Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s přečteným právě návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 2 jsou zde tyto návrhy:

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

201. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Výdaje na občanskou kontrolu ve věcech zásobovacích buďtež zvýšeny z úhrnné částky 17.000 Kč na 200.000 Kč.

Předseda: Kdo s tímto přečteným návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut. (Trvalé výkřiky oposičních poslanců, bušení do pultů. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. (Vřava na levici trvá. - Předseda zvoní.)

Druhým provedeným sčítáním hlasů, které bylo provedeno naprosto přesně a při němž byl zjištěn poměr 136 proti 111 hlasům, jest vysvětleno, že první sčítání hlasů stalo se nějakým omylem. (Výkřiky a odpor na levici. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. (Hluk trvá. - Předseda zvoní.)

Mohu prohlásiti, že všechna další sčítání hlasů budou se díti s touž přesností, jako se dělo toto poslední. (Trvalý hluk a vřava na levici. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid. Opakuji znovu... (Posl. Jílek: Heslem této vlády jest podvod a korupce! Je to komedie, kterou tady s námi hrajete! - Předseda zvoní.)

Volám p. posl. Jílka pro tento výrok k pořádku.

Opětuji znovu, že učiním opatření, aby všechna příští sčítání byla provedena přesně. (Hluk. Výkřiky.)

Dále je návrh pp. posl. Svobody, Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

202. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Položka na občanskou kontrolu ve věcech zásobovacích budiž zvýšena na 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

203. Doplňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Titul 2 budiž doplněn dalším paragrafem, v němž by na stravování dětí nezaměstnaných, stávkujících nebo vyloučených byla zařazena částka 20 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 18 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 18. Agenda ministerstva pro zásobování lidu je schválena podle zprávy výborové.

Kap. 19 ze skup. I. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a § 12 ze skup. II. Státní lázně.

K tit. 1 jsou zde tyto návrhy:

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

204. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na potírání epidemií buďtež zvýšeny z úhrnné částky 2,150.000 Kč na 4 miliony Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut. (Hluk. Výkřiky na levici trvají. - Předseda zvoní.)

Dále je návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

205. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů:

Položka "Potírání epidemií - 2. boj proti tuberkulose, alkoholismu, skrofulose, duševním poruchám atd.", zvýšena budiž o 5 mil. Kč, t. j. z 10,088.000 Kč na 15,088.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

206. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Pol. 2. "Boj proti lidovým a sociálním chorobám" budiž zvýšena z 10,088.000 Kč na 100 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

207. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné výdaje na péči o mládež v částce 3,310.010 Kč buďtež zvýšeny na 20 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Poté návrh posl. Zeminové, Pechmanové a druhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

208. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové a druhů:

Položka "Péče o mládež" zvýšena budiž o 5 mil. Kč ze 4,310.000 na 9,310.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

209. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Péče o mládež" budiž zvýšena na 10,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

210. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Na novostavbu nemocnice v Ústí n. L., která vyžaduje nákladu 25 milionů Kč, budiž do rozpočtu zařazeno 5 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Poté návrh posl. Zeminové, Špatného, Bergmanna a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

211. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Špatného, Bergmanna a druhů:

Položka "Státní nemocnice na Král. Vinohradech" (úhrn) budiž zvýšena o 4 mil. Kč na řádné dobudování ústavu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Zeminové, Hrušovského a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

212. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Hrušovského a spol.:

Položka "Státní nemocnice pro ženské choroby a porodnice v Košicích" budiž zvýšena o 2 mil. Kč na řádné vybudování ústavu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Zeminové, Hrušovského a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

213. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Hrušovského a druhů:

Položka na státní dětský léčebný ústav Šrobárův ve Smokovci budiž zvýšena o 2 mil. Kč, protože nelze pro nedostatek místa většinu dětí do léčby přijímati.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Schäfera a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

214. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Boj proti lidovým chorobám" budiž zvýšena na 4 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

215. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Poněvadž potřeba německého hlavního výboru pro tělesná cvičení přesahuje ročně 9 mil. Kč, navrhujeme, aby tomuto svazu byla poskytnuta podpora 1 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Zeminové, Špatného, Bergmanna a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

216. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Špatného, Bergmanna a druhů:

Položka na tělovýchovu zvýšena budiž o 2 miliony Kč, t. j. ze 2,200.000 Kč na 4,200.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

217. Pozměňovací návrh posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů:

Položka na odborné vzdělání budiž zvýšena z 550.000 Kč na 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

218. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné výdaje na odborné vzdělání buďtež zvýšeny z 550.000 Kč na 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

219. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné výdaje na asanace buďtež zvýšeny z 6,850.000 na 20 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

220. Pozměňovací návrh posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů:

Položka na různá zařízení zvýšena budiž z 870.000 Kč na 1 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Pechmanové Zeminové, Lance a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

221. Pozměňovací návrh posl. Pechmanové, Zeminové, Lance a druhů:

Položka na podpory lázním a lázeňským ústavům na zařízení balneologická a zdravotně-sociální budiž zvýšena ze 100.000 Kč na 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

222. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje v pol. 13, § 6, tit. 1, kap. 19, na výstavbu nemocnic buďtež zvýšeny na 62,950.000 Kč, z nichž se určuje zvlášť na stavbu berounské nemocnice 10 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

223. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné výdaje na stipendia pro studující lékařství z Podkarpatské Rusi buďtež zvýšeny z 15.000 na 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze. Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

224. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Za pol. 15 budiž zařazena nová pol. 16 "Podpora Bakulova ústavu" ve výši 1 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh, je zamítnut.

Konečně je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

225. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Léčebné výdaje buďtež zvýšeny z 20,670.000 Kč na 22,670.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 2 jest zde návrh posl. Pechmanové, Zeminové a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

226. Pozměňovací návrh posl. Pechmanové, Zeminové a druhů:

Položka na babické školy budiž zvýšena o 500.000 Kč, t. j. ze 790.475 na 1,290.475 Kč.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP