FEDOR Mikuláš

XX. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im. - rozp.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 34.

Interpelace:

v záležitosti neoprávněného politisování některých četníků a konfiskace časopisu "Vôla Ľudu",

t. 1082/III. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 2330/XVIII. 293, 17. V. 1933; 9.

o zredukování pracovní doby báňských dělníků Báňské Šťávnice a okolí a o sestátnění bratrské ústřední pokladny,

t. 1210/XIV. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1612/VII. 170, 16. III. 1932; 8.

pro nepřípustný postup správ nemocenských pokladen a vedoucích lékařů těchže,

t. 2505/V. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2602/VIII. 331, 12. VI. 1934; 4.

ve věci zastavení výplaty pensí státních pensistů v případě neoznámeného vzdálení se do ciziny,

t. 2547/IX. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XX. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci rušení radiového rozhlasu elektrickými, röntgenovými a podobnými elektrickými přístroji a pro nedostatek zákonného řešení věci administrativní cestou,

t. 2547/X. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

v trestné záležitosti vedené proti dr Štefanovi Cottelymu a sl. Terezii Holényiové před krajským soudem v Bratislavě,

t. 2645/III. 334, 19. VI. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XXVI. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Nitře (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 368; zprav. V. Košek; nevydán

51, 20. V. 1930; 12-13.

okr. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 464; zprav. V. Košek; vydán

63, 13. VI. 1930; 3.

okr. s. v Košicích (přečin pomluvy)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 268; zprav. dr Markovič; nevydán

31, 19. III. 1930; 4-5.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 46 tr. z.)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 613; zprav. dr Markovič; nevydán

93, 11. XII. 1930; 5-6.

kraj. s. v Levoči (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 463; zprav. L. Marek; nevydán

63, 13. VI. 1930; 2-3.

kraj. s. v Košicích (přečin podle §§ 1, 2 a 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 1090; zprav. F. Richter; vydán

119, 8. V. 1931; 28-29.

 

FIALA Čeněk

VIII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

aby živelní pohromou postiženým obcím v okresu rokycanském byla poskytnuta ze státních prostředků vydatná pomoc, t. 1273.

131, 25. VI. 1931; 23.

na poskytnutí vydatné podpory obci Bílovu v okresu kralovickém, těžce postižené požárem, t. 1274.

131, 25. VI. 1931; 23.

na změnu některých ustanovení platového zákona č. 103 Sb. z. ze dne 24. června 1926, t. 1378.

142, 14. X. 1931; 16.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2127 (zákon o dopravě motorovými vozidly)

237, 23. XII. 1932; 5, doslov 24, vyjádření o resol. 26.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 63.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o železniční krisi v Československu.

102, 6. II. 1931; 66.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 34.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 65.

Interpelace:

o nesprávném účtování platů pomocných zaměstnanců čsd., vykonávajících střídavě službu turnusovou a neturnusovou,

t. 174/XXII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 491/XVIII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o neustanovování smluvních zaměstnanců, kteří při provádění restrikčního zákona byli ze služeb dráhy vyřazeni proto, že neměli vyřízené žádosti o státní příslušnost,

t. 1240/III. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1421/XI. 145, 24. XI. 1931; 13.

o neprovádění zařaďování pomocných zaměstnanců do poměru zřízenců ČSD,

t. 1668/XVII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/VIII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o unifíkaci platových a služebních poměrů zaměstnanců poštovní autodopravy, převzatých železniční správou,

t. 2334/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XVI. 313, 17. I. 1934; 7.

o neudržitelném postupu při vyřizování žádostí rodinám osob, vykonávajících službu vojenskou, o poskytnutí vyživovacího příspěvku,

t. 2393/XI. 306, 5. XII. 1933; 69.

odpov. t. 2507/V. 321, 8. III. 1934; 43.

 

FRANKE Emil, dr.

II. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1992; 8.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem pošt a telegrafů 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován opětně ministrem post a telegrafů 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

 

FRITSCHER Karl

XI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im., inic., rozp. a zdrav.

Návrh pozměňovací:

k t. 535. 64, 17. VI. 1930; 28.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 37, 38.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 98.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském; činí jménem něm. křesť. soc. strany lidové, něm. nár. soc. děln., něm. nár. strany, něm. zemsk. svazu, něm. pracov. a hospod. souručenství, něm. str. živnostenské a spišs. Němců prohlášení o pronásledování německého obyvatelstva v RČS.

174, 7. IV. 1932; 21.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 13.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 75.

Interpelace:

o zabavení čísla 3 časopisu "Der Tabakarbeiter" z r. 1931,

t. 1007/XI. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/X. 133, 1. VII. 1931; 5.

že 8 německých novosvěcenců bylo ustanoveno jen zatímně, poněvadž, jak se udává, neznají českého jazyka,

t. 1718/I. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1922/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

 

FRITZ Gejza, dr.

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. im., inkompatib. (náhr.), rozp., úst.-práv. a vyšetř.

Řeč v rozpravě:

zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 5.

návrzích F. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., a o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272).

274, 24. V. 1933; 43.Přihlásit/registrovat se do ISP