Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

334. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Vláda se vybízí, aby dnem 1. února 1928 zřídila státní obchodní a hospodářskou vysokou školu jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

335. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se zřizuje německá vysoká škola lesnická.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra. (čte):

336. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se počátkem studijního roku 1928/29 zřizuje na německé vysoké škole technické v Praze úplná fakulta pro báňské studium.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

337. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se zřizuje na německé vysoké škole technické v Praze báňská fakulta (Odborná škola pro hornictví a hutnictví).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

338. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Vláda se vybízí, aby v nejkratší době podala Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se na německé universitě zřizuje zvěrolékařská fakulta.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

339. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se počátkem studijního roku 1928/1929 zřizuje na německé universitě v Praze zvěrolékařská fakulta.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

340. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se zřizuje německá vysoká škola pro výtvarná a užitá umění.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

341. Resoluce posl. inž. Junga a druhů:

Vláda se vybízí, aby podala poslanecké sněmovně návrh zákona, jímž se zřizuje německá vysoká škola pro tělesná cvičení.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

342. Resoluce posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala Národnímu shromáždění návrh zákona, jímž se zřizuje německá vysoká škola zvěrolékařská.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

343. Resoluce posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů:

Vláda se vybízí, aby přikročila bezodkladně ke stavbě dávno projektované budovy pro všeobecnou biologii a experimentální morfologii při lékařské fakultě university Karlovy, v níž by byly umístěny i oba ústavy zoologické.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

344. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona o rozšíření autonomie vysokých škol, který by zaručoval studentům vliv na všechna rozhodování autonomních úřadů vysokoškolských.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

345. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila návrh zákona, kterým se zrušují všechny theologické fakulty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

346. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby neprodleně učinila všechna opatření, aby obě německé vysoké školy byly přeloženy z Prahy do území obydleného Němci.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

347. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby neprodleně vypracovala program moderního vybudování německých klinik a laboratoří, aby se tak učinilo přítrž nynějším zahanbujícím nešvarům, a aby se o úhradu postarala ve státním rozpočtu pro příští rok. S budováním klinik budiž započato na jaře 1928.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

348. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby do jednoho měsíce obsadila všechna neobsazená profesorská místa na německé universitě v Praze a na německých technikách v Praze a v Brně.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

349. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby do měsíce podala návrh zákona, jímž se zřizuje německá státní obchodní a hospodářská vysoká škola s tříletým studiem a německou vyučovací řečí jako samostatné oddělení německé vysoké školy technické v Praze.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

350. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se počátkem studijního roku 1928/29 zřizuje německá vysoká škola lesnická.

Stran sídla této vysoké školy lesnické budiž slyšen německý parlamentní školní výbor.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

351. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se počátkem studijního roku 1928/29 zřizuje německá vysoká škola pro výtvarná a užitá umění.

Stran sídla této vysoké školy budiž slyšen německý parlamentní školní výbor.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

352. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se počátkem studijního roku 1928/29 zřizuje německá vysoká škola pro tělesná cvičení.

Stran sídla této německé vysoké školy budiž slyšen německý parlamentní školní výbor.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte)

353. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se zřizuje v mezích lékařské fakulty německé university německá babická škola.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

354. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve podala návrh zákona, jímž se na německé vysoké škole technické v Praze umožňuje studium měřictví pro vzdělání geometrů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

355. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Na fakultě věd právních a státních německé university v Praze systemisuje se 16 služebních míst řádných vysokoškolských profesorů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

356. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby učinila všechna opatření, aby se mohlo co nejdříve začíti se zřízením ústavu pro stavbu strojů a elektrotechnického ústavu na německé vysoké škole technické v Brně. Na zřízení tohoto ústavu usnesla se vláda již dne 19. srpna 1912 a dne 4. července 1913 zakoupila potřebný stavební pozemek v Rybářské ulici (Schwabovy pozemky). V roce 1921 ministerstvo veřejných prací obnovilo stavební návrh a slíbilo, že budovu tu po částech vystaví.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

357. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vybízí, aby ve spojení s německým gymnasiem v Bratislavě zřídila absolventský kurs pro učitele, pro vzdělání učitelů potřebných pro německé obecné a občanské školy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

358. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Při sestátnění Karlovarské obchodní akademie budiž tam provedena systemisace.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

359. Resoluce posl. inž. Junga, Simma, Geyera a druhů:

Ministerstvo školství se vybízí, aby učitelům na obchodních školách a obchodních akademiích přiznalo osobní přídavky jako učitelům na živnostenských školách ve výši ročních 3600 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

360. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby do 14 dnů předložila poslanecké sněmovně návrh zákona na zrušení zkoušek dospělosti na středních školách.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):,

361. Resoluce posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Vládě se ukládá, aby předložila poslanecké sněmovně návrh zákona na zřízení učitelského ústavu pro výchovu maďarských učitelů, poněvadž v republice dosud žádného takového ústavu není.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

362. Resoluce posl. inž. Kalliny a druhů:

Vláda se vyzývá, aby co nejdříve přikročila ke stavbě nové budovy pro bratislavské německé gymnasium, poněvadž dosavadní jeho umístění jest naprosto nedostatečné a dnes jest umístěno 676 německých a 513 maďarských žáků v budově, kde bylo jen 10 pravidelných tříd, které adaptací (bez přístavby) musí dnes býti používány pro vyučování v 19 německých a 12 maďarských třídách. Stavební pozemek poskytlo již bezplatně město Bratislava.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

363. Resoluce posl. dr Schollicha a druhů:

Vláda se vybízí, aby co nejdříve postátnila všechny německé obchodní akademie a dvojtřídní obchodní školy nebo aby stát učitele těchto škol převzal a platil, jestliže dosavadní vydržovatelé o to požádali.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s touto resolucí, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

364. Resoluce posl. inž. Junga, Geyera, L. Wenzela a druhů:

Poněvadž kupecké školy naprosto nevyhovují moderním nárokům, navrhujeme, aby byla zřízena státní komise, která by se zabývala kupeckým pokračovacím školstvím. Při složení této komise budiž pamatováno na národní poměry podle klíče obyvatelstva.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP