"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

STAŠEK Bohumil

I B. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. kult. - techn.-doprav. - zásob.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o koncesní listině železniční společnosti pro výstavbu a pro. voz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, zastoupené inž. Frant. Hofmeistrem, inž. B. Svobodou, inž. Vošickým, Jos. Dvořákem, JUC. B. Myslivečkem a vrch. radou Mášou, t. 117.

9, 16. I. 1930; 33.

Návrhy pozměňovací:

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 7-8.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

Návrh resoluční:

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1243 (zákon, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovým vozidly)

132, 26. VI. 1931; 6.

doslov 134, 1. VII. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823).

94, 12. XII. 1930; 34.

Interpelace:

o zneužití oslav osmdesátých narozenin pana presidenta k urážkám náboženských citů žactva na školách pražských,

t. 320/III. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 699/VII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o výstavbě řádné a účelné budovy pro státní konservatoř v Praze,

t. 1035/XVI. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1437/IV. 145, 24. XI. 1931; 13.

 

STEINER Gábriel

XVI. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - živn.-obchod.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 23.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 7.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o poměrech dělnictva na Slovensku.

192, 3. VI. 1932; 10.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti poskytnutí práce a podpory nezaměstnaným v Komárně a barbarského napadnutí a ztýrání nezaměstnaných komárenskou policií,

t. 469. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 657. 70, 25. IX. 1930; 94.

ve věci usnesení policejního ředitelství v Bratislavě č. 3591/1932, kterým nebyla povolena výstava "pětiletky" a "proletářské literatury" bratislavské skupiny podpůrného spolku dělnického,

t. 1672/XIV. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1813/XVIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o praksi policie v Bratislavě pří provádění domovních prohlídek,

t. 1878/XI. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2072/II. 230, 16. XII. 1932; 2.

o censurní praksi státního zastupitelství v Bratislavě a o zabavení brožury "Éhséglegenda" (Legenda hladu),

t. 1980/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XVII. 253, 28. II. 1933; 4.

o protahování věznění bývalého poslance Štefana Majora,

t. 1989/XIII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2051/II. 221, 25. XI. 1932; 5.

o vypovězení Štefana Szabo a Josefa Školníka z lučeneckého okresu,

t. 2334/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XVIII. 313, 17. I. 1934; 7.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 372; zprav. dr Mareš; nevydán

52, 22. V. 1930; 25-6.

kraj. s. v Bratislavě (přečin násilí podle § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 479; zprav. dr Mareš; nevydán

66, 24. VI. 1930; 20.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 371; zprav. dr Mareš; nevydán

52, 22. V. 1930; 25.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. maď. min. vnitra č. 766/1898 pres.)

3, 17. XI. 1929; 7.

zpr. t. 353; zprav dr Markovič; vydán pouze pro přestupek podle nařízení býv. maď. min. vnitra č. 766/1898 pres.

47, 8. V. 1930; 4.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 1 a 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 350; zprav. dr Stránský; nevydán

47, 8. V. 1930; 3-4.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 582; zprav Fr. Ježek; nevydán

83, 21. XI. 1930; 87.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3. odst. II. č. 1 a 2. § 9. č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

12, 30. I. 1930; 4.

zpr. t. 1230; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71-2.

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 511; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 33.

kraj. s. v Komárně (dvojnásobný zločin podle § 15, č. 3 a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

18, 19. II. 1930; 88.

zpr. t. 679; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 34.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. ministerstva vnitra ze dne 4. července 1901, č. 64.573 B. M.)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 862; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 76.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, odst. I) a přečiny podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 (§ 17, č. 1) zákona na ochranu republiky)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 1200; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21-2.

kraj. s. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. min. vnitra z 30. IX. 1913, č. 7430/13 B. M. E., a přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 596; zprav. dr Daněk; vydán pouze pro přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914)

91, 5. XII. 1930; 57-8.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 1376; zprav. V. Košek; nevydán

158, 16. XII. 1931; 28.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 1373; zprav. V. Košek; nevydán

144, 16. X. 1931; 67-8.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 4, odst. 1, § 6, odst. I zák. čl. XL z r. 1914, a přestupky podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky a podle nařízení bývalého uh. ministerstva vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430 B. M.)

69, 23. IX. 1930; 4.

zpr. t. 2403; zprav. dr Markovič; vydán

326, 4. V. 1934; 34.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

zpr. t. 2052; zprav. J. Koudelka; nevydán

226, 13. XII. 1932; 17-18.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

202, 12. VII. 1932; 5.

zpr. t. 2431; zprav. dr Moudrý; nevydán

328, 17. V. 1934; 13-14.

polic. ředitelství v Bratislavě (přestupek podle § 16 polic. tr. pokr. čís. 65000/1909 B. M.)

253, 28. 11. 1933; 4.

zpr. t. 2433; zprav. dr Moudrý; nevydán

329, 5. VI. 1934; 30.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2617; zprav. dr Markovič; nevydán

335, 21. VI. 1934; 21.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2896; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 19.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2952; zprav. F. Richter; nevydán

372, 11. IV. 1935; 55.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2953; zprav. dr Mareš; nevydán

372, 11. IV. 1935; 55-56.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/1923 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2969; zprav. dr Mareš; vydán

372, 11. IV. 1935; 57.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

 

STEJSKAL Josef

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. - úst.-práv. - zásob. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí úlev na čsl. drahách dělnictvu v době dovolené, t. 58.

9, 16. I. 1930; 7.

na obnovení zastupitelského okresu a zřízení okr. úřadu v Úpici, t. 383.

41, 10. IV. 1930; 6.

aby ihned byla poskytnuta pomoc postiženému okresu Rychnov nad Kněžnou živelní pohromou, t. 1425.

145, 24. XI. 1931; 15.

aby byla ihned poskytnuta pomoc obcím Miletínu, Zdobínu, Dehtovu v Podkrkonoší a Dvůr Králové n. L., které byly postiženy velkými škodami způsobenými krupobitím, t. 1427.

145, 24. XI. 1931; 15.

aby byl vydán zákon, kterým se zakazuje zřizování nových textilních továren po dobu hospodářské krise, t. 2756.

348, 27. XI. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 3.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700).

72, 21. X. 1930; 24.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 39.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277).

138, 8. VII. 1931; 12.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 22.

o II. a III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o vývozní politice RČS a o praksi devisové komise.

238, 17. I. 1933; 13.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

285, 22. VI. 1933; 28.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 8.

Interpelace:

o nutném umístění okr. úřadu v Náchodě,

t. 488/IV. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 743/XIII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o nutnosti provedení rekonstrukčních prací a novostaveb nestátních silnic v zastupitelském okrese Dvůr Králové n. L.,

t. 893/XX. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1072/III. 118, 7. V. 1931; 8.

o provádění zamýšlených nutných staveb silničních, melioračních a vodocestných v r. 1931,

t. 893/XXII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1406/VIII. 142, 14. X. 1931; 14.

o nutnosti stavby vodní nádrže u Č. Skalice,

t. 893/XXIII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1319/II. 142, 14. X. 1931; 11.

o nutnosti provedení rekonstrukčních prací a novostaveb silničních a vodocestných v zastupitel. okrese Rychnov n. Kn.,

938/XII. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 2369/XII. 300, 28. XI. 1933; 6.

o nutnosti provedení rekonstrukcí a novostaveb nestátních silnic v zastupitelském okrese Náchod,

t. 938/XIV. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1395/XII. 142, 14. X. 1931; 14.

o zoufalém postavení sklářů - perlařů na okresech králodvorském a novopackém,

t. 973/I. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1158/XIX. 124, 2. VI. 1931; 7.

o vhodném a důstojném umístění české státní menšinové školy v Mezimostí u Broumova,

t. 1035/XII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1600/VI. 167, 4. II. 1932; 6.

o přehmatech na berní správě v Lanškrouně,

t. 1035/XIII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1382/X. 142, 14. X. 1931; 12.

o nutných pracích na okrese hořickém,

t. 1060/V. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 2369/III. 300, 28. XI. 1933; 6.

o nutném vybavení náchodské nemocnice,

t. 1305/IV. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1450/XII. 145, 24. XI. 1931; 15.

o nesprávném rozdělení státního příspěvku občanům obce Úhlejova, okres Nová Paka, postiženým krupobitím,

t. 1461/XI. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1781/XIX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nesprávném a nespravedlivém rozdílení podpor na Miletínsku mezi rolníky postižené živelní pohromou,

t. 1461/XIII. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2012/IX. 211, 3. XI. 1932; 4.

o protizákonných manipulacích starosty obce Studnice Rýdla při udělování a výplatě státních starobních podpor,

t. 1579/IV. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1700/II. 179, 28. IV. 1932; 4.

o znemožňování dovozu textilních surovin,

t. 2042/XVIII. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/XI. 251, 23. II. 1933; 3.

o podezřelém fotografování vojensky důležitých objektů v našem pohraničí,

t. 2142/II. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2306/II. 289, 3. VII. 1933; 4.

aby zavedeny byly daňové knížky pro poplatníky,

t. 2151/I. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2183/VII. 258, 21. III. 1933; 5.

o provádění nouzových investičních prací v oblastech postižených nezaměstnaností na Královéhradecku,

t. 2151/II. 247, 10. II. 1933; 5.

odpov. t. 2369/XIII. 300, 28. XI. 1933; 6.

v záležitosti prakse u okresního soudu pojišťovacího v Jičíně,

t. 2176/II. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/III. 286, 23. VI. 1933; 3.

o daňových odpisech za úplatu, jimiž byl postižen stát,

t. 2289/X. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/V. 293, 17. X. 1933; 9.

o nesprávném vybírání zdržného ve stanici Semily-Podmoklice,

t. 2308/II. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2335/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

že aktivní kapitán československé armády volá slávu Hitlerovi,

t. 2343/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XXI. 313, 17. I. 1934; 7.

o podezřelém nouzovém přistání hakenkreuzlerského letadla v pohraničí,

t. 2343/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XXII. 313, 17. I. 1934; 7.

o neustálých náletech říšsko německých letadel na Broumovsko,

t. 2356/VIII. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/V. 315, 15. II. 1934; 6.

o podezřelém vývozu textilních strojů do zahraničí,

t. 2393/IV. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2476/II. 315, 15. II. 1934; 6.

o nedůstojné oslavě státního svátku na německé dívčí škole II. obvodu v Trutnově,

t. 2393/V. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/II. 321, 8. III. 1934; 43.

o protizákonných manipulacích s benzinem, jimiž byl poškozen stát,

t. 2489/X. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2577/I. 329, 5. VI. 1934; 6.

o provádění nutných prací investičních a nouzových v politickém okrese Nové Město nad Metují,

t. 2508/I. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/VI. 337, 27. VI. 1934; 3.

aby prováděny byly nutné práce investiční a nouzové v politickém okrese Náchod,

t. 2508/II. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. 2670/V. 337, 27. VI. 1934; 3.

o nutných pracech investičních v politickém okres Broumov,

t. 2508/III. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/IV. 337, 27. VI. 1934; 3.

o provádění nutných prací investičních a nouzových v politickém okrese Dvůr Králové nad Labem,

t. 2508/IV. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2577/X. 329, 5. VI. 1934; 6.

o porušení integrity státních hranic a loupeži člověka u pohraniční obce Lhoty u Police nad Metují,

t. 2548/III. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/II. 343, 25. X. 1934; 22.

o rušení českých textilních škol,

t. 2748/I. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o porušování zákona o domácké práci, nedodržování mzdového ceníku a slevování pokut některým firmám textilním na Českomoravské Vysočině,

t. 2748/III. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o propouštění dělníků z pracovního poměru proto, že jsou povoláni k aktivní vojenské službě,

t. 2748/IV. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

o obcházení zákona o prodloužení platnosti kolektivních smluv a zneužívání četnictva při mzdovém sporu strojmistrů u fy V. Kremlička a syn v Horní Nové Vsi u Lázní Bělohradu,

t. 2752/VII. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2839/III. 364, 21. III. 1935; 6.

o obsahu čítanek na německých školách a občanské výchově naší německé mládeže v tomto směru,

t. 2831/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o nedostatečném umístění a nebezpečí zřícení okresního soudu v Náchodě a o stavbě nové soudní budovy,

t. 2831/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o nesprávném předpisování obratové a výdělkové daně obchodním cestujícím a zástupcům,

t. 2838/IX. 364, 21. III. 1935; 6.

aby pro účely národní obrany používáno bylo více plátna lněného,

t. 2933/III. 371, 9. IV. 1935; 34.

do naprosto nedostatečného obsazení okr. soudu ve Dvoře Králové n. L. a to jak v oboru konceptním, tak i kancelářském,

t. 2994. 373, 12. IV. 1935; 5.

o činnosti "Sudetendeutsche Volkshilfe", která jest napodobeninou říšsko-německé akce "Winterhilfwerk" a která protičesky působí v našem pohraničí a na Broumovsku zvláště,

t. 2995. 373, 12. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v N. Městě n. Metují (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z.)

254, 14. III. 1933; 5.

žádost odvolána

258, 21. III. 1933; 5.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin proti bezpečnosti cti podle § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z., ve znění podle § 43 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb. z., a §§ 2 a 3 cit. zákona)

295, 19. X. 1933; 3.

zpr. t. 2991; zprav. F. Dlouhý; nevydán

373, 12. IV. 1935; 35-36.

okr. s. v Teplici n. Met. (přestupek podle § 487 tr. z.)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2542; zprav. F. Richter; nevydán

331, 12. VI. 1934; 10.

Volán k pořádku:

173, 30. III. 1932; 21.

 

STENZL Alois

XII. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - rozp. - úsp. kom. (náhr.) - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu § 2 zákona ze dne 14 dubna 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 120.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

jímž se mačkářství skla, živnost lampářská, přádnictví a vinutí skla prohlašují za živnosti řemeslné, t. 624.

67, 16. IX. 1930; 17.

na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 7. II. 1919, č. 76 Sb. z., kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice (Novela k obecním zřízením), t. 1140.

120, 19. V. 1931; 9.

na změnu zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1187.

124, 2. VI. 1931; 8.

na změnu zákona ze dne 4. V. 1926, č. 87 Sb. z., o podomním obchodu, t. 1189.

124, 2. VI. 1931; 8.

na změnu doplnění živnostenského řádu, t. 1442.

145, 24. XI. 1931; 16.

na novelování zákona o dani z vodní síly, t. 1688.

176, 14. IV. 1932; 5.

na změnu zákona ze dne 16. VII. 1892, č. 202 ř. z., o zapsaných pomocných pokladnách, t. 1689.

176, 14. IV. 1932; 5.

aby byl vydán zákon o daňových úlevách za opravné a udržovací práce na budovách, t. 2296.

284, 20. VI. 1933; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 8-14.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 75.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77.

k t. 1049. 115, 27. III. 1931; 81.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 11.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 35-6.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 82-6.

k t. 2525. 323, 24. IV. 1934; 22.

Návrhy resoluční:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52-3.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 16-46.

k t. 644. 68, 17. IX. 1930; 20.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 15-34.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37, 40, 41.

k t. 1720. 178, 22. IV. 1932; 84.

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 110-119.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 26-32.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 10.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

82, 20. XI. 1930; 55.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.,

147, 25. XI. 1931; 57.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 7.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160); činí v zastoupení něm. živnost. strany a spišské něm. strany prohlášení k věci.

251, 23. II. 1933; 30.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297).

285, 22. VI. 1933; 26.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637); činí k zákonu prohlášení.

332, 14. VI. 1934; 38.

o státním rozpočtu na rok 1935. (t. 2760)

349, 28. XI. 1934; 54.

Interpelace:

naléhavá, o mimořádné nouzové výpomoci pro živnosti a obchod,

t. 1182. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1413. 144, 16. X. 1931; 4.

o jazykovém styku berní správy v Něm. Jablonném s obcemi, pak o styku se stranami a o předpisech daňových,

t. 769/V. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1098/VI. 120, 19. V. 1931; 8.

o zvláštním obchodování pražské "Poštovní nákupny",

t. 1210/X. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1637/V. 170, 16. III. 1932; 8.

že poštovní nákupna v Karlových Varech neoprávněně vykonává živnost hostinskou a výčepní,

t. 1305/XII. 140, 10. VII. 1931; 15.

odpov. t. 1931/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o úlevách v malém pohraničním styku na území města Osoblahy, jakož i v jiných pohraničních obcích,

t. 1318/IV. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1721/VIII. 183, 10. V. 1932; 5.

o zostřeném vymáhání daní a no zdlouhavém vyřizování rekursů, žádostí o odpis a poshovění daní,

t. 1318/X. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1845/XVII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o činnosti daňových revisních komisí,

t. 1613/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/VI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o sebevraždě řeznického mistra a hostinského Františka Hasche z Košťan, k níž byl dohnán berní exekucí,

t. 2084/III. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2341/XIV. 293, 17. X. 1933; 9.

o zadání dodávek na novostavbě zemědělského oddělení německé vysoké školy technické v Děčíně-Libverdě,

t. 204/IX. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2341/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o vydání zákona podle § 92, III. hlavy ústavní listiny o odpovědnosti státních orgánů,

t. 2289/IX. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/XVII. 296, 20. X. 1933; 3.

o zamýšleném rušení nebo překládání okr. soudů,

t. 2426/II. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2507/VIII. 321, 8. III. 1934; 43.

o poměrech u pražského pojišťovacího soudu,

t. 2610/XI. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XII. 343, 25. X. 1934; 22.

o nouzi v pohraničním území,

t. 2766/III. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2839/II. 364, 21. III. 1935; 6.

o zřízení daňových soudů,

t. 2766/VII. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2839/I. 364, 21. III. 1935; 6.

o nouzi v pohraničním území,

t. 2826/XIX. 360, 5. III. 1935; 9.

že berní úřad v Jablonci n. N. proti zákonu zabavil a jinam propůjčil zabavený klavír,

t. 2826/XX. 360, 5. III. 1930; 9.

o daňovém vyměřovacím a odvolacím řízení,

t. 2999. 373, 12. IV. 1935; 36.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP