OBERLEITHNER Gustav, inž.

VII. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. živn.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

41, 14. X. 1926; 8, III.

zpr. t. 369; zprav. dr. B. Baxa;

67, 29. III. 1927; 83, IV.

nevydán 71, 5. IV. 1927; 163, IV.

 

OKÁNIK Ludevít, ThDr.

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. kult.

Vzdal se mandátu, místo něho povolán Milutin Křižko.

24, 14. VI. 1926; 490, II.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (zločin podle §u 361 tr. z.).

14, 24. III. 1926; 4, II.

 

OLEJNÍK František

V. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - ink. (II. náhr.) - rozp. - soc. a star. poj. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102).

22, 19. V. 1926; 390, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

108, 13. XII. 1927; 220, V.

Interpelace:

(koaliční) v záležitosti epidemických dobytčích nemocí v jižních Čechách (t. 367/4).

67, 29. III. 1927; 82, IV.

odpov. t. 565/1.

113, 14. II. 1928; 860, V.Přihlásit/registrovat se do ISP