Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

556. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby v tomto zasedání podala návrh zákona na novou úpravu péče o mládež a výchovné péče.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

557. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby ještě v tomto zasedání podala návrh zákona, jímž se úrazové důchody z doby předválečné přizpůsobují dnešním cenovým poměrům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

558. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve jmenovala německého ředitele pro Ústřední sociální pojišťovnu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

559. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve předložila poslanecké sněmovně zákon, jenž dostatečně upravuje požitky válečných invalidů, jejich vdov a sirotků a při tom především v rozsáhlé míře přihlíží k požadavkům obsaženým v iniciativních návrzích tisky 549, 557 a 698.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

560. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Ministerstvo sociální péče se vyzývá, aby podle rozhodnutí nejvyššího správního soudu č. 6399 ze dne 14. dubna 1927 částky přeplacené nemocenské a sociální pojišťovně vrátilo zaměstnavatelům ještě v kalendářním roce 1927.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

561. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Vláda se vybízí, aby § 24 vládního nařízení ze dne 16. června 1926, č. 146 Sb. z. a n., vykládala tak, že předsedové okresních výborů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců nemají práva voliti při volbách do ústředního výboru.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

562. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Ministerstvo sociální péče se vybízí, aby z částky určené na podporu péče o mládež přikázalo 15.96% úhrnné částky německé péči o mládež v Čechách, co souhlasí s poměrem národností v této zemi.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 18.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

563. Resoluce posl. Zeminové, Bergmanna, Langra a druhů:

Vláda se vyzývá, aby bezodkladně předložila poslanecké sněmovně vládní návrhy zákonů o zřízení komor spotřebitelských a o kartelech, připravené v ministerstvu pro zásobování lidu za ministra dr Frankeho.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

564. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by byla provedena změna úřadů pro potírání lichvy v tom směru, že by v nich rozhodovali pouze zástupci odborových organisací a závodních výborů, z jichž počtu aspoň jedna třetina míst byla by vyhrazena ženám.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

565. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Ministerstvo pro zásobování lidu budiž zrušeno. Agendy tohoto ministerstva buďtež přiděleny jiným příslušným ministerstvům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

566. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Vláda se vybízí, aby neprodleně podala zprávu o likvidaci válečných ústředen.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 19.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

567. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby do tří měsíců podala návrh zákona, jímž se pro zvelebení vědeckého a odborného vzdělání v tělesných cvičeních a ve všeobecném zájmu pro tělocvik a sport zřizuje ústav pro vzdělání učitelů tělocviku a sportu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

568. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo veř. zdravotnictví se vybízí, aby podalo posl. sněmovně zprávu o rozdělení subvencí vyplacených v letech 1924 až 1927.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

569. Resoluce posl. Schäfera a soudr.:

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se vybízí, aby podalo podrobný výkaz, jak podporuje tělocvičné spolky "Sokol", "Orel", německé národní tělocvičné spolky, "D. T. J.", "F. P. J." a Ústecký svaz dělnických tělocvičných spolků.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

570. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž nemocnice v Lokti a ve Vejprtech jsou naprosto nedostatečné jak pokud jde o budovy, tak také pokud jde o zařízení, buďtež jim z peněz na tyto účely určených poskytnuty přiměřené subvence.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

571. Resoluce posl. Horpynky a druhů:

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy se vyzývá, aby z částky určené na podporu péče o mládež poukázalo 15.96% úhrnné částky německé péči o mládež v Čechách, což souhlasí s poměrem národností v tomto státě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

572. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Poněvadž nemocnice v německém jazykovém území, jak n. p. v Lokti a Vejprtech, jsou naprosto nedostatečné jak pokud jde o budovy, tak také pokud jde o zařízení, vybízí se vláda, aby z peněz na tyto účely určených poskytla těmto nemocnicím přiměřené subvence.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

573. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby ihned bylo započato se stavbou Pasteuerova ústavu na Slovensku.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

574. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby poskytovala pouze těm lázním a lázeňským ústavům podporu, jež reservují 20% lůžek pro nemajetné ošetřovance.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

575. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se zřizuje při každé nemocnici zvláštní porodnické oddělení a poradna pro udílení bezplatných porad těhotným.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

576. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona o sestátnění porodních asistentek se základním platem 1000 Kč měsíčně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

577. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vláda se vyzývá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se upravuje učební osnova babických škol tom smyslu, že dostane se porodním asistentkám ošetřovatelského školského vzdělání.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

578. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila posl. sněmovně návrh zákona na sestátnění lékáren.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolučních návrzích, podaných ke kap. 20.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

579. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby tak zvaným vojenským pensistům, to jest oněm bývalým rakousko-uherským (rakouským nebo uherským) vojenským gážistům, kteří podle zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., byli převzati do československého vojska bez hodnosti a jimž byla přiznána pense jen podle starého zaopatřovacího zákona ze dne 27. prosince 1875, č. 158 ř. z., dodatečně poukázalo odpočivné nebo vdovské a sirotčí požitky patřící jim podle jejich hodnosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

580. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby oněm rakouskouherským vojenským gážistům, jimž odpočivné požitky byly úplně odepřeny, přiznalo je dodatečně cestou milosti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

581. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby zrušilo ustanovení restrikčního zákona týkající se vedlejšího výdělku pensistů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

582. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Vláda se vyzývá, aby při sdělávání osnovy nového pensijního zákona pro státní zaměstnance pamatovala na vyřešení zaopatřovacích požitků pro manželky státních a veřejných zaměstnanců beze své viny rozloučené.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

583. Resoluce posl. Zeminové, Pechmanové, Langra a druhů:

Vláda. se vybízí, aby bezodkladně přikročila k zákonnému řešení otázky pensí (rent a provisí) rozvedených a rozloučených manželek.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

584. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Vláda se vybízí, aby všechny státní pensisty státních železničních drah, kteří nebyli přeloženi do výslužby podle ustanovení platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n., postavila na roveň pensistům podle tohoto zákona a učinila pro to potřebná opatření.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

585. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby pensistům úplně a bezpodmínečně přiznalo právo volného přesídlení zaručené jim jako jiným státním občanům státní ústavou a aby úplně zrušilo §§ 6 a 28 zákonů, ze dne 22. prosince 1924, č. 287 a 288 Sb. z. a n.

Stejně budiž československým státním pensistům žijícím v cizině přiznána zdejší pense.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP