Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Karpíškové, Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

176. Pozměňovací návrh posl. Karpíškové, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Mimořádné výdaje na péče o mládež buďtež zvýšeny na 30,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

177. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na úřadovny pro zprostředkovatelny práce v úhrnné částce 179.000 Kč buďtež zvýšeny na 50,179.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut. (Hluk a různé výkřiky na levici. - Předseda zvoní.)

Poté návrh posl. Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

178. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Řádné výdaje na úřadovny pro zprostředkování práce buďtež zvýšeny na 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

179. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Podpora obecně prospěšného zprostředkování práce budiž zvýšena ze 360.000 Kč na 1 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

180. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Řádné výdaje na ostatní záležitosti organisace práce buďtež zvýšeny ze 295.000 Kč na 500.000 Kč..

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 jsou zde tyto návrhy:

Návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

181. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Živnostenská inspekce" budiž zvýšena na 6 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

182. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Na živnostenskou inspekci budiž rozpočet zvýšen na 10 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 4 jsou zde tyto návrhy.

Předně návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

183. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné výdaje na zákonité požitky válečných invalidů v úhrnné částce 131,837.610 Kč buďtež zvýšeny na 200 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

184. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Pol. 10. "Sociální péče o válečné poškozence a pozůstalé po vojínech" budiž zvýšena z úhrnné částky 3,350.000 Kč na 10 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

185. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů:

Položka na všeobecné výdaje péče o válečné poškozence budiž zvýšena o 25 milionů Kč, t. j. ze 489,178.840 Kč na 524,178.840 Kč s určením, že zvýšené položky použito bude na zlepšení péče o válečné vdovy, sirotky a předky a dále na zlepšení péče o osleplé vojíny a 100% invalidy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

186. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Všeobecné výdaje na péči o válečné poškozence buďtež zvýšeny na 550,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

187. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Titul "Péče o válečné poškozence budiž zvýšen na 600,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 5 jsou zde tyto návrhy:

Návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

188. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Podpory a zápůjčky konsumním a výrobním dělnickým družstvům" budiž zvýšena na 4 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Je zde návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

189. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Položka na péči o družstva konsumní a výrobní (dělnická) budiž zvýšena z 1,500.000 Kč na 10 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

190. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na podpory a zápůjčky dělnickým družstvům konsumním a výrobním v úhrnné částce 1,500.000 Kč buďtež zvýšeny na 15,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Poté návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

191. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na péči o vystěhovalce a přistěhovalce buďtež zvýšeny z úhrnné částky 1,240.000 Kč na 3 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

192. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Položka na válečné poškozence občanské budiž zvýšena z 15.000 Kč na 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

193. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vydání na péči o nezaměstnané zvyšuje se na 45,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

194. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Státní příspěvek k podpoře nezaměstnaných budiž nahrazena položkou "Státní podpora v nezaměstnanosti" v částce 135,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

195. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Náklad na státní příspěvek k podpoře nezaměstnaných budiž zvýšen z 20,300.000 Kč na 140,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Přistoupíme nyní ke hlasování o kap. 17 podle zprávy výborové.

Poněvadž bylo navrženo sčítání hlasů, žádám pány zapisovatele, aby s úředníky sněmovny provedli sčítání. (Hluk.)

Prosím o klid.

Kdo tedy souhlasí s kap. 17 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro kap. 17 podle zprávy výborové 136 hlasů, proti ní 111 hlasů. (Hluk a výkřiky na levici.)

Prosím o klid.

To je většina. Kap. 17. Ministerstvo soc. péče přijata je podle zprávy výborové. (Hluk. - Různé výkřiky na levici. - Někteří komunističtí poslanci buší do stolků. - Předseda zvoní.)

Následuje kap. 18 ze skup. I. Agenda ministerstva pro zásobování lidu.

K tit. 1 jsou zde tyto návrhy:

Především návrh posl. Svobody, Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

196. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Příspěvek k nákladům sboru pro občanskou kontrolu ve věcech zásobovacích zvyšuje se na 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut. (Trvalý hluk na levici. - Předseda zvoní.)

Návrh posl. Karpíškové, Svobody, Rud. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

197. Pozměňovací návrh posl. Karpíškové, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Položka na akci zlevňovací budiž rozpočtově zvýšena na 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

198. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů:

Osobní a věcné výdaje Ústřední správy buďtež zvýšeny o 5 milionů Kč na zlevňovací akci ministerstva zásobování, jakož i na spravedlivou platovou úpravu a systemisaci zaměstnanců tohoto ministerstva vůbec.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Langra a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

199. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Langra a druhů:

Osobní a věcné výdaje úřadů pro potírání lichvy buďtež zvýšeny o 5 milionů Kč na zvýšení protilichevní akce ve státě ze 4,098.500 Kč.

(Hluk. Výkřiky poslanců stran oposičních a bušení do pultů trvá.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid. (Hluk a výkřiky trvají.)

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut. (Vřava na levici trvá.)

Prosím o klid.

Mám za to, že postačí provedení druhého sčítání hlasů k tomu, aby bylo nade vši pochybnost jasno, že sčítání se děje správně. (Hluk a odpor na levici.)

Dalším je návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

200. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Vydání na úřady pro potírání lichvy buďtež v rozpočtu zvýšeny na 10 mil. Kč.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP