Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

586. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Vláda se vybízí, aby dary z milosti, pense z milosti nebo zaopatřovací požitky z milosti po každé zvyšovala stejně jako řádné odpočivné požitky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

587. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby úřední korespondenci všech ústavů sociálního pojištění osvobodila od poštovného.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

588. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Vláda, se vybízí, aby neprodleně předložila od září loňského roku hotový návrh zákona o požitcích staropensistů, jímž se jim má základní pense zvýšiti o 20%, a aby příslušnou částku co nejdříve vyplatila se zpětnou platností od 1. ledna 1927, nejpozději však ještě před vánočními svátky 1927.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

589. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v nynějším zasedání předložila návrh zákona o úplném zrovnoprávnění všech druhů pensistů. Toto zrovnoprávnění se má vztahovati na všechny státní a veřejné zaměstnance jakož i na zaměstnance státních podniků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

590. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona, jímž se jednotně a bez zřetele k době přeložení do výslužby zvyšují odpočivné požitky všech druhů pensistů, a to státních úředníků, soudců, státních učitelů, učitelů na obecných a občanských školách, vojenských gážistů a gážistů četnictva, zaměstnanců státních závodů a podniků, zaměstnanců zemských, okresních a obecních jakož i jejich pozůstalých. Do tohoto zákona budiž pojato ustanovení, že každé zlepšení činných požitků má také v zápětí samočinně zlepšení všech odpočivných požitků podle zásady úplné rovnoprávnosti. Před vypracováním tohoto návrhu zákona buďtež dotázány jednotlivé odborové organisace.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 21.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

591. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se zrušuje daň z cukru.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

592. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se zvyšuje dávka ze šumivého vína o 250%.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

593. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona, kterým se zrušuje domovní daň činžovní z těch objektů, v nichž není více než tři místnosti pronajaty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

594. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se zvyšuje daň z tantiem o 200%.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

595. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se zvyšuje existenční daně prosté minimum u daně důchodové na 12.000 Kč ročně pro toho, kdo se stará pouze o sebe, a na 18.000 Kč ročně pro ostatní poplatníky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

596. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se promíjí poplatníkům, jichž důchod nepřesahuje 18.000 Kč ročně, všechny nedoplatky na daních až do roku 1926 včetně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

597. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Částky 5 milionů Kč zařazených do rozpočtu státní mincovny v Kremnici pod položkou 21 jako investiční výdaje na stavbu mincovny v Praze budiž použito na zdokonalení kremnické mincovny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

598. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do týdne předložila posl. sněmovně návrh zákona, kterým se zrušuje daň z uhlí.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

599. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do týdne předložila návrh zákona, kterým se zrušuje daň z obratu ze všech poživatin sloužících výživě pracujících vrstev a ze všech předmětů denní potřeby těchto vrstev vyjma skutečný luxus.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

600. Resoluce posl. Hrušky a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do týdne zrušila dovozní cla na poživatiny, jež slouží nebo mohou sloužiti opravdové výživě pracující třídy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

601. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby pečovala, aby se při přijímání dělníků tabákové režie především přihlíželo k domácímu dělnictvu. Příčí se všemu sociálnímu citu, ustanovuje-li ředitelství tabákové továrny jako n. př. v Jáchymově, kde jest velice mnoho domácích lidí nezaměstnaných, dělníky jen z jiných, často velice vzdálených míst.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

602. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby nařídilo, že se trafikantům válečným poškozencům smějí přidělovati společníci jen tehdy, když dani podléhající příjem převyšuje ročně 30.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

603. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo financí se vybízí, aby se postaralo, aby obcím byly poukazovány přirážky k přímým daním v každém případě co možná nejdříve.

Předseda (zvoní,): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

604. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo financí se vybízí, aby co možná nejrychleji provedlo moderní novelisaci poplatků a důchodkového trestního práva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

605. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby s účinností od března 1928 zahájilo úrokovou službu, od března 1919 neprovozovanou, ze zajištěného státního dluhu a rovněž neprovozovanou úrokovou službu z části nezajištěného dluhu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

606. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby předložila návrh na reformu důchodkového trestního práva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

607. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh na změnu autonomního celního sazebníku, jímž by se zrušila všechna cla na potraviny a nutné předměty spotřeby, jakož i ochranná cla vůbec.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

608. Resoluce posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Částky 5 milionů Kč zařazených do rozpočtu státní mincovny v Kremnici pod položkou 21 jako "investiční výdaje" budiž použito na zdokonalení kremnické mincovny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

609. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby, upravujíc mzdové a služební poměry dělnictva tabákové režie, splnila požadavky dělnictva, vytýčené v memorandu podaném ministerstvu financí a zvláště aby zachovala tyto zásady:

Systemisace a rozdělení do mzdových skupin budiž provedeno v dohodě s organisacemi dělnictva.

Přídavky podle služebních let buďtež vypláceny dělnicím v téže výši jako dělníkům.

Přídavky na vychování dělnicím a přídavky na děti vdovcům buďtež vypláceny i tehdy, je-li výživa dětí jen částečně závislá na příjmu dělnice nebo vdovce.

Budiž zrušeno ustanovení, že každá absence má za následek prodloužení lhůty pro postup o čtvrt roku.

Výroční remunerace budiž poskytnuta také oněm dělníkům, kteří byli během roku přeloženi do výslužby, nebo v době vyplácení remunerace byli nemocni.

Budiž zachován mimořádný podpůrný fond u nemocenské pojišťovny.

Výnos ze dne 20. května 1924, č. 11.501, jímž bylo zastaveno přijímání německých dělníků, budiž zrušen.

O druhém svátku velikonočním, svatodušním a vánočním budiž dělníkům dáno volno, než budiž jim za tyto dny vyplácena mzda jako dříve.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučním návrhu, podaném ke kap. 23.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

610. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby v tomto zasedání předložila návrh zákona, jímž se kontrola státního hospodářství mění v předběžnou kontrolu s účastí sněmovny.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučním návrhu, podaném ke skupině IV.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

611. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby bez prodlení podala podrobný výkaz o stavu státních dluhů a při tom zvláště podala zprávu o stavu reparační otázky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučním návrhu, podaném k finančnímu zákonu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

612. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby určujíc čas výplaty subvencí povolených podle rozpočtu, přihlížela také k hospodářskému stavu subvencovaných sdružení a korporací a rozdělovala je spravedlivě podle národního klíče.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP