Čtvrtek 26. ledna 1928

Těsnopisecká zpráva

o 125. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 26. ledna 1928.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 1277) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 448 a 485), jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečností (tisk 1382) - pokračování

Řeč posl. Heegera

Řeč posl. dr Koberga

Řeč posl. Krebse

Řeč posl. Jaši

Řeč posl. Kršiaka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. dr Králíka

Osnova přijata v prvém čtení

Změněn pořad

4. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového k usnesení senátu (tisk posl. sněm. 1223) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 445 a 476) o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých u stanovení trestního práva (tisk 1350)

Řeč zpravodaje posl. dr Králíka

Řeč zpravodaje posl. Rýpara

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. dr Meissnera

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím:

a) posl. Kršiaka a soudr. ministru pošt a telegrafů o porušování listovního tajemství (tisk 1352)

b) posl. Kršiaka, Čulena a soudr. ministru zdravotnictví a ministru vnitra o otravě masem v Gelnici (tisk 1358)

c) posl. Červinky, Zeminově, Bergmanna a druhů vládě o povolení přiměřeného obnosu na ošacování a stravování chudé mládeže a dětí nezaměstnaných (tisk 1388)

d) posl. Tauba, de Witte a soudr. vládě o předpisech pro obecní dávky (tisk 1392)

e) posl. Mondoka, dr Gátiho a soudr. ministrovi zahraničních věcí o skandálním jednání rumunských pohraničních úřadů a o škodách, které tím utrpěli občané z tiačevského okresu (tisk 1406)

f) posl. Tomáška, Hampla, dr Dérera, dr Meissnera a soudr. min. předsedovi o protistátním počínání posl. dr Tuky (tisk 1419)

g) posl. Hrušovského a druhů predsedovi vlády o činnosti posl. dr Tuku (tisk 1422)

Sdělení předsednictva:

Sděleno odvolání naléhavosti interpelací tisky 1420 a 1421

Změny ve výborech

Přikázáno výboru zemědělskému

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Vyloučení části řeči posl. dr Koberga z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP