"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. zásob. - zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na zmírnění současné odbytové krise zemědělské, t. 168.

14, 4. II. 1930; 74.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na tekoucích vodách v republice Československé, t. 237.

28, 11. III. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, t. 321.

37, 3. IV. 1930; 36.

na zrušení zákona ze dne 14. července 1927, č. 18 Sb. z., o poskytování podpor při živelných pohromách, t. 450.

52, 22. V. 1930; 5.

na úpravu zákona ze dne 16. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 451.

52, 22. V. 1930; 26.

na vydání zákona o zajištění proti škodám, přivoděným živelními pohromami, t. 452.

52, 22. V. 1930; 26.

na zrušení zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa a předložení osnovy nového zákona o dani z masa, t. 453.

52, 22. V. 1930; 26.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

na vydání zákona o zřízení, organisaci a působnosti státního serotherapeutického a diagnostického veterinárního ústavu v Ivanovicích na Hané, t. 980.

109, 5. III. 931; 6.

na vydání zákona o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 1300.

133, 1. VII. 1931; 6.

na provedení opatření pro zmírnění a odstranění krise v výrobě živočišné, t. 1546.

163, 21. I. 1932; 9.

na zřízení fondu pro nezaměstnané, t. 1725.

179, 28. IV. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v okresích hustopečském, židlochovském a žďárském na Moravě, postižených velkou živelní pohromou, t. 1942.

205, 21. VII. 1932; 5.

na úpravu poměrů drobných pachtýřů zemědělské půdy. t. 2106.

229, 16. XII. 1932; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 390 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928)

46, 8. V. 1930; 27.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 58.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 13.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; dotýká se též poměrů v serologickém ústavu v Ivanovicích.

103, 10. II. 1931; 16.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 7.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806).

190, 1. VI. 1932; 15.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 14.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 3.

Interpelace:

naléhavá o soustavném a hromadném vypovídání a exekučním vymáhání hypotékárních zápůjček u zemědělců,

t. 1757. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1903. 200, 1. VII. 1932; 60.

o obnovení platnosti vyhlášky ministerstva financí ze dne 7. X. č. 73.490/9.425 ex 1922, a o obovení platnosti § 14 výnosu min. financí ze dne 18. XII. 1920, č. 115.805-IV A/11 b ex 1920, v důsledku kterých byly přijímány žádosti za prominutí opětného placení obojí daně z masa na čáře u úřadů potravní daně na čáře tak, jako by byly tyto žádosti podány podle ustanovení § 9 zákona o dani z masa u důchodkových kontrolních úřadů,

t. 386/X. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 621/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 15.

o řešení těžkých poměrů zemědělců, zejména zemědělské krise,

t. 658/I. 72, 21. X. 1930; 8.

odpov. t. 1781/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

o neoprávněných předpisech daně obratové z příležitostných výkonů zemědělských,

t. 809/X. 95, 15. XII. 1930; 4.

o provádění teroru na svobodném přesvědčení občanstva při akci soupisové v Brně,

t. 809/XI. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/XVI. 111, 17. III. 1931; 7.

o odstranění vyučování náboženství ze zemských rolnických škol,

t. 890/II. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1068/XIII. 117, 24. IV. 1931; 30.

o způsobu vyřizování trestní věci proti funkcionářům rolnického družstevního lihovaru v Tišnově pro obvinění ze zločinu zpronevěry, resp. zločinu krádeže,

t. 1422/XIX. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1637/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o postátnění okresní silnice Brno-Křtiny-Jedovnice-Ostrov-Sloup na Moravě,

t. 1668/I. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2221/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

o jednání řidicího učitele Karla Čapky v Molenburku, okr. Boskovice, na Moravě,

t. 1668/II. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2012/VI. 211, 3. XI. 1932; 4.

o těžkých poměrech kolonistů v republice Československé,

t. 1668/III. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/IX. 205, 21. VII. 1932; 5.

o zmírňování hospodářské krise,

t. 1724/VIII. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2369/XIV. 300, 28. XI. 1933; 6.

o vydání zákona na úpravu obchodu dobytkem jatečním,

t. 1724/IX. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1905/XXI. 205, 21. VII. 1932; 5.

o propachtování státních statků a lesů,

t. 2144/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/I. 268, 9. V. 1933; 4.

o zmírnění nezaměstnanosti dělnictva, zejména v horských chudobných krajích,

t. 2144/IX. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2350/I. 296, 20. X. 1933; 3.

o zabavování peněz za řepu v cukrovarech berními úřady,

t. 2144/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/III. 266, 27. IV. 1933; 84.

o podjezdu v Rájci a čekárně v Doubravici,

t. 2144/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/XVI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o exekučním postupu berního úřadu v Blansku, který odmítl nevyplacenou pohledávku rolníků - dodavatelů štěrku pro okres. úřad v Boskovicích za dodaný štěrk, kterou dodavatelé štěrku odstoupili na zaplacení daní, a vymáhal dlužné daně neúprosně dále,

t. 2144/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/II. 266, 27. IV. 1933; 84.

o porušení úředního tajemství,

t. 2211/I. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2294/VII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o placení ošetřovacích útrat za léčení nemocných nakažlivými nemocemi postižených ve veřejných nemocnicích,

t. 2393/IX. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2502/XIV. 320, 6. III. 1934; 6.

o otázce zavedení zemědělských komor a okr. společenstev s družstevními odbory,

t. 2393/X. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/VII. 321, 8. III. 1934; 43.

o nepřístojnostech v obecné škole v Molenburku, okres Boskovice na Moravě,

t. 2459/I. 313, 17. I. 1934; 7.

odpov. t. 2521/XVII. 323, 24. IV. 1934; 8.

v otázce úpravy zásad pro omezení řepné výroby v republice Čsl.,

t. 2871/VII. 368, 2. IV. 1935; 5.

o přídělu nouzových podpor na Moravě v okresích katastrofálním suchem postižených,

t. 2992. 373, 12. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 631; zprav. J. Pekárek; nevydán

94, 12. XII. 1930; 52.

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 632; zprav. Jan Tůma; nevydán

94, 12. XII. 1930; 52.

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky na cti tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 633; zprav. Jan Tůma; nevydán

94, 12. XII. 1930; 53.

kraj. tr. s. v Brně (přečin urážky na cti tiskem podle zákona č. 124/1924 Sb. z.)

57, 3. VI. 930; 5.

zpr. t. 1199; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21.

 

ŠČERECKÝ Vasil

XXII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. - živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 85.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

102, 6. II. 1931; 31.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 71.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 92.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 58.

Interpelace:

o atentátu spáchaném na předsedu kulturního spolku "Duchnovič" Eumenia Szabó,

t. 532/X. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 532/XI. 72, 21. X. 1930; 8.

o odstranění jazykových sporů na Podkarpatské Rusi,

t. 532/XI. 66, 24. VI. 1930; 22.

o pronásledování ruského učitelstva na Podkarpatské Rusi,

t. 1907/VII. 205, 21. VII. 1932; 9.

o protizákonném postupu berních úředníků a berních exekutorů na Podkarpatské Rusi,

t. 2084/VIII. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2330/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zneužívání schvalování o připuštění učebnic a pomocných knih na Podkarpatské Rusi,

t. 2146/V. 243, 3. II. 1933; 97.

odpov. t. 2518/V. 322, 15. III. 1934; 4.

o schvalování (připouštění) učebnic (příruček) školním referátem v Užhorodě,

t. 2195/I. 259, 23. III. 1933; 3.

že se nezachovávají zákonité předpisy při schvalování ruských učebnic pro Podkarpatskou Rus,

t. 2195/II. 259, 23. III. 1933; 3.

odpov. t. 2341/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o zakládání vložek nových pozemkových knih na Podkarpatské Rusi,

t. 2204/XIII. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2560/IV. 327, 15. V. 1934; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Košicích (přečin podle § 20, zák. čl. XLI z r. 1914)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 5590; zprav. dr Daněk; vydán

114, 26. III. 1931; 7.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z roku 1914 spáchaný tiskem)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1116; zprav. dr Daněk; vydán

123, 21. V. 1931; 31-2.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 2 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z roku 1914)

116, 23. IV. 1931; 13.

zpr. t. 1117; zprav. dr Daněk; vydán

123, 21. V. 1931; 32.

kraj. s. v Užhorodě (přečin podle § 1 a § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

zpr. t. 1115; zprav. dr Daněk;

116, 23. IV. 1931; 13.

vydán 120, 19. V. 1931; 32.

 

ŠEBA Jan

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 17. VII. 1932.

205, 21. VII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Hynek Jaroslav.

Návrhy iniciativní:

na rozřešení osvobození od dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné, t. 28.

6, 20. XII. 1929; 89.

na osvobození tělocvičného nářadí a sportovních potřeb od daně přepychové, t. 59.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona, jímž se mění § 20 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (říz. z. část X) a § 14 zákona ze dne 13. VII. 1922, č. 244 Sb. z. a n., kterým se všeobecně upravují právní poměry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 849.

97, 27. I. 1931; 13.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 335 (dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Čsl. a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. III. 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. III. 1930, č. 25 Sb. z. a n.)

39, 8. IV. 1930; 7.

zahr. výb. zpr. t. 788 (Úmluva a statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. XII. 1923) 97, 27. I. 1931; 16.

doslov 99, 29. I. 1931; 32.

zahr. výb. zpr. t. 858 (obchodní dohoda mezi republikou Čsl. a republikou Chile, podepsaná v Praze dne 18. IX. 1930)

97, 27. I. 1931; 18.

doslov 99, 29. I. 1931; 32.

zahr. výb. zpr. t. 1047 (Dohoda mezi republikou Čsl. a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. V. 1925, a Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. VI. 1930)

116, 23. IV. 1931; 13, doslov 36.

zahr. výb. zpr. t. 1277 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednaná mezi republikou Čsl. a královstvím Jihoslávií v Praze dne 30. III. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. VI. 1931, č. 79 Sb. z. a n.)

138, 8. VII. 1931; 6, doslov 30, vyjádření o resol. 33.

zahr. výb. zpr. t. 1591 (Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. X. 1929)

184, 12. V. 1932; 5, doslov 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 51.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Čsl. a královstvím Rumunským podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700); mluví o hospodářské krisi.

75, 24. X. 1930; 16.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 29.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 1886 a 1900, v níž odmítá komunistické i německé útoky na Sokolstvo i slet všeslovanského sokolstva.

199, 30. VI. 1932; 55.

Interpelace:

o přídělu hříšť ze zabrané půdy,

t. 27/I. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 206/VI. 36, 2. IV. 1930; 8.

o uvolnění přístupu do lesů pro možnost pěstování organisovaného skautingu

t. 27/II. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 206/IV. 36, 2. IV. 1930; 8.

o další fusi v československém bankovnictví,

t. 320/II. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 743/XI. 79, 17. XI. 1930; 6.

o stavbě nádraží v Košicích a vybudování druhé koleje v úseku Spiš. Nová Ves, Lipt. Sv. Mikuláš a Vrútky-Žilin,

t. 1017/VIII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1406/II. 142, 14. X. 1931; 14.

 

ŠKVOR Jan

I. A voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Karlu Viškovském.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 226, 13. XII. 1932; 4.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - zeměd. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na pomoc pohořelým v obci Buková Lhota okres Benešov, t. 2552.

325, 3. V. 1934; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2723 (zákon, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří. platnost zákona)

342, 4. VII. 1934; 12, 41.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

253, 28. II. 1933; 20.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 22.

o zákonu. jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 9.

 

ŠMEJCOVÁ Milena

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 16.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 223.

25, 26. II. 1930; 3.

na zařazení obce Vrdy a s ní sousedící politické obce Dolní Bučice do skupiny C činovného, t. 950.

105, 13. II. 1931; 52.

na vydání zákona o titulu neprovdaných žen, t. 1176.

123, 21. V. 1931; 35.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 47.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona z 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644).

67, 16. IX. 1930; 32.

Interpelace:

o vánočním příspěvku zaměstnankyním státních továren na tabák,

t. 1035/XIV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1412/IX. 144, 16. X. 1931; 5.

o náhradě škod obcím a obyvatelstvu obcí na okrese zručském a ledečském, postiženým průtrží mračen a krupobitím,

t. 1305/III. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1437/XI. 145, 24. XI. 1931; 14.

o nesprávném postupu okresního úřadu v Kolíně vůči tisku,

t. 2104/III. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2183/II. 258, 21. III. 1933; 5.

 

ŠPAČEK Jaromír

XIV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - kult. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 20.

k t. 2492. 317, 20. II. 1934; 14.

k t. 2960. 370, 5. IV. 1935; 29-30.

Návrh resoluční:

k t. 2960. 370, 5. IV. 1935; 33.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1748 (zákon o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících)

181, 3. V. 1932; 21, doslov 37.

oprava chyb a vyjádření o resol. (posl. Machník)

183, 10. V. 1932; 16-17.

kult. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. XII. 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. VIII. 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. III. 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhlášky ze dne 20. VIII. 1930, č. 116. Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 46.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 16.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. t. 1722).

178, 22. IV. 1932; 69.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o událostech v Duchcově 25. a 26. VI. 1932 a o Sokolstvu.

200, 1. VII. 1932; 10.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 41.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 44.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 21.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení branného zákona (t. 2492).

317, 20. II. 1934; 11.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674).

335, 21. VI. 1934; 10.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 46.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); mluví též o studentských demonstracích v Praze při provádění universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

350, 29. XI. 1934; 22.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 17.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování - a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975).

372, 11. IV. 1935; 40.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (t. 2967).

373, 12. IV. 1935; 17.

Interpelace:

o urychleném vybudování druhé koleje a o zvětšení nádraží na ostravsko-frýdlantské dráze,

t. 801/X. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1158/VIII. 124, 2. VI. 1931; 6.

 

ŠPATNÝ Emil

I.B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran.

Zvolen provisorně místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou posl. sněmovny.

11, 24. I. 1930; 7.

Odpovídá jako místopředseda na dotaz:

M. Čižinské, v němž tato vypisuje chování četnictva dne 15. února t. r. v Semilech jednak vůči shromážděným asi 800 osobám a jednak vůči ní, a táže se, co předseda hodlá podniknouti na zjištění a potrestání četnického velitele.

253, 28. II. 1933; 31.

J. Kopeckého, že ve schůzi zahraničního výboru dne 2. března 1933 předseda výboru jako nepřípustný k projednání odmítl návrh na usnesení výboru, aby se do něho dostavil zástupce vlády podat zprávu o událostech ve Volovci.

257, 16. III. 1933; 66.

J. Dvořáka, jímž se táže, jak předseda odůvodňuje zabavení jednoho místa, vyloučeného podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z řeči posl. Jurana, pronesené ve 355. schůzi sněmovny dne 11. prosince 1934.

358, 19. XII. 1934; 10-11.

Návrhy iniciativní:

na doplnění ustanovení § 72 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 26.

6, 20. XII. 1929; 89.

na změnu řádu volení v obcích, t. 96.

10, 23. I. 1930; 6.

na řádnou kontrolu lékáren a léčiv, t. 665.

71, 2. X. 1930; 12.

aby město Kolín zařazeno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 746.

76, 4. XI. 1930; 6.

na urychlené vystavení sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů, t. 1040.

114, 26. III. 1931; 5.

na zkrácení presenční služby vojenské, t. 1493.

155, 14. XII. 1931; 7.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1722 (zákon o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z.)

178, 22. IV. 1932; 39, doslov 81.

bran. výb. zpr. t. 2915 (zákon o ochraně a obraně proti leteckým a podobným útokům)

369, 4. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o jednacích řádech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory,

t. 14/III. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 206/II. 36, 2. IV. 1930; 7.

o poměrech družstva "Spořilov" v Praze,

t. 658/X. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1437/XIX. 145, 24. XI. 1931; 14.

o změně názvu stanice Chvaly-Počernice,

t. 675/XVII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/III. 97, 27. I. 1931; 12.

o zlepšení pensijního pojištění soukromého úřednictva a zřízenectva,

t. 705/VIII. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 968/II. 111, 17. III. 1931; 7.

o stavbě nového paláce a léčeben Všeobecného pensijního ústavu,

t. 705/IX. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 894/XXV. 102, 6. II. 1931; 77.

o živelních škodách v okresu říčanském, jílovském, v okolí Lučence na Slovensku, v okrese Brandýs n. Labem a na Dobříšsku,

t. 1205/I. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1393/II. 142, 14. X. 1931; 12.

o nesprávné praksi při vymáhání ošetřovného ve veřejných nemocnicích za léčení rodinných příslušníků pojištěnců podle zákona č. 221/1924 ve znění zákona č. 184/28,

t. 2011/I. 215, 9. XI. 1932; 49.

o neprovádění zákona ze dne 28. června 1929, č. 114 Sb. z., o výkonu lékařské prakse,

t. 2011/II. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2183/I. 258, 21. III. 1933; 5.

o nevydání vládního nařízení ve smyslu §§ 202 a 218 o stanovení odměn předsedů a náměstků rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a soudců vrchního pojišťovacího soudu,

t. 2011/III. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2098/VIII. 238, 17. I. 1933; 8.

o daňové praksi proti poplatníkům v Říčanech,

t. 2151/III. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2357/IV. 297, 6. XI. 1933; 4.

v záležitosti výdeje léků a jejich kontroly,

t. 2766/IX. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2827/XX. 360, 5. III. 1935; 9.

o rozdílení podpor z Fondu pro živelní pohromy,

t. 2852/X. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Olomouci (přečin podle § 45 a § 46, odst. 3 zákona ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z.).

126, 11. VI. 1931; 6.

žádost upravena pouze na přečin podle § 45 zák. z 24. XI. 1926, č. 218 Sb. z.

142, 14. X. 1931; 17.

žádost odvolána

226, 13. XII. 1932; 5.

 

ŠRÁMEK Jan, dr.

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Jmenován ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

 

ŠTEFÁNEK Anton, dr.

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. kult. - stál. (náhr.) a vyšetř.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 55.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 40.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 45.

o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 85.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 59.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 24.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o jednotě Čechů se Slováky.

214, 8. XI. 1932; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 62.

o návrhu na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě (t. 2487)

319, 22. II. 1934; 8.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975)

372, 11. IV. 1935; 23.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP