"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-Rýp

RAVASZ Viktor, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. a inkompatib.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu hronské, nitranské a žitavské doliny, které byly před několika dny povodněmi katastrofálně poškozené, t. 1127.

120, 19. V. 1931; 8.

na částečné odepsání všech daní na 50 % a na udělení jednoročního moratoria na zbývající částky daní v krajích a okresech: Levice, Nová Baňa, Vráble, Zlaté Moravce, Krupina, Nové Zámky, Šala nad Váhom, Parkan, Komárno, Galanta, Dunajská Streda, Bratislava, Malacky, Trnava, Pezinok, Nitra, Nové Mesto n. Váhom, Šahy, Lučenec, Rim. Sobota a Rožňava, které jako kraje pšeničné postiženy jsou neúrodou, jaké ve jmenovaných krajích od nepaměti nebylo, t. 1320.

138, 8. VII. 1931; 4.

kterým se vládě ukládá, aby každý rok v měsíci lednu předložila výkaz poslanecké sněmovně, kolik státních úředníků na Slovensku v předešlém roku zemřelo a odešlo do výslužby a jakými úředníky byla jejich místa obsazena, t. 1550.

163, 21. I. 1932; 9.

kterým se vláda vyzývá vydati nařízení o bezúročném daňovém moratoriu, event. zastavení vymáhání všech daní za r. 1932 a 1933 od malorolníků, domkářů a řemeslníků v krajích na jaře r. 1931 živelními pohromami postižených a současně nechť vláda zpraví finanční úřady, aby v těchto krajích u rolníků, kterým se ani takměř na živobytí a na osivo obilí neurodilo - na rok 1931 daň důchodovou vůbec nepředpisovaly, t. 1584.

166, 28. I. 1932; 4.

kterým se poslanecká sněmovna žádá utvořiti 12členný "Státní rozpočet připravující výbor" na základě § 22 jedn. řádu, t. 1667.

173, 30. III. 1932; 6.

Návrh resoluční:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 78.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1232 (im. J. Svobody).

134, 1. VII. 1931; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 76.

o zákonu o státním vězení (t. 1138).

128, 18. VI. 1931; 13.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 55.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 17.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 6.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 18.

Interpelace:

naléhavá, o chystaném návrhu zákona podle kterého jen režná mouka má přijíti do oběhu pro konsumenty,

t. 244. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 356. 39, 8. IV. 1930; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Levicích (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI/1914)

231, 19. XII. 1932; 3.

zpr. t. 2543; zprav. dr Moudrý; nevydán

333, 15. VI. 1934; 12.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2632; zprav. dr Daněk; nevydán

336, 26. VI. 1934; 12.

 

RÁZUS Martin

XIX. voleb. kraj

ND, mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Přestal býti členem klubu poslanců čsl. nár. demokratické strany.

211, 3. XI. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 30.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 56.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 3.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 33.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 11.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 68.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 12.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268).

277, 1. VI. 1933; 2.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 6.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 6.

o zákonu, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 2301).

285, 22. VI. 1933; 9.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 5.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví o událostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 16.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933; odpovídá na statistická data min. předs. J. Malypetra o nesoběstačnosti Slovenska.

301, 29. XI. 1933; 26.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 9134; 41.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 46.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 38.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932, v níž ohražuje se proti tvrzením dr Ivanky o jeho osobě proneseným v rozpočtové debatě.

246, 7. II. 1933; 77.

Interpelace:

o státních cenách za umění a literaturu,

t. 801/IV. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/III. 111, 17. III. 1931; 7.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

co se stalo s iniciativním návrhem posl. dr Ivanky, Rázuse, Grebáče-Orlova, Danihela, Bendy, Líšky a druhů, t. 1128, na přeměnu vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

170, 16. III. 1932; 40.

co hodlá předs. posl. sněm. učiniti, aby vláda zachovávala ustanovení zákona o jednacím řádu co do zodpovídání interpelací, a poukazuje na konkretní případ interpelace posl. dr Ivanky tisk 1130/VI o správních orgánech Všeobecného pensijního ústavu, Zemské úřadovny pro pojištění dělníků a Ústřední sociální pojišťovny.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

170, 16. III. 1932; 40.

 

REISZ Julius, dr.

XVI. voleb. kraj

hospitant ČSD (PŽ)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

7, 21. XII. 1929; 30.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 110.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

105, 13. II. 1931; 9.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 94.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 69.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 52.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 31.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

29, 18. III. 1930; 9.

zpr. t. 866; zprav. dr Kalaš; nevydán

112, 19. III. 1931; 77-8.

advokátní komora v Turč. Sv. Martině (souhlas k disciplinárnímu stíhání)

163, 21. I. 1932; 10.

zpr. t. 1621; zprav. dr Daněk; vydán:

197, 22. VI. 1932; 26.

 

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - Stál. (náhr.) - úsp. kom. - vyšetř. a zeměd.

Návrh iniciativní:

o kontrole daňových odpisů a úlev, t. 1616.

168, 11. II. 1932; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2097. 226, 13. XII. 1932; 15.

Návrhy resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 280 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1932 a 2. Dodatečná úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1. uvedené, podepsaná ve Vídni dne 3. února 1929)

30, 19. III. 1930; 5.

rozp. výb. zpr. t. 281 (úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních)

30, 19. III. 1930; 5.

rozp. výb. zpr. t. 1681 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

179, 28. IV. 1932; 5.

doslov 181, 3. V. 1932; 17.

rozp. výb. zpr. t. 2150 (státní rozpočet republiky Československé na rok 1933)

241, 1. II. 1933; 3.

doslov po rozpravě povšechné

243, 3. II. 1933; 25,

doslov po rozpravě podrobné

246, 7. II. 1933; 95,

oprava tisk. chyb 105.

rozp. výb. zpr. t. 2230 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku)

268, 9. V. 1933; 5.

doslov 272, 19. V. 1933; 31, vyjádření o resol. 35.

rozp. výb. zpr. t. 2385 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1934)

301, 29. XI. 1933; 4.

doslov po rozpravě povšechné

302, 30. XI. 1933; 66,

doslov po rozpravě podrobné

306, 5. XII. 1933; 49.

rozp. výb. zpr. t. 2603 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku)

330, 7. VI. 1934; 3, doslov 33, vyjádření o resol. 38.

rozp. výb. zpr. t. 2760 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon na rok 1935)

349, 28. XI. 1934; 3.

doslov 352, 1. XII. 1934; 18, vyjádření o resol. 25.

rozp. výb. zpr. t. 2785 (návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XII finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934)

356, 13. XII. 1934; 4.

rozp. výb. zpr. t. 2934 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a. dávky z majetku)

370, 5. IV. 1935; 5, doslov 371, 9. IV. 1935; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

41, 10. IV. 1930; 15.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900)

107, 20. II. 1931; 10.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 37.

Interpelace:

o trestním řízení v záležitosti zaniklých bank "Bohemia" a "Pozemkové",

t. 844/XV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1406/III. 142, 14. X. 1931; 14.

o zavedení dvojité frekvence nařízené Zemským finančním ředitelstvím v Praze u finančních úřadů v Plzni, jakož i u všech finančních úřadů v Čechách mimo Prahu,

t. 1715/VII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2012/III. 211, 3. XI. 1932; 4.

o poškozování držitelů slosovatelných zástavních listů peněžními ústavy, k vydávání zúročitelných zástavních listů oprávněnými,

t. 2011/IV. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/I. 251, 23. II. 1933; 3.

o praksi při provádění zákona o 1/2 % paušálním poplatku ze služebních smluv, dále o domovní dani z farních a klášterních budov a o státním příspěvku ke kongrui,

t. 2011/V. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2163/VIII. 251, 23. II. 1933; 3.

odpov. t. 2521/XI. 323, 24. IV 1934; 8.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (urážka na cti spáchaná tiskem)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 2055; zprav. F. Richter; nevydán

226, 13. XII. 1932; 18.

okr. s. v Domažlicích (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z.)

325, 3. V. 1934; 5.

zpr. t. 2937; zprav. F. Richter; nevydán

371, 9. IV. 1935; 32.

"R" resp. Rav-Rem "R" resp. Rich-Rje "R" resp. Ros-RýpPřihlásit/registrovat se do ISP