, 95. JUDr Matoušek Josef, vrchní soudní rada, Praha XVI, 96. inž. Novák Ladislav, ministr obchodu, Praha II, 97. Petrovický František, generální tajemník, Praha II, 98. Špaček Jaromír, právní rada a vrchní ředitel městských úřadů, Slezská Ostrava.

Z kandidátní listiny č. 14: 99. Adámek Josef, rolník, Vojtěchov u Hlinska, 100. Bezděk Bedřich, knihtiskař, Brno, 101. dr Daněk Ladislav, advokát, Brno, 102. JUDr Dolanský Josef, advokát, Brno, 103. inž. Dostálek Jan, magistrátní rada a místopředseda poslanecké sněmovny, Praha, 104. Janalík František, rolník, Mysletice u Telče, 105. Kaňourek Antonín, rolník, Strunkovice n. Blanicí, 106. Košek Václav, tesař a domkář, Mělník-Pšovka, 107. dr Mičura Martin, předseda vrchního soudu, Košice, 108. Myslivec Václav, redaktor, Praha, 109. Navrátil František, rolník, Laškov, 110. JUDr Nosek František, ministr pošt a telegrafů, Karlín, 111. dr Novák Josef, profesor, Praha, 112. Petr Alois, redaktor a ústřední tajemník. Praha, 113. Roudnický Alois, katecheta, Praha-Žižkov, 114. Rýpar Jan, profesor, Opava, 115. Sedláček Václav, předseda lid. živnostníků, Brno, 116. Stanislav František, rolník, Strážnice, 117. Stašek Bohumil, ústřední tajemník, Praha VI, 118. Světlík František, kanovník, Olomouc, 119. Šamalík Josef, rolník, Ostrov u Macochy, 120. Th. Dr Šrámek Jan, profesor, ministr sociální péče a náměstek předsedy vlády, Brno, 121. Vičánek Josef, odborný učitel Zemské vychovatelny, Uherské Hradiště.

Z kandidátní listiny č. 15: 122. Bečák Jaroslav, rolník a obchodník, Velký Týnec u Olomouce, 123. Beran Rudolf, tajemník republikánské strany, Praha XII, 124. Bistřický Otomar, rolník, Jindřichův Hradec, 125. Bradáč Bohumír, rolník, Židovice, p. Kopidlno, 126. JUDr Černý Josef, advokát, Praha II, 127. Dubický Jan, zemědělský inspektor, Mladá Boleslav, 128. Haupt Jakub, malorolník a předseda Ústřední domoviny domkářů a malorolníků, Tovačov, 129. dr Hnídek František, min. rada, Praha XII, 130. dr Hodža Milán, ministr m. sl., Praha, 131. Honzl Josef, rolník, Lípa u Něm. Brodu, 132. Křemen Adolf, rolník, Něm. Záhoří, 133. Machník František, ředitel hospodářských škol, Klatovy, 134. Malypetr Jan, rolník, Klobuky, 135. Mašata František, domkář, Divišov, 136. Nejezchleb-Marcha Dominik, člen Ústřední domoviny, Brno, 137. Pelíšek Jan, malorolník, Prosetín, okr. Kunštát, 138. Petrovič Jan, předseda Slov. domoviny, Bratislava, 139. Prokůpek Adolf, rolník, Kutlýře, 140. dr Srdínko Otakar, profesor, Praha, 141. Staněk František, rolník, Želetava, 142. dr Štefánek Antonín, ministr školství a národní osvěty, Bratislava, 143. Švehla Antonín, rolník, Hostivař, 144. Tůma Jan, domkář, Hůrky, 145. Udržal František, rolník a předseda vlády, Dolní Roveň, 146. Vencl Emanuel, ředitel hospodářské školy, Rožnov p. Radh., 147. dr Viškovský Karel, ministr národní obrany, Praha, 148. dr Zadina Josef, rada zemské rady, Praha II.

Z kandidátní listiny č. 16: 149. Horák František, výrobce toaletních potřeb, Smíchov, 150. Jiráček Antonín, mistr sedlářský, Sedlčany. 151. Mlčoch Rudolf, předseda Obchodní a živn. komory, Olomouc, 152. Najman Josef, ministr železnic, Král. Vinohrady, 153. Náprstek Josef, truhlář a redaktor, Slaný, 154. Ostrý František, obchodník, Moravská Ostrava, 155. Pechman František, vicepresident Obchodní komory, Plzeň, 156. Pekárek Jan, nakladatel a redaktor, Král. Vinohrady, 157. Vávra Václav, obchodník, Lomnice n. Popelkou.

Z kandidátní listiny č. 17: 158. Bobek Emil, majitel obchodní školy v. v. a člen městského zastupitelstva, Liberec, 159. Greif Jan, odb. tajemník, Falknov nad Ohři, 160. Krumpe Hans, soukromý úředník, Děčín, 161. Kunz Alois, obchodník kožemi a býv. starosta v Cukmantlu, 162. dr Luschka Felix, rada politické správy, Opava, 163. dr Mayer-Harting Robert, ministr spravedlnosti a univ. profesor, Praha III, 164. Oehlinger Bedřich, soukromý úředník, Teplice-Šanov, 165. dr Peterzilka Karel, profesor theologie, České Budějovice, 166. Scharnagel Jiří, rolník, Březí u Tachova, 167. Zajiček Ervín, odborný učitel, Valtice.

Z kandidátní listiny č. 18: 168. Čuřík Antonín, generální tajemník, Brno, 169. dr Fritz Gejza, tabulární soudce, Solivar, 170. dr. Gažik Marko, ministr m. sl., advokát, Bratislava, 171. Grebáč-Orlov Ignác, děkan a spisovatel, Veličná Orava, 172. Hlinka Andrej, ř. k. farář, Ružomberok, 173. dr. Labaj Ludevít, ministr m. sl., Ružomberok, 174. Msgr. Macháček Pavel, ř. k. kněz, Bratislava, 175. Onderčo Štefan, ř. k. farář, Ňaršany, 176. dr. Polyák Štefan, hospodář, Záblatie u Trenčína, 177. dr. Ravas Viktor, veřejný notář, Levice, 178. Sivák Josef, redaktor a školní dozorce, Prievidza, 179. Suroviak Štefan, železničář, Žilina, 180. dr. Tiso Josef, býv. ministr, Bánovce n. Bebr.

Z kandidátní listiny č. 19: 181. Knirsch Hans, 2. předseda něm. nár. soc. strany dělnické, Duchcov, 182. Krebs Hans, zemský tajemník strany, Ústí n./L., 183. Simm Hugo, odb. učitel, Vrkoslavice.

II. Naproti tomu odepřel ověřiti volbu Jana Haruse, dělníka ve Zlíchově, zvoleného z kandidátní listiny č. 1 a uznal za zvoleného na jeho místě Jana Vodičku, řezníka v Praze II., Klimentská ul. č. 12, který nastupuje jako náhradník téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje. O ověření jeho volby bude rozhodnuto později.

Odepření ověřiti volbu Jana Haruse spočívá na této úvaze:

Podle § 5 zákona ze dne 29. února 1920, č. 1.23 Sb. z. a n., může býti za poslance zvolen, kdo není podle § 2 téhož zákona vyloučen z práva voliti. Podle posléze citovaného předpisu zákona jest z práva voliti vyloučen, kdo jest vyloučen ze zápisů do stálých voličských seznamů. Podle § 3 zák. ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., jsou vyloučeni ze zápisu do stálých voličských seznamů mimo jiné též ti, kdož pravoplatným rozsudkem soudu trestního odsouzeni byli pro takový trestný čin, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta volebního práva do obcí.

Podle §u 2, bodu 2 zákona ze dne 31. ledna 1919. č. 75 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 18. března 1920. č. 163 Sb. z. a n. a ze dne 14. července 1922, č. 253 Sb. z. a n. jest z práva voliti do obcí vyloučen. kdo pravoplatným rozsudkem soudu trestního odsouzen byl pro takový zločin, přečin nebo přestupek, pro který podle platných ustanovení nastává ztráta práva volebního do obcí. Podle § 3 řádu volení v obcích pro Čechy z r. 1864 nemá práva voličského, kdo byl nalezen vinným nějakým zločinem.

Rozsudky zemského soudu v Brně ze dne 15. ledna 1929. č. j. Tk III 2129/26/43 a ze dne 16. dubna 1928. č. j. Tk I 2129/26-32 byl Jan Harus uznán vinným zločinem veřejného násilí podle §§ 81, 87 tr. z., přečinem podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupkem podle § 312. tr. z. a odsouzen do těžkého žaláře na 7 měsíců, zároveň pak byl zbaven práva volebního do obcí na 3 léta. Rozsudkem Nejvyššího soudu v Brně ze dne 13. června 1929. č. j. Zm II 104/29-5 byly zmateční stížnosti i odvolání obžalovaného zamítnuty, naproti tomu byla k odvolání státního zastupitelství vyslovena podmíněnost odkladu trestu zrušena a trest na svobodě vyměřený uložen bezpodmínečně.

Tímto rozsudkem poslední stolice bylo tedy pravoplatně vysloveno, že Jan Harus ztratil volební právo do obcí na 3 roky. takže v době volby do Národního shromáždění ztráta volitelnosti soudem vyslovená dosud nepominula. Tímto pravoplatným rozsudkem trestního soudu jest však volební soud podle § 21, odst. 2 zákona o volebním soudě vázán.

Volební soud maje podle § 10 posléze cit. zákona před ověřením volby do Národního shromáždění, zkoumati volitelnost osob za členy jeho zvolených, shledal, že Janu Harusovi se volitelnosti ve směru shora naznačeném nedostává, a musil proto volbě jeho ověření odepříti.

Min. předseda Udržal: Z ministerstva vnitra došel přípis. Žádám o přečtení.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): K čís. 66.671/1929-7. V Praze dne 11. prosince 1929.

Ministerstvo vnitra sděluje, že nevydalo ověřujícího listu (osvědčení) podle §u 55 řádu volení do posl. sněmovny Janu Harusovi, ježto jeho volba usnesením volebního soudu ze dne 23. listopadu 1929, č. 222/29, nebyla ověřena.

Pokud jde o náhradníka Jana Vodičku, zjistilo ministerstvo vnitra, že týž právoplatným rozsudkem zem. trest. soudu v Praze ze dne 10. ledna 1927, čj. Tk II 9270/26/72, byl zbaven volitelnosti, a předkládá proto spisy volebnímu soudu k dalšímu opatření po rozumu § 8, bodu 2 a §u 10 zákona o volebním soudě.

Posl. Marii Čižinské nemohl býti ověřující list doručen, ježto její nynější pobyt není znám.

Všem ostatním poslancům, uvedeným ve vyhlášce ústřední volební komise při ministerstvu vnitra ze dne 5. listopadu 1929, č. 64.826 29/7, uveřejněné v Úředním listě republiky Československé ze dne 6. listopadu 1929, č. 255, vyjma posl. Jana Ursínyho, který po volbě na mandát resignoval, byly ověřující listy vydány.

Na místě Jana Ursínyho byl povolán Jan Zeman, evangelický farář v Trenčíně, jemuž ověřující list byl rovněž vydán.

Min. předseda Udržal (zvoní): Přistoupíme k projednávání pořadu dnešní schůze, a to nejprve odstavce prvého, jímž jsou:

1. Sliby poslanců.

Vykonáme poslanecké sliby podle §u 22 úst. listiny a §§ 5 a 6, pokud se týče §u 49, odst. 6 jedn. řádu poslanecké sněmovny.

Dám přečísti formuli slibu v jazyku českém a slovenském a podle §u 49, odst. 6 jedn. řádu také v jazyku německém, ruském (maloruském), maďarském a polském pro pány poslance, kteří se přihlásili k některé z těchto národností. jestliže by - místo v jazyku československém - chtěli slibovati v jazyku té národnosti, ke které se přihlásili.

Poté dám čísti jména těch paní a pánů poslanců, kteří podle §u 6 jedn. řádu dříve vykonali písemný slib v sněmovní kanceláři. Paní a páni poslanci, jichž jména budou přečtena, přistoupí na presidiální tribunu (Výkřiky komunistických poslanců: Pusťte Haruse! - Jaký slib bude skládat Harus?) ke mně po pravé mojí straně, předloží k nahlédnutí ověřovací list, oznámí své jméno členu tajemnického úřadu sněmovny a vykonají slib tím způsobem, že mně podají ruku a pronesou slovo "slibuji" nebo "sľubujem", po případě shodný výraz v jazyku oné národnosti, ke které se přihlásili.

Kdo slib vykonali, prosím, nechť odejdou pod řečništěm levou stranou presidiální tribuny do zasedací síně na svá místa.

Jména budou vyvolávána pořadem abecedním a prosím, aby pro urychlení se páni poslanci podle toho již napřed připravili.

Žádám pana sněmovního tajemníka dr Říhu, aby přečetl formuli slibovací, pokud se týče, aby překlady její dal přečísti tlumočníky. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Sľubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Tlumočník Wolf (čte): "Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

"Fogadom, hogy a Csehszlovák köztársasághoz hű leszek s hogy a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint fogom a törvényeket megtartani s megbizásomat gyakorolni."

"Ślubuję, iż bede wierny republice Czeskosłowackiej i że będe zachowywał ustawy i pełnił swój mandat podług swej najlepszej wiedzy i sumienia."

Min. předseda Udržal: Žádám tedy paní a pány poslance, aby nyní po přečtení jejich jména přistupovali ke mně od mojí pravé strany. (Výkřiky komunistických poslanců.)

(Sněm. tajemník dr Říha čte jména poslanců v pořadu abecedním a poslanci přistupují k min. předsedovi a podávajíce mu ruku vykonávají poslanecký slib.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Adámek.

Posl. Adámek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Babel.

Posl. Babel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Barša.

Posl. Barša: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bečák.

Posl. Bečák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bečko.

Posl. Bečko: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bechyně.

Posl. Bechyně: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Benda.

Posl. Benda: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beneš Alois.

Posl. Al. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Beneš Eduard.

Posl. dr E. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beneš Vojta.

Posl. V. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beran.

Posl. Beran: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bergmann.

Posl. Bergmann: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bezděk.

Posl. Bezděk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Biňovec.

Posl. Biňovec: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bistřický.

Posl. Bistřický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Blatná.

Posl. Blatná: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Blažek.

Posl. Blažek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bobek.

Posl. Bobek: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Böhm.

Posl. Böhm: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Böllmann.

Posl. Böllmann: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bradáč.

Posl. Bradáč: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brodecký.

Posl. Brodecký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brožík.

Posl. Brožík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Buzek.

Posl. dr Buzek: Ślubuję.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Czech.

Posl. dr Czech: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Černý.

Posl. dr Černý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čuřík.

Posl. Čuřík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Daněk.

Posl. dr Daněk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Danihel.

Posl. Danihel: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. David.

Posl. David: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dérer.

Posl. dr Dérer: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dietl.

Posl. Dietl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dobránsky.

Posl. Dobránsky: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dolanský.

Posl. dr Dolanský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dorič.

Posl. Dorič: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Dostálek.

Posl. inž. Dostálek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dubický.

Posl. Dubický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dvořák.

Posl. Dvořák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Eckert.

Posl. Eckert: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Fedor.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP