Sobota 2. listopadu 1918


POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č. 1926.
II. volební období. 2. zasedání.

301.

Návrh

poslanců Jana Koudelky, R. Chalupy, A. Remeše, V. Jaši, Jana Bečko, inž. J. Nečase a druhů o dávce ze zbytkových statků.

Zákon

ze dne...............

o dávce ze zbytkových statků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zbytkové statky, přidělené Státním po zemkovým úřadem z majetku, zabraného podle zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 Sb. z. a n. o zabrání velkého majetku pozemkového, podléhají dávce podle tohoto zákona.

§ 2.

Majitelé zbytkových statků, podle § 1 tohoto zákona, jsou povinni zaplatit jednou pro vždy dávku, rovnající se 50 procentům přídělové ceny.

§ 3.

Zbytkové statky, přidělené Státním po zemkovým úřadem družstvům zaměstnanců na zabraném velkém majetku pozemkovém, státu, zemím, okresům a obcím a veřejně-prospěšným korporacím, dávce podle § 2 tohoto zákona nepodléhají.

§ 4.

Majitelé zbytkových statků, odkoupených z volné ruky od majitelů zabraných velkostatků se souhlasem St. P. U., povinni jsou zaplatit dávku, rovnající se 30 procentům kupní ceny zbytkových statků.

§ 5.

Státní pozemkový úřad, přiděluje od platnosti tohoto zákona zbytkové statky, je povinen stanoviti přídělovou cenu tak, aby odpovídala průměru přídělových cen před platností tohoto zákona, zvýšených o 50 procent.

§ 6.

Výnosu této dávky budiž použito k podpoře staveb obytných domků chudého obyvatelstva venkovského.

§ 7.

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení. Provésti jej ukládá se vládě.

Důvody.

Zákonodárství o pozemkové reformě československé má za účel podříditi velký majetek pozemkový vyšším sociálním potřebám, zejména té, aby byla zvýšena hospodářská nezávislost chudých lidí venkova a náš hospodářský život osvobozen od přemoci velkostatkářského majetku a jeho škodlivých vlivů. Zabraná půda, pokud podle přesných ustanovení zákona nemá býti ponechána vlastníkům zabraného majetku, měla býti přidělena drobným uchazečům o půdy, kteří nemají vlastní půdy více jak 8 ha.

Avšak praxe při provádění pozemkové reformy způsobila zcela něco jiného: z různých důvodů ponechána při četných zabraných objektech jistá výměra půdy a utvořen tak zvaný zbytkový statek; v některých případech odebrána ode dvora část půdy jen nepatrná a ostatek po nechán jako zbytkový statek; dokonce pak v četných případech neodebráno ze zabraného dvora pro drobný příděl zhola nic a objekt celý ponechán jako statek ťzbytkovýŤ. A tyto zbytkové statky přiděluje Státní pozemkový úřad uchazečům, z nichž četní podle jasného znění zákona přídělového vůbec nemají nároku na pří děl zabrané půdy, a za ceny, které jsou všeobecně velmi nízké a v četných případech nižší, nežli jsou ceny, za které byla půda přidělována drobným uchazečům.

Až do dubna 1926 Státní pozemkový úřad zřídil takovýchto zbytkových statků 1.174 v celkové výměře 108.223 ha. Průměrná výměra jednoho zbytkového statku činí v Cechách 86 ha, na Slovensku 149 ha a na Podkarpatské Rusi 240 ha. Majitelům zabraného majetku bylo dovoleno odprodati se souhlasem Státního pozemkového úřadu 123 zbytkových statků ve výměře 10.118 ha. Kvůli jasnějšímu obrazu uvádíme ještě že 307.278 drobným uchazečům o půdu bylo přiděleno celkem 426.513 ha, takže průměrný příděl činí tu 1.4 ha.

Podle údajů Státního pozemkového úřadu ke konci dubna t. r. z uvedeného počtu zbytkových statků bylo přiděleno státu 31, obcím 27, družstvům 75, korporacím veřejným a humánním ústavům 31, jiným korporacím soukromým 23. Ostatní zbytkové statky přiděleny jednotlivým osobám.

Ohledně ceny těchto zbytkových statků není úředních údajů, pokládáme však za prokázáno vlastním materiálem, že zbytkové statky přidělují se za ceny vel mi nízké, které nejsou v žádném poměru k obecné ceně půdy a někdy jsou i nižší nežli přídělové ceny půdy pro drobné uchazeče. Není také dat o tom, kterým osobám byly zbytkové statky přiděleny, následkem čehož ozývají se stále podněty, žádající revisi přídělu zbytkových statků. Vzhledem k tomu, že Státní pozemkový úřad převzal a přiděloval miliardové hodnoty, je zvláště třeba, aby veřejnost měla jistotu, že není tu nic, co bylo by třeba skrývati nebo zač bylo by třeba se stydět, proto revisi této nemělo by býti odpíráno.

Navrhovatelé dospěli k přesvědčení, že přídělové ceny zbytkových statků jsou nepřiměřeně nízké, což je vidět Z tohoto částečného přehledu:

Zbytkový statekVýměra ha Přídělová cena Kč: Jméno nabyvatele:
  Velkostatek  
  Nalžovy  
Přebořice28 92.000.-Procházková Frant.
Tedražice67240.000.- Mašek Josef
  Nasavrky  
Oustupek27110.000.- Seifert Josef
Nabočany90700.000.- Šitanc Josef
Lipka3893.000.- Lieberman Jiří
Seč76308.600.- Mareš Václav
Libanice55400.000.- Patzelt Kar.
  Netolice  
Záhorčí68 422.662.-Vodňany
Libějice70587.769.- Min. zemědělství
Štětín118 552.000.-Zelenka Jan
Schwarzenberk154327.498.- Min. zemědělství
Blaníce1354.000.- Prajer Antonín
Grejnara123370.000.- Min. zemědělství
Nový Dvůr77 359.246.-Hosman Frant.
Petrův Dvůr58 250.000.-Komrska Josef
Bavorov42280.000.- Vocel František
Rábín (lih.)26 161.240.-Líhovar. družstvo
Blanice malá68 289.000.-Kraus Miroslav
  Kardašova Řečice.-  
Dráchov63211.500.- Peterka Josef
Pleše65204.000.- Musil Václav
  Zlonice.  
Martiněves77600.000.- Kořistka Alois
Kamenice Dol.64360.000.- Velvary
Břešťany80 600.000.-Hornický Josef
Ondešice64300.000.- Hladík Jan
Charvátce28240.000.- bratří Grohmanové
Poštovice70544.000.- Pfister K.
Stradonice80640.000.- Janák V.
Křovice88720.000.- Družstvo
Želevčice I.50 330.000.-Rubeš Frant.
Želevčice II.20 135.000.-Zvánovec
II.20146.000.- Hnát Josef
Budenice18131.000.- Bayer R.
Osluchov62427.000.- Zima K.
Zlonice67440.000.- Adamec Frant.
Paršenk85595.000.- Okres. správ. komis Velvary
Hozpozín1301.000.000.- dtto.
Nový Dvůr25 210.000.-Civín Josef
Bakov45255.000.- Kopita Adolf
Vyšínek59 450.000.-Kulhánek Josef
Radešín108 700.000.-Družstvo
  Zásmuky.  
Kunvald98250.000.- Drbal K.
Toušice45300.000.- Meler Boh.
  Zbiroh.  
Osek84450.000.- Zemědělství
  Děvin. Nová Ves.  
Vys. Veselí53 370.000.-Rol. cukrov. N. Bydžov
Sychrov44135.000.- Dušátko Václav
  Vlaším.  
Tehov103430.000.- Mojžíš Otto
Lhotka46150.000.- Sesták Frant.
Čechov61185.000.- Vlaším
Skalkov62187.000.- Kaplický Rud.
Nespery68210.000.- Kolinský Erv.
Libouň53180.000.- Chlístovský Vojt.
  Vodolka, panství Břežany.  
Předboj90520.000.- Tumlíř Arn.
Máslovice806.000.000.- Malý Ferd.
  Volanice.  
Nový Dvůr30 230.000.-Kučera Josef
Volanice123700.000.- Drábek Otto
  Voušov-Lounovice  
Horka42115.000.- Dufek Josef
  Mladá Vožice  
Záhoří68 248.000.-Křemen A.
Roksín2080.000.- Svoboda Karel
Střítěž50 125.000.-Novák Alois
  Vrané.  
Moráž50270.000.- Brabec Antonín
  Životice  
Hertice36155.000.- Pfeifer Frant.
  Žleby.  
Bračice45380.000.- Čadil E.
Markovice30230.000.- Indrák Jan
Nový Dvůr37 250.000.-Dubek Boh.
Hostoulice38300.000.- Ing. Hořejší VI.
Přibyslavice48 220.000.-Páťal Tomáš
Štrampouch33196.000.- Miláček Josef
Koudelov112900.000.- Zem. hosp. a výrob. a úspor. druž. Koudelov
Buda40260.000.- Křivský Karel
  Pacov.  
Záluží52 145.000.-Roček J.
Citoraz3090.000.- Klíma Karel
Hladov3485.000.- Neckař Petr
  Pernštýn  
Klečany44160.000.- Neubauer Alfr.
Mansberg3890.000.- Šejnoha Josef
Bořinov40140.000.- Bělák Alois
  Žehušice  
Brloh54257.000.- Lidický Jan
Josefov102664.000.- Mareš Vlad.
Zbyslav102560.000.- Výborný Jaroslav
    
  Plasy.  
Olšany190850.000.- Sinkule Ladislav
Lednice55215.000.- Jánský Blažej
Rohy83230.000.- Fencl František
Třemošnice40 180.000.-Volín Josef
Sechutice114600.000.- Thieben Hugo
Kacerov64280.000.- Spěváček Ladislav
  Pov. Podhradí  
Mariková, lesní revír 3600 kj.2,000.000.-Bártl Vrat., Praha
  Pohled-Žďár  
Juliin Dvůr68 580.000.-Druž. pěstitelů zemáků v Německém Brodě
Ovčín30 109.000.-Klusáček Heroš
Vel. Dvůr36120.000.- Družstvo ťZáborn፠u Polné
  Spál. Poříčí  
Hořice60200.000.- Koc Josef
Nov. Mitrovice70200.000.- Rozenzweig Aug.
Karlov76210.000.- Bulvas Rudolf
Záluží26 80.000.-Kašpar Alois
Dražkovice78245.000.- Žáček Karel
  Postoloprty  
Lenešice191900.000.- Druž. Pastvina, Louny
Hřivice46400.000.- Brych Josef
Lenešice Ovčín109 750.000.-Langsfeld Václav
Touchovice50500.000.- Blábolil Josef
  Pyšely  
Zaječice67245.000.- ťSelektaŤ Pyšely, společnost pro pěstění semen a sádí
  Protivín  
Kestřany s lihovarem154 550.000.-Min. zemědělství
Skočice105360.000.- Kavka Josef
Skály23120.000.- Vojpich Josef
Budičovice55240.000.- Holeček Josef
Bor168633.000.- Čáp František
Humňany123440.000.- Řenžábek Václav
Drahonice97425.000.- Holý Kamil
  V. Kácov  
Psáře65 200.000.- pJirásek Josef
  100.000.- B  
  Kamenice  
Popovice-Želivec40 240.000.-Müller Stan. z Radimi
  Kamenice nad Lípou  
Včelnice60190.000.- Berounský Josef
Myslov53238.000.- Metzker Lud.
Částrov38 141.000.-Kraus Jaroslav
Dívčí kopy24 80.000.-Perštýn Josef
  Klimkovice  
Hýlov71260.000.- Smola Josef
Klimkovice88370.000.- Schob Jan
Vel. Polom77370.000.- Kubíček Antonín
Děhylov21150.000.- Slez. zeměd. spol. družstvo pro zpeněžení dobytka v Opavě.
  Koryčany  
Blišice44300.000.- Makeš Bedřich
  Kopidlno  
Velké Běchory43 339.000.-Rumčík V.
Slavhostice64300.000.- obec Slavhostice
Milkovice-St. Hrady100 740.000.-Hospod. družstvo Pra ha II., Štěpánská, ve St. Hradech
  Čer. Kostelec  
Liblice82628.000.- Min. zemědělství
Kostelec45149.000.- město
Hošt88465.000.- Zahradník Josef
Dobropůl65480.000.- Novotný Miroslav
Klučov120800.000.- Čes. Brod
Komorec54226.000.- Deimling František
Tuchoraz120800.000.- Hos. stav. družství Č. Brod
Tismice57440.000.- Černý František
Přistoupím67 565.000.-Weidenhofer Viktor
   Směna 270.000.-
Mlýn Nouzov 3  220.000.-Pečecká rafinerie
Chrást 100 626.000.- Vobořil Antonín
Vel. Kralice zb. Kralice165 2,400.000.-Rolnická cukrovárna ve Vrbatkách
  p 1,520.000.-  
  bud. 480.000.-  
  zám. a zahrada 400.000.-  
  Košátky  
Řivno19180.000.- Manžel V.
Kopovice35190.000.- Manžel Josef
  Krumlov Č.  
Koroseky129400.000.- město Čes. Budějovice
Plavnice 700.000.- Družstvo
Nový Dvůr173 520.000.-Zaměstnanec. družstvo
Zlatá Koruna20 80.000.-Vilhum Josef
Bartochov44135.000.- Husinecký K.
Černice24120.000.- Pecht Josef
Lhotka52135.000.- Keller Josef
Chlumeček48210.000.- Bukovský Josef
Chlum I32110.000.- Hořejš Jaroslav
Holkov40130.000.- Berna František
  Kumburk-Radim  
Lužany29200.000.- Ziebiger Vilém
Robouny62430 000.- Viška Ferdinand
Konecchlumí36 220.000.-Vítková A.
  Náchod  
Lhotky30160.000.- Feygl Josef
Malá Skalice50 300.000.-Družstvo
Třebešov58 400.000.-Havlíček Karel
Chvalkovice52280.000.- Svoboda Viktor
Riesenburk30120.000.- Švarc František
  Uhříněves  
Vyšerovice89517.717.- Huka V.
Mochov46260.000.- Pechatý V.
Tlustovousy90686.000.- Košatý-Vojtová
Horoušany130665.000.- Vaněk L.
Černíky78 520.000.-Oberland
Tejnice91787.883.- Sm. Kadeřávek
Mochov46330.000.- Kvapil F.
Hostín82511.351.- Bradáč K. 1/2
Nupaky80690.000.- Nouzák
Limuzy75564.000.- Bambásek
Pitkovice77500.000.- Tichý
Břežany85 604.000.-Straka
Zděbrady82340.000.- inž. Daneš
Skvorec86677.000.- dr. Urban
Nehvizdy90820.000.- Hůla
Kolonicty67522.000.- Polák
Hodov76530.000.- Prokůpek Alois
Benice69420.000.- Spitz Vil.
  Ráhoš  
Šostín171 500.000.-N. Zeman

Ceny tyto jsou tak nízké, že právem je třeba je zvýšiti, jak v zájmu státní po kladny, tak v zájmu morálním a učiniti opatření, aby jak tyto ceny, tak budoucí ceny event. přidělovaných zbytkových statků aspoň poněkud byly úměrny poměrům.

Navrhovaná dávka ve výši 50 procent přídělové ceny jeví se býti úplně přiměřenou, při čemž ovšem ještě ani zdaleka nebude dosaženo obecných cen půdy.

Z této dávky vyjímá návrh zbytkové statky, přidělené družstvům bývalých zaměstnanců na zabraném majetku, jimž touto cestou má býti zabezpečena budoucí existence, dále zbytkové statky přidělené státu, zemím, okresům a obcím a veřejně prospěšným korporacím.

Za to však postihuje navrhovaný zákon ony zbytkové statky, jež byly se souhlasem Státního pozemkového úřadu odprodány majitelem z volné ruky, což je jen jiná forma přídělu. Avšak vzhledem k to mu, že zpravidla přídělová, resp. prodejní cena byla zde vyšší, je k tomu brán zřetel nižší sazbou dávky.

Aby budoucí nabyvatelé zbytkových statků nebyli na tom příznivěji nežli nabyvateié dosavadní, obsahuje návrh v § 5 příslušné ustanovení.

Revisí bude třeba zjistiti přiměřenost cen ostatních objektů, přidělovaných Státním pozemkovým úřadem ze zabraného majetku a působiti tu k odstranění eventuelních nesrovnalostí. Návrh tento budiž podnětem k tomu.

Finanční výsledek tohoto návrhu nelze přesně určiti bez přesných podkladů, které nejsou dosud přístupny. Avšak přibliž ně lze zjistiti výsledek přece. Podle jisté ho údaje Státního pozemkového úřadu činí průměrná cena jednoho ha zbytkového statku 4700 Kč, včetně budov atd., takže výnos této dávky jen z přidělených již zbytkových statků možno odhadovati na 200 až 220 milionů Kč.

Vzhledem k bídě bytové na venkově, hlavně bídě drobných zemědělců, kteří začasté nemají ani nutných hospodářských staveb, je zajisté jen spravedlivo, když výnosu této dávky použije se ve prospěch těchto chudáků našeho venkova.

V ohledu formálním navrhujeme, aby návrh tento byl přidělen k projednání ve sněmovně výboru zemědělskému a rozpočtovému a v senátě výboru národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze dne 16. května 1926.

Koudelka, R. Chalupa, Remeš, Jaša, Bečko, inž. Nečas, Johanis, Tomášek, Bechyně, Hampl, A. Chalupa, Klein, Kříž, Brožík, Srba, dr. Meissner, Karpíšková, Brodecký, Biňovec, V. Beneš, dr. Dérer, Chalupník, Stivín.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP