Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

497. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Ministerstvo pošt nechť neprodleně dá opět zavěsiti všechny poštovní schránky, které byly sňaty, poněvadž byly poškozeny, nežádajíc od obcí náhrady.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

498. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Automatisace menších telefonních ústředen, zvláště však v odlehlých průmyslových místech, budiž co nejvíce podporována a urychlena.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

499. Resoluce posl. dr Rosche a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve zahájila a provedla automatisaci telefonů přihlížejíc zvláště k tomu, že jest nutnou v průmyslových územích.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

500. Resoluce posl. dr Rosche a druhu:

Automatisace menších telefonních ústředen budiž urychlena se zřetelem k meziměstskému styku, jehož naléhavě potřebuje hospodářství těchto míst.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

501. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Ministerstvo pošt se vybízí, aby na trati Svitavy-Moravská Třebová a Svitavy-Krasikov neprodleně vyměnilo staré poštovní autobusy, což ministerstvo slíbilo učiniti již před rokem.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 16.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

502. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby ustanovení vládního nařízení ze dne 15. září 1927 rozšířilo na neunifikované zaměstnance býv. Frýdlantských okresních drah, Ústecko-Teplické dráhy, Buštěhradské dráhy a Košicko-Bohumínské dráhy, a to jak na ty, kteří pro nějaké překážky nebyli unifikováni, jakož i na ty, kteří z hospodářských důvodů se nedali unifikovati, s počátkem účinnosti vládního nařízení ze dne 15. září 1927, t. j. od 1. ledna 1926.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

503. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby platový zákon č. 103 v oboru státní železniční správy plně provedla a aby tedy ponechala obdobně podle příslušných skupin státních úředníků také dřívější úřednický status 3 a) a 3 b).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

504. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby podalo Národnímu shromáždění zprávu o provedení tak zvané restrikce a o zaměstnancích, kteří byli od té doby nově přijati, zvláště pak o počtu propuštěných a nově přijatých německých zaměstnanců.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

505. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby nařídilo pensijní likvidatuře, aby při změně odpočivných požitků pensistů na poštovních ústřižcích podrobně uváděla odpočivné požitky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

506. Resoluce posl. inž. Junga. Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby zrušilo tak zvaný dvouprocentní státní poplatek u pensistů býv. Ústecko-Teplické dráhy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

507. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby nařídilo pensijní likvidatuře československých státních drah, aby rychle provedla daňové vyrovnání pensistů a vdov, nebo aby zjednalo nápravu rozmnožením personálu u pensijní likvidatury.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

508. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvo železnic se vyzývá, aby v duchu smluv římské a vídeňské co nejdříve upravilo odpočivné požitky železničních zaměstnanců, kteří nebyli o převratu převzati.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

509. Resoluce posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby vydávajíc jízdní legitimace přihlíželo ke zrovnoprávnění učitelů se státními zaměstnanci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

510. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Ministr železnic se vybízí, aby ve všech místech s kvalifikovanou německou menšinou vykázal německému jazyku místo, jež mu náleží podle jazykového zákona na všech nápisech na nádražích, v úředních místnostech, pokladnách atd.; totéž se týká pohraničního nádraží břeclavského a všech velkých stanic, v nichž se oddělují trati vedoucí do německého území, jako Přerova, Plzně, Budějovic atd.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

511. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ministerstvo se vybízí, aby u nemocenské pokladny státních drah vydávalo dvoujazyčné tiskopisy, a při nejmenším aby se postaralo o dvoujazyčné tiskopisy pro pensisty, vdovy a sirotky.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

512. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby neprodleně zahájilo stavbu železniční trati Horní Benešov-Bruntál.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

513. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby neprodleně zahájilo stavbu železniční trati Albrechtice-Cukmantl (ve Slezsku).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

514. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Ministerstvo železnic nechť neprodleně nařídí, aby bylo zavedeno elektrické osvětlení na nádraží Malá Morávka u Bruntálu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

515. Resoluce posl. inž. Junga, Wollschacka a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby budujíc železniční trať Zábřeh-Hoštejn-Česká Třebová vedlo tuto trať přes Lanškroun.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

516. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby co nejdříve zahájilo stavbu trati Opava-Bílovec přes Hradec.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

517. Resoluce posl. Slavíčka, dr Patejdla, Bergmanna a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby v době pokud možno nejbližší zřídilo budovu na zastávce Vlkov u Veselí nad Lužnicí, byť byla třeba jen ze dřeva.

Odůvodnění: Na zastávku Vlkov koncentruje se osobní doprava z obcí Vlkova, Hamru, Valu a každodenně jezdí jednak děti do škol, jednak dělnictvo do práce, vedle obvyklých pasažerů. Na této zastávce není vůbec žádné budovy ba ani boudy, takže dítky i ostatní pasanti nemohou se nikde v nepříznivém počasí ukrýti. Pro lístky pak jsou nuceni choditi dobrých 100 metrů do strážního domku, který stojí na kopci, a již několik úrazů, zejména v době zimní, se tím přihodilo.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

518. Resoluce posl. Špatného, Zeminové, Buřívala a druhů:

Ministerstvo železnic se vybízí, aby zavedlo osobní dopravu na trati Stránčice-Velké Popovice.

Odůvodnění: Lidnatý kraj středního Jílovska nemá dosud náležitého spojení. Do centra okresu vede ze Stránčic vlečka do pivovaru ve Velkých Popovicích. Na této soukromé trati provozuje se veřejná doprava nákladová. Pouhým připojením osobních vozů k nákladním vlakům dá se zaříditi nevelkým nákladem doprava osobní.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

519. Resoluce posl. Slavíčka, dr Patejdla, Bergmanna a druhů:

Ministerstvu železnic se ukládá, aby v době pokud možno nejbližší vybudovalo nákladní skladiště ve městě Mnichovicích.

Odůvodnění: Město Mnichovice čítá 311 domů na 3.000 obyvatel, z nichž 127 oprávněných živnostníků různých živností. Občané města Mnichovic jsou odkázáni na skladiště ve Stránčicích, v němž v r. 1926 zaplatili 1,200.000 Kč na dovozném. Město Mnichovice leží ve středu mnoha obcí a má příhodné místo pro stavbu skladiště.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

520. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Ministerstvo železnic se vyzývá, aby zahájilo přípravné práce na vybudování hlavní trati Plzeň-Brno.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

521. Resoluce posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka, a druhů:

Ministerstvo železnic se vyzývá, aby přikročilo co nejdříve ku vybudování tratě Velké Meziříčí-Křižanov se sníženým nádražím ve Velkém Meziříčí, kterážto trať byla již před převratem uznána za nutnou.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

522. Resoluce posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů:

Vládě se ukládá, aby všechny nabídky smluv, jež jí dojdou na propachtování nebo jiné zcizení státních podniků, předložila rozpočtovým výborům obou sněmoven.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Nyní budeme hlasovati o resolucích, podaných ke kap. 17.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

523. Resoluce posl. Weberové a druhů:

Vláda se vybízí, aby peníze rozpočtené na sociální péči a beztoho nedostatečné rozdělovala v procentech podle klíče obyvatelstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

524. Resoluce posl. Špatného a druhů:

Ministerstvu soc. péče se ukládá:

V každé župě budiž zřízena nejméně jedna učednická ozdravovna z prostředků ministerstva soc. péče.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

525. Resoluce posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna, Langra a druhů:

Ministr sociální péče se vyzývá, aby bezodkladně předložil poslanecké sněmovně osnovu zákona, kterým by se rušily staré řády čelední a řádně upravily pracovní a mzdové poměry pomocnic v domácnostech.

Odůvodnění: Od státního převratu byla v našem parlamentě odhlasována veliká řada zákonů, luštících mzdové a pracovní poměry různých kategorií. Jedině pomocnicím v domácnostech nebyla doposud věnována náležitá péče. Poslanecký klub čs. nár. soc. podal již v r. 1922 i v r. 1925 návrhy poslankyň Fr. Zeminové, Pechmanové a spol. na úpravu existenčních poměrů pomocnic v domácnostech, ale vlády doposud návrhy ty ignorovaly.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP