Úterý 13. března 1928

Těsnopisecká zpráva

o 133. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v úterý dne 13. března 1928 odpol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Svolání Národního shromážděni k 6. zasedáni

Noví poslanci

Poslanecké sliby posl. Gläsela a Freisinga

Od volebního soudu došlo

Od vlády došlo

Dovolené

Omluvy

Vzdání se mandátu

Změna v klubu

Změny ve výborech

Ze senátu došlo

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Ústavně-právnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Pořad:

1. Zpráva výborů soc.- politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1473) zákona o stavebním ruchu (tisk 1484),

2. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu (tisk 1475) zákona o ochraně nájemníků (tisk 1485).

3. Zpráva výboru soc.-politického o vládním návrhu (tisk 1474) zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (tisk 1486)

Sloučena rozprava odst. 1, 2 a 3 pořadu

Řeč zpravodaje posl. Petrovického k osnově tisk 1484

Řeč zpravodaje posl. Pekárka k osnově tisk 1488

Řeč zpravodaje posl. Fr. Matouška k osnově tisk 1485

Řeč zpravodaje posl. Roudnického k osnově tisk 1485

Řeč zpravodaje posl. Fr. Matouška k osnově tisk 1486

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Můni

Řeč posl. Simma

Rozprava přerušen

Projednávání pořadu přerušeno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP