POSLANECKÁ SNĚMOVNA N.S.R.Č. 1926.
II. volební období. 3. zasedání.

758.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti zemského trestního soudu v Praze za souhlas s trestním stíháním posl. Bohumila Jílka pro zločin veřejného násilí ve smyslu § 98 a) trestního zákona.

Poslanec Bohumil Jílek byl rozsudkem zemského trestního soudu v Praze ze dne 6. října 1922 odsouzen pro zločin veřejného násilí podle § 98 a) trestního zákona o těžkého žaláře v trvání 3 měsíců, při čemž byl povolen podmíněný odklad trestu a stanovena lhůta na 3 léta. Stejně rozhodl o zmateční stížnosti podané odsouzeným nejvyšší soud v Brně.

V této zkušební době dopustil se posl. Jílek nového trestního činu podle § 14, č. 1, § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky a byl odsouzen nepodmíněně rozsudkem ze dne 24. dubna 1924 do tuhého vězení na 6 neděl. Na to zažádal soud 2. srpna 1926 Vr 18459/20, aby posl. Jílek byl vydán, by si odpykal 3měsíční žalář, poněvadž nevyhověl podmínce zákona o podmíněném odsouzení.

Imunitní výbor projednávaje tuto záležitost dospěl k přesvědčení, že trestní čin druhý, o nějž se jedná, za který si posl. Jílek odpykal trest, byl rázu politického a vzhledem k výchovné tendenci zákona o podmíněném odsouzení, poněvadž jde o případ nikoliv podobný případu prvému není toho názoru, že by musel trest podmíněně uložený odpykati.

Imunitní výbor navrhuje tudíž poslanecké sněmovně, aby poslanec Bohumil Jílek k trestnímu stíhání vydán nebyl.

V Praze dne 2. prosince 1926.

Vilém Votruba, v. r.,
Dr. Ladislav Daněk, v. r.,
předseda.
zpravodaj.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP