CZECH Ludwig, dr.

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Jmenován ministrem sociální péče 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Jmenován opětně ministrem sociální péče 29. X. 1932.

211, 3. XI. 1932; 2.

Jmenován ministrem veřejných prací 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

 

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. - stál. (náhr.) - úsp. kom. - živn.-obch.

Jmenován ministrem vnitra 14. II. 1934.

315, 15. II. 1934; 3.

Odpovídá

jako předseda rozpočtového výboru:

na dotaz J. Krosnáře, proč nedal jeho iniciativní návrh t. 838 (rozdělení 150 milionů Kč pro nezaměstnané) na pořad rozpočtového výboru a co hodlá učiniti pro projednání tohoto návrhu.

106, 19. II. 1931; 69.

Návrhy pozměňovací:

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2148. 247, 10. II. 1933; 39.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

k t. 2325. 292, 8. VII. 1933; 24.

k t. 2465 (koal.). 314, 18. I. 1934; 45.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 26.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1105 (zákon, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)

118, 7. V. 1931; 10.

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol.

120, 19. V. 1931; 27.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1107 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV)

118, 7. V. 1931; 14.

doslov 119, 8. V. 1931; 25.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1647 (zákon, kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních ústavů a jiných peněžních podniků a akciových společností)

170, 16. III. 1932; 9.

doslov 172, 18. III. 1932; 74, oprava chyb a vyjádření o resol. 78.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1806 (zákon o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy)

190, 1. VI. 1932; 4, doslov 30, oprava chyb a vyjádření o resol.

192, 3. VI. 1932; 23.

rozp. výb. zpr. t. 2113 (zákon o úsporných opatřeních personálních)

231, 19. XII. 1932; 5.

doslov 232, 20. XII. 1932; 60.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2292 (zákon o mimořádné moci nařizovací)

282, 8. VI. 1933; 4, doslov 43.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2321 (zákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny)

291, 7. VII. 1933; 3,

oprava chyb 29.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 38.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 6.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 32.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Traola z 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 38.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); jménem klubu poslanců republ. strany odsuzuje útoky učiněné v posl. sněm. proti sokolskému sletu a tlumočí stanovisko této strany k událostem v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

200, 1. VII. 1932; 44-45.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 3.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 21.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 933; 61.

 

ČIŽEK Augustin

IA voleb. kraj

L

Nastoupil po zemřelém Václavu Myslivci.

Volba verifikována 357, 18. XII. 1934; 6.

Slib vykonal 332, 14. VI. 1934; 3.

Byl členem výb. živn.-obch.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 18.

 

ČIŽINSKÁ Marie

II. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 3, 17. XII. 1929; 4.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob - zeměd. - živn.-obch.

Návrh resoluční:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 24.

k témuž předmětu

7, 21. XII. 1929; 2.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z., o letectví (t. 278); protestuje proti bourání barákových kolonií ve Vršovicích.

34, 25. III. 1930; 8.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

42, 11. IV. 1930; 45.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 7.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 43.

o státním rozpočtu pro. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 24.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o poměrech dělnictva v textilním průmyslu.

133, 1. VII. 1931; 18.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543); mluví o poměrech textilního dělnictva.

161, 18. XII. 1931; 27.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062); mluví o žalostných poměrech dělnictva.

221, 25. XI. 1932; 27.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 2328)

292, 8. VII. 1933; 15.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500)

319, 22. II. 1934; 40.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 14.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934; prohlášení k událostem ve Španělsku.

347, 8. XI. 1934; 94.

Interpelace:

o zákazu schůzí,

t. 27/XIII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/I. 43, 24. IV. 1930; 5.

o - - - četníků proti dělnictvu v Doudlebách n. Orl.,

t. 1507/I. 155, 14. XII. 1931;

odpov. t. 1645/XVII. 173, 30. III. 1932; 6.

o četnických - - - proti dělníkům v Praze,

t. 1507/II. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1629/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

o soustavném zakazování dělnických schůzí v Krnově,

t. 1698/I. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1979/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

o trestním stíhání textilních dělníků v Doudlebách nad Orlicí pro účast na stávce,

t. 1907/II. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2357/II. 297, 6. XI. 1933; 4.

o sprostém jednání ministerského rady ministerstva vnitra k deputaci pražských žen,

t. 2104/IX. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2145/I. 247, 10. II. 1933; 5.

o postupu okresního hejtmana v Přerově,

t. 2131/XVI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

o stavu nezaměstnaných na Semilsku a o brutálním postupu četnictva,

t. 2176/VI. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2330/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném zneužívání bídy nezaměstnaných dělníků a hrubém porušování zákona nemocenského a úrazového,

t. 2204/I. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2422/I. 313, 17. I. 1934; 7.

o persekučním postupu okresního úřadu v Rychnově n. Kn.,

t. 2316/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/I. 297, 6. XI. 1933; 4.

o zacházení s proletářskými vězni u krajského soudu v Novém Jičíně,

t. 2489/VI. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XI. 331, 12. VI. 1934; 4.

o bezohledném postupu exekutora berního úřadu v Semilech a šlendriánu berní správy v Semilech,

t. 2505/VIII. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2577/XIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

o poměrech ve věznici krajského soudu v Hradci Králové,

t. 2790/XII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/X. 367, 29. III. 1935; 5.

o postupu četníků v Semilech,

t. 2826/XVII. 360, 5. III. 1935; 9.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

v němž vypisuje chování četnictva dne 15. února t. r. v Semilech jednak vůči shromážděným asi 800 osobám a jednak vůči ní, a táže se, co předseda hodlá podniknouti na zjištění a potrestání četnického velitele.

253, 28. II. 1933; 31.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

okr. úřad ve Vráblech (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1737; zprav. Jan Tůma; nevydána

187, 20. V. 1932; 24-5.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

247, 10. II. 1933; 5.

žádost odvolána

313, 17. I. 1934; 8.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 14, 19 zákona shromažďovacího a přečiny podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky a §§ 283, 284 tr. z.)

277, 1. VI. 1933; 2.

zpr. t. 2409; zprav. dr Stránský; nevydána

327, 15. V. 1934; 9-10.

Volána k pořádku:

5, 19. XII. 1929; 25.

43, 24. IV. 1930; 53.

100, 3. II. 1931; 5.

173, 30. III. 1932; 19, 22.

219, 24. XI. 1932; 15.

270, 11. V. 1933; 21.

290, 4. VII. 1933; 9.

313, 17. I. 1934; 12.

319, 22. II. 1934; 43.

353, 5. XII. 1934; 12, 13.

Vyloučena ze sněmovního jednání:

na 2 schůze a zbavena posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.

po dobu trvání 353. schůze.

253, 5. XII. 1934; 13.

 

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

HL, (čsl. křesť. soc.)

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 82 Sb. z., kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 490.

57, 3. VI. 1930; 5.

na vydání zákona o vánočním příspěvku horníkům z příspěvků zaměstnavatelů, t. 1623.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání zákona o zajištění úplného klidu práce na všechny církevní svátky i památkové dny v republice Čsl., t. 1624.

170, 16. III. 1932; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 65.

Návrhy resoluční:

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 68.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 32, 41.

k t. 1785. 190, 1. VI. 1932; 32.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 74.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 14.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 49.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 3.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 47.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 43.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 65.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; obírá se též projevem posl. Hlinky a Rázuse z 4. XI. 1932 a udělením důtky posl. Zeminové.

214, 8. XI. 1932; 31.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062).

221, 25. XI. 1932; 23.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 32.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 32.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

292, 8. VII. 1933; 4.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 31.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 33.

Interpelace:

o nezákonném postupu při odvolání řady členů představenstva a dozorčího výboru a jich náhradníků v Okresních nemocenských pojišťovnách na Moravě a ve Slezsku, kteří byli řádně jmenováni na návrh Odborové Ústředny křesť. sociální v Brně, Nová 8, schválený po dohodě se svazy nemocenských pojišťoven a Ústřední soc. pojišťovnou v Praze,

t. 14/I. 6, 20. XII. 1929; 88.

o jmenování přísedících pojišťovacích soudů v Praze, v Brně a Bratislavě, příslušných pro žaloby z pensijního pojištění soukromých zaměstnanců, jakož i o zřízení vrchního pojišťovacího soudu,

t. 138/V. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 405/VIII. 46, 8. V. 1930; 6.

o opětné sanaci velkých pražských bank,

t. 386/V. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 496/VIII. 66, 24. VI. 1930; 6.

o protizákonné a protikatolické činnosti pokrokových učitelů ve školách na St. Hamrech,

t. 532/II. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 772/X. 86, 26. XI. 1930; 135.

o stavbě poštovní budovy v Humpolci,

t. 844/XVII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1068/VIII. 117, 24. VI. 1931; 30.

o těžkých poměrech na Valašsku,

t. 917/VI. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1209/I. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zajištění prostředků pro účely sociálně zdravotní pro Valašsko. Slovácko a celé Pobezkydí,

t. 1045/I. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1450/XI. 145, 24. XI. 1931; 15.

o vybudování nádraží v Krásné n. B.,

t. 1045/II. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1537/VII. 163, 21. I. 1932; 8.

o zřízení sociálně zdravotního fondu,

t. 1045/III. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1537/I. 163, 21. I. 1932; 8.

o zamezení požívání denaturovaného lihu,

t. 1045/IV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1184/II. 124, 2. VI. 1931; 7.

o pensijním pojištění zaměstnanců soukromých drah,

t. 1210/V. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1754/III. 188, 24. V. 1932; 3.

o zabezpečení důchodů pro hornické pojištěnce,

t. 1210/VI. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1572/VI. 167, 4. II. 1932; 47.

o požadavcích stanovených na celostátní konferenci koalovaných svazů horníků a revírních rad. konané 14. a 15. května 1931 v Praze.

t. 1210/VII. 128, 18. VI. 1931; 37.

o porušování nedělního klidu při pracích prováděných stavební společností Vl. Pokora a J. Skála v Mor. Ostravě na stavbě II. koleje na trati Brno-Břeclav,

t. 1379/III. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1905/XII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o zamýšleném zvýšení daně z obratu,

t. 1613/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1692/XII. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zamýšleném zvýšení daně obratové u textilií a o paušalování této daně,

t. 1613/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1692/XI. 177, 21. IV. 1932; 4.

o požadavcích Vodohospodářského svazu pro povodí řeky Odry,

t. 1613/X. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1922/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o výstavbě spojovací silnice mezi obcí Březovou u Uh. Brodu a Bošácou na Slovensku,

t. 2116/XXII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2256/II. 275, 30. V. 1933; 3.

o obsazení úřadu v Mor. Krumlově,

t. 2142/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XIII. 266, 27. IV. 1933; 84.

Žádost ve věcech imunity:

okr. úřad v Kolíně (přestupek podle § 93 nařízení ze dne 16. listopadu 1851, č. 1 ř. z. z roku 1852)

36, 2. IV. 1930; 8.

zpr. t. 512; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 33.

žádost posl. Kučery, aby proti posl. Čuříkovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 319. schůzi sněmovny dne 22. února t. r.

320, 6. III. 1934; 6.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.

okr. s. v Přerově (přestupek podle §§ 1 až 3 zákona o ochraně cti)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2650; zprav. dr Moudrý; vydán

371, 9. IV. 1935; 27.Přihlásit/registrovat se do ISP