"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-Mys

MOTYČKA Jaroslav

I. A voleb. kraj

ČS

Nastoupil po Janu Slavíčkovi, jenž se vzdal mandátu.

Slib vykonal 360, 5. III. 1935; 5.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Hummelhanse na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 8.

 

MOUDRÝ Karel, dr.

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. im. - inic. - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

aby vládě bylo uloženo statistické zpracování studentského nadačnictví a připravení kodifikace nadačního práva, t. 238.

26, 5. III. 1930; 6.

na doplnění zákona 103/1929 Sb. z. o organisaci Vysoké školy obchodní v Praze, t. 981.

109, 5. III. 1931; 6.

na zřízení fondu mimořádné soc. péče o nezaměstnané soukromé zaměstnance, t. 989.

109, 5. III. 1931; 6.

na přeřazení města Aše ze skupiny C do skupiny B činovného, t. 1077.

118, 7. V. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci obci Zaječovu, okres Rokycany, postižené povodní, t. 1826.

194, 17. VI. 1932; 6.

na změnu §§ 1 a 8 zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních), t. 2128.

238, 17. I. 1933; 8.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 877 (im. A. Tylla).

104, 12. II. 1931; 81, doslov 85.

im. výb. zpr. t. 975 (im. A. Hadka).

108, 21. II. 1931; 7, doslov 22.

im. výb. zpr. t. 876 (im. dr Sterna).

114, 26. III. 1931; 15.

im. výb. zpr. t. 878 (im. dr Sterna).

114, 26. III. 1931; 15.

im. výb. zpr. t. 879 (im. A. Zápotockého).

116, 23. IV. 1931; 41.

im. výb. zpr. t. 880 (im. E. Kuhnové).

116, 23. IV. 1931; 41.

im. výb. zpr. t. 881 (im. H. Krumpe).

116, 23. IV. 1931; 41.

im. výb. zpr. t. 882 (im. H. Krumpe).

116, 23. IV. 1931; 42.

im. výb. zpr. t. 1197 (im. J. Dvořaka).

131, 25. VI. 1931; 19.

im. výb. zpr. t. 1198 (im. dr Sterna a E. Höhnela).

131, 25. VI. 1931; 20, 21.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1481 (zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů).

158, 16. XII. 1931; 11, 15.

im. výb. zpr. t. 1535 (im. K. Gottwalda).

178, 22. IV. 1932; 85.

im. výb. zpr. t. 1553 (im. J. Polacha).

178, 22. IV. 1932; 85.

im. výb. zpr. t. 1554 (im. K. Babela).

178, 22. IV. 1932; 85.

im. výb. zpr. t. 1620 (im. J. Hrubého).

183, 10. V. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1707 (im. K. Śliwky).

184, 12. V. 1932; 26.

im. výb. zpr. t. 1711 (im. dr Viškovského).

184, 12. V. 1932; 26.

im. výb. zpr. t. 1723 (im. J. Vallo).

184, 12. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1733 (im. J. Hrubého).

184, 12. V. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1734 (im. A. Hodinové).

184, 12. V. 1932; 27.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2024 (1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví" revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925, 2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 a 3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925)

216, 17. XI. 1932; 8.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2027 (smlouva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne).

221, 25. XI. 1932; 5, doslov 15.

im. výb. zpr. t. 1934 (im. J. Novotného).

258, 21. III. 1933; 28.

im. výb. zpr. t. 1935 (im. Č. Hrušky).

284, 20. VI. 1933; 15, doslov 17.

im. výb. zpr. t. 2430 (im. J. Novotného).

328, 17. V. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2431 (im. G. Steinera).

328, 17. V. 1934; 13, 14.

im. výb. zpr. t. 2432 (im. A. Štourače).

329, 5. VI. 1934; 30.

im. výb. zpr. t. 2433 (im. G. Steinera).

329, 5. VI. 1934; 30.

im. výb. zpr. t. 2434 (im. A. Tylla).

329, 5. VI. 1934; 30.

im. výb. zpr. t. 2435 (im. K. Śliwky).

329, 5. VI. 1934; 30.

im. výb. zpr. t. 2510 (im. A. Petra)

329, 5. VI. 1934; 30.

im. výb. zpr. t. 2543 (im. dr Ravasze).

333, 15. VI. 1934; 12.

im. výb. zpr. t. 2544 (im. dr Tiso).

333, 15. VI. 1934; 12.

im. výb. zpr. t. 2545 (im. H. Wagnera).

333, 15. VI. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2579 (im. J. Vallo).

333, 15. VI. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2593 (im. P. Töröka).

333, 15. VI. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2651 (im. K. Babela).

336, 26. VI. 1934; 13.

im. výb. zpr. t. 2654 (im. K. Brožíka a Fr. Hummelhanse).

348, 27. XI. 1934; 7.

im. výb. zpr. t. 2904 (im. Fr. Mojto).

368, 2. IV. 1935; 21.

im. výb. zpr. t. 2905 (im. G. Klimenta).

368, 2. IV. 1935; 22.

im. výb. zpr. t. 2650 (im. A. Čuříka).

371, 9. IV. 1935; 27.

im. výb. zpr. t. 2655 (im. J. Dvořáka).

371, 9. IV. 1935; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317); mluví o životním běhu býv. posl. R. Gajdy.

290, 4. VII. 1933; 8.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (t. 1578); v ní ohražuje se proti obvinění J. Stříbrného, že jednal se svědkem vyšetřovacího výboru Wittenhoferem.

165, 22. I. 1932; 47.

za rozpravy o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317); v ní mluví o býv. posl. R. Gajdovi.

290, 4. VII. 1933; 39.

Interpelace:

o konfiskaci brněnského týdeníku "Týden" ze dne 14. prosince 1929,

t. 27/XIX. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 392/II. 43, 24. IV. 1930; 5.

o zřízení nového hřbitova v Rokycanech,

t. 306/X. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 621/XXI. 67, 16. IX. 1930; 15.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

71, 2. X. 1930; 6.

zpr. t. 912; zprav. Fr. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 26.

 

MRAVEC Ján

XVII. voleb. kraj

mk, ČSD

Nastoupil po zemřelém Adreji Rjevaji (K).

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 167, 4. II. 1932; 4.

Stal se členem klubu poslanců soc. dem. strany dělnické.

220, 24. XI. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapl z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 48.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Březně n. Hr. (přečin lehkého ublížení na těle podle § 301 tr. z.)

172, 18. III. 1932; 80.

žádost odvolána

224, 6. XII. 1932; 5.

 

MRSKOŠOVÁ Anna

I. A voleb. kraj

REP

Nastoupila po zemřelém dr Antonínu Švehlovi.

Volba verifikována 327, 15. V. 1934; 5.

Slib vykonala 313, 17. I. 1934; 5.

Byla členem výb. zásob.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 17.

 

MÜLLER Heinrich

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. bran. - inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - zdrav. a živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 103.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 18.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 70.

o návrhu posl. Hummelhanse na zřízení Tyršova stát. tělovýchovného ústavu (t. 2851).

365, 26. III. 1935; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1762; zprav. dr Suchý; vydán:

370, 5. IV. 1935; 33-34.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 491, 493 tr. z. a §§ 1 a 24 zákona z 30. května 1924, č. 124 Sb. z., resp. přestupek podle §§ 6 a 24 cit. zákona)

185, 17. V. 1932; 4.

žádost odvolána

325, 3. V. 1934; 5.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2213; zprav. dr Daněk; nevydán

287, 27. VI. 1933; 35.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z.)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2214; zprav. dr Daněk; nevydán

287, 27. VI. 1933; 35.

 

MYSLIVEC Václav

IA voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - zahr. - zdrav. - živn.-obch.

Zemřel 29. V. 1934.

329, 5. VI. 1934; 4.

Po něm nastoupil Čížek Augustin.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1582 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Nizozemím z 20. I. 1923, sjednaná dne 1. XII. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 5. XII. 1931, č. 188 Sb. z. a n.)

184, 12. V. 1932; 19, doslov 24.

zahr. výb. zpr. t. 2077 (III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Čsl. a Švýcarskem z 16. II. 1927, sjednaný dne 27. X. 1932 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 11. XI. 1932, č. 168 Sb. z. a n.)

238, 17. I. 1933; 10.

zahr. výb. zpr. t. 2173 (dohoda mezi republikou Čsl. a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží, sjednaná výměnou not dne 17. XII. 1932, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou z 22. XII. 1932, č. 203 Sb. z. a n.)

260, 27. III. 1933; 4.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 32.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 58.

Interpelace:

naléhavá, o poškozování členů stavebního družstva "Spořilov" v Praze spořitelnami: Městskou pražskou a městskou Vinohradskou,

t. 682. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 756. 83, 21. XI. 1930; 90.

"M" resp. Mac-Mal "M" resp. Mal-Mar "M" resp. Maš-Moj "M" resp. Mot-MysPřihlásit/registrovat se do ISP