Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1928.

II. volební období.
6. zasedání.

1651.

Odpověď

ministra národní obrany

na interpelaci poslance Špatného a druhů

o zaopatření rodin popravených italských legionářů (tisk 1584).

Zákonem o vojenských zaopatřovacích požitcích ze dne 17. února 1922, čís. 76 Sb. z. a n. uskutečňuje se zaopatření vojenských osob z povolání a pozůstalých po těchto, Zaopatření vztahuje se i na legionáře a jejích pozůstalé, kteří během nebo následkem služby v legiích padlí (zemřelí byli popraveni nebo stali se nezvěstnými) neb pozbyli na výdělečné schopnosti k přiměřenému občanském povolání (Zaopatření pozůstalých provádí MNO. V./1. oddělení (intendanční).

Ministerstvo národní obrany rozhodlo o nároku na důchod po popravených italských legionářích takto:

1.) Cudlín Karel, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán otci Františku, bytem v Divišově č. 130, ve výši Kč 1,440.80 ročně.

2.) Koudelka František, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán matce Anně Růžičkové, Nasavrky, okres Čáslav, Kč 1,440.80 ročně

3.) Kouřímský Rudolf, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán otci Josefu, Hostěradice, p. Jílové, ve výši Kč 1.388,- ročně.

4.) Bradna Václav, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán vdově Františce a dceři Marii, bytem Vinary, okres Nový Bydžov, ve výši vdově Kč 5,524.80, dceři Kč 1.668,96 ročně.

5.) Bušek František, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán rodičům Josefu a Františce Buškovým, bytem Větrný Jeníkov č. 37; okres Humpolec, každému Kč 1.517,19 ročně.

6.) Hruška Josef, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán vdově Marii a dětem Karlu a Josefu, bydliště Hlubočepy, okr. Smíchov. Ročně vdově 5.524,80 Kč, dětem po Kč 1,668.96.

7.) Konrád Václav, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán matce Josefě, Kouřim č. 344, ve výši Kč 1.408,- ročně.

8.) Krejčí Martin, popraven 16. června 1918. Vdova Anna provdaná Škopková, Rožnov čp. 86 u Čes. Budějovic, nemá nároků na důchod vdovský, poněvadž se provdala dne 22. dubna 1919, tedy před účinností cit. zákona.

9.) Kulhan Antonín, popraven 16. června 1918. Důchod přiznán otci Václavu, Lešany 73, okres Kralupy, ve výši 1.340 Kč ročně.

10.) Kust Josef, popraven 16. června 1918. Důchod vyměřen vdově Anně Kustové, Domažlice čp. 84, ve výší Kč 5.524,80 ročně.

11.) Matějka Josef, popraven 16. června 1918. Důchod rodičům zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 zák. 76/1922.(Otec je strážníkem trati).

12.) Míšek František, popraven 16. června 1918. Důchod vyměřen vdově Marii a dětem Olze a Marii, bytem Záluží u Mostu, ve výší vdově Kč 5.524,80 a dětem po Kč 1,668,96 ročně.

13.) Řehák Oldřich, popraven 16. června 1918. Rodiče Karel a Marie, Uherský Brod. Důchod zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky § 63, čís. 76/1922 Sb. z. a n. Otec učitel v. v. pense Kč 14,000.-.

14.) Štork Josef, popraven 16. června 1918. Vdova Josefa, provdaná Tlustá, nároku na důchod vdovský nemá, poněvadž se provdala 19. srpna 1919, tedy před účinností cit. zákona,

15.) Švancara Ludvík, popraven 16. června 1918. Otec Ludvík, tovární mistr, Svitávky, okr. Boskovice, zamítnut, poněvadž nebyly splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona. Nová žádost o znovu projednávání nároku nachází se v řízení.

16.) Tintěra Václav, popraven 16. června 1918. Důchod vyměřen vdově Anežce a dceři Anežce, bytem Líšná, okr. Nové Město, ve výší Kč 5.642.40 ročně vdově a dceři Kč 1,716,48 ročně.

17.) Vojta František, popraven 16. června 1918. Otec Matyáš Vojta, Kuřím č. 156, p. Tišnov, o přiznání důchodu nežádal (jest majitelem většího hospodářství),

18.) Vrba Tomáš, popraven 16. června 1918. Matka Filomena, Týnec, okr. Klatovy, důchod zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona,

19.) Kubeš Emanuel, popraven 16. června 1918. Důchod vyměřen vdově Marii a synu Karlu do zaopatření, bydliště Karlín, Královská tř. 73, vdově Kč 5.859 ročně a syn zaopatřen,

20.) Kříž Josef, popraven 19. června 1918. Důchod vyměřen vdově Marii a dceři Anežce, bytem Svedovice, okr. Sedlčany. Vdova znovuprovdáním pozbyla nároku na další výplatu, na dceru béře Kč 3.021.60 ročně,

21.) Kahler Josef, popraven 19. června 1918. Důchod vyměřen vdově Marii, Dejvice 340, ve výši Kč 5.524.80 ročně.

22.) Kučera Antonín, popraven nebyl, nýbrž padl v boji dne 29. června 1918.

23.) Růžička František nebyl popraven, nýbrž zemřel dne 6. října 1918 v nemocnici ve Veroně.

24.) Hercig Alois, popraven 19. června 1918. Důchod vyměřen matce Marii, Doudlevce č. 204, do doby úmrtí. Otci Adamu důchod zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona.

25.) Turpiš František, popraven 19. června 1918. Otec Karel, Chrastava č. 15 u Liberce, důchod byl zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona.

26.) Hytl Čeněk, popraven 18. června 1918. Matka Kateřina Hytlová, Teplice Šanov, důchod zamítnut, poněvadž je nevlastní matkou, na kterou se ustanovení zákona nevztahuje.

27.) Řípa Václav, popraven 18. června 1918. O přiznání důchodu žádal strýc, který nemá zákonitého nároku, poněvadž na příbuzné a sourozence se ustanovení zákona nevztahuje.

28.) Tomaides - František, popraven 22. června 1918. Důchod vyměřen vdově Marii, Vršovice, ve výši Kč 5.8159,- ročně.

29.) Havlena Bedřich, popraven 21. června 1918. Nárok na důchod neuplatňován.

30.) Storch Alois, popraven 5. července 1918. Matka Kateřina, Nová Ves u Bakova, Důchod zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona (pobírá státní pense jako vdova po strážníku trati).

31.) Sobotka Josef, popraven 26. července 1918. Rodiče Josef a Marie, Čachotín u Chotěboře, důchod zamítnut, poněvadž nejsou splněny podmínky stanovené § 63 cit. zákona. (Mají možnost dosíci obživy z vlastního hospodářství.).

32.) Ježek Antonín, popraven 22. září 1918. Důchod vyměřen matce Marii, bytem v Ústí n. Orl., ve výši Kč 1.403 ročně.

33.) Šlegl Jiří, popraven 2. září 1918. Matka Magdalena Mayerová, Dubeč, p. Nová Kdyně. První žádost o přiznání důchodu zamítnuta, poněvadž nebyly splněny podmínky stanovené § 63 cit, zákona. Nová žádost nachází se v projednávání.

34.) Svoboda Václav, popraven 22. září 1918. Vdově Anně a dětem Anně a Václavu, bytem Neuměřice, důchod vyměřen, vdově Kč 5.524.80, na děti po Kč 1.668.96 ročně.

35.) Nováček Karel, popraven 22. září 1918. Důchod vyměřen vdově Antonii a dětem Marii, Františkovi a Růženě, bytem Břežany, okr. Strakonice, ve výši vdově Kč 5.048.71 a dětem po Kč 1.781.74 ročně.

Vdovám přísluší důchod po celý život, vyjma případ nového sňatku. V případě nového sňatku, není-li v den sňatku dětí, které by měly nárok na vychovávací příspěvek, má vdova nárok na odbytné, rovnající se tříletému důchodu (bez drahotního přídavku). Jsou-li v den sňatku dětí, které by měly nárok na vychovávací příspěvek, přísluší vdově odbytné rovnající se jeden a půlročnímu důchodu vdovskému. Děti mají nárok na vychovávací příspěvek do svého zaopatření, nejdéle však u hochů do ukončeného 21. roku u děvčat do 24. roku.

Rodičům, vyhovují-li podmínkám § 63 cit. zákona, t. j. jsou-li výdělku neschopni, byli-li zemřelým podporováni, nemají-li příjmu převyšujícího Kč 4,000,- ročně, přísluší důchod ve výší 1/3 vdovské pense. President republiky uváživ těžké položení pozůstalých po italských legionářích a maje na mysli způsobem praktickým zabezpečiti nejbližší budoucnost pozůstalých, věnoval před schválením zákona částku Kč 800;000,-.

Částka tato byla odevzdána Kanceláří čs. legií, která po uvážení všech okolností dospěla k názoru, že v prvé řadě nutno postarati se o vdovy, sirotky a zabezpečiti rodiče popravených. Podle dosavadních zkušeností způsob likvidace této záležitosti koupí neb zařízením živnosti se plně neosvědčil. Proto Kancelář čs. legií omezila se pouze na udělování peněžitých podpor.

Toho času poskytuje Kancelář čs. legií pravidelné měsíční podpory v těchto případech:

1.) Bradna Václav, na dítě Kč 50,-.

2.) Bušek František, otci Kč 200,-.

3.) Jeřábek Leopold, rodičům Kč 200,-.

4.) Ježek Antonín, matce Kč 100,-.

5.) Konrád Václav, matce Kč 100,-.

6.) Krejčí Martin, matce Kč 100,- (žena po popraveném znovu provdána).

7.) Kubeš Emanuel, matce Kč 100,-.

8.) Kulhan Antonín, otci Kč 100,-.

9.) Müller Josef, matce Kč 100,-.

10.) Míšek František, ženě Kč 400,-.

11.) Sobotka Josef, rodičům Kč 100,-.

12.) Staněk Josef, otci Kč 100,-.

13.) Tomaides František, vdově Kč 100,-.

14.) Turpiš František, otci Kč 100,-.

15.) Vondráček Rudolf, rodičům Kč 100,-.

Pozůstalí po popravených ať italských nebo ruských legionářích nepožívají žádných výhod před pozůstalými po zemřelých, padlých neb nezvěstných legionářích.

Ministerstvo národní obrany může k řádně odůvodněné a doložené žádosti znovu projednati nárok na důchod těch rodičů, kterým byl důchod zamítnut; prokáží-li, že důvody, pro něž byl důchod zamítnut, neexistovaly nebo pominuly.

Popravených legionářů italských jest v Kanceláři čs. legií vedeno v evidenci 38, a není známo, že by počet jich byl přes 60.

Kromě italských legionářů bylo popraveno ze řad ruských legionářů v roce 1914 až 119 celkem 30 legionářů, pokud ovšem bylo možno dosud zjistiti.

V Praze, dne 20. června 1928.

Ministr vnitra

v zastoupení ministra národní obrany:

Černý v. r.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP