Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito návrhy, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

K tit. 8 § 1 jest návrh posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

154. Pozměňovací návrh posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Položka "Věcné výdaje" budiž zvýšena o částku 500.000 Kč na asanační říční stavby v oblasti ostravsko-karvinské.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 11 pol. 19 jest návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

155. Pozměňovací návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Náhrada na podpory hornickým repatriantům budiž zvýšena z 500.000 Kč na 1,750.000 Kč. Těmže hornickým repatriantům budiž vyplácena provise se zpětnou platností od 1. října 1924.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 11 jest doplňovací návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

156. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

V titulu "Báňské úřady" budiž zařazena položka "Státní inspekce dolů" v částce 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 4 čís. 1 skup. II jest návrh posl. Bečko, dr Dérera, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

157. Pozměňovací návrh posl. Bečko, dr Dérera, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Položka věnovaná na náklad státních příspěvků provisionistů a jich pozůstalých budiž zvýšena ze 7 na 18 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 14 a §em 9 ze skup. II ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 14. Ministerstvo veř. prací, a § 9 ze skup. II. Státní báňské a hutnické závody, jsou schváleny podle zprávy výborové.

Kap. 15 ze skup. I. Ministerstvo pošt a telegrafů a § 4 ze skup. II. Československá pošta, včetně poštovní úřady šekové.

K §u 4 ze skup. II k pol. B Investiční rozpočet jest návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů, o stavbě poštovní budovy v Žatci.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

158. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Na stavbu nové městské poštovní budovy v Žatci budiž do rozpočtu pro rok 1928 zařazen 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů o stavbě poštovní budovy v Chebu.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

159. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Na stavbu moderní městské poštovní budovy v Chebu budiž povolen 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 15 a s §em 4 ze skup. II podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 15 ze skup. I. Ministerstvo pošt a telegrafů, a § 4 ze skup. II. Československá pošta (včetně poštovní úřady šekové) jsou schváleny podle zprávy výborové.

Kap. 16 ze skup. I. Ministerstvo železnic, a § 5 ze skup. II. Československé státní dráhy.

K pol. 1 §u 2 tit. 1 kap. 16 jest návrh posl. Brodeckého, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

160. Pozměňovací návrh posl. Brodeckého, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Pol. 1. "Platy stálých a přidělených zaměstnanců" budiž zvýšena o 85,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 2 §u 5 investičního rozpočtu státního podniku Československých státních drah jest návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

161. Pozměňovací návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Částka 400.000 Kč na stavbu dráhy Červená Skála-Margiťany zvýšena budiž na 12,300.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 16 a §em 5 ze skup. II. Státní podniky ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 16 Ministerstvo železnic, a § 5 ze skup. II. Československé státní dráhy schváleny jsou podle zprávy výborové.

Přistoupíme nyní ke kap. 17 ze skupiny I. Ministerstvo soc. péče.

K tit. 1 byly podány tyto návrhy:

Předně návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

162. Pozměňovací návrh posl. Zeminové, Pechmanové, Bergmanna a druhů:

Položka "Věcné výdaje - péče o mládež" budiž zvýšena z 20,389.820 Kč na 50,389.820 Kč s určením, by zvýšené položky bylo použito takto:

20 mil. Kč na zvýšení státních subvencí institucím, zabývajícím se sociální péčí o mládež a ochranu matek a kojenců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

5 mil. Kč na zvýšení státního rozpočtu péče o mládež a ochranu matek a kojenců na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

5 mil. Kč na budování státní péče o dorost učňovský, zejména na zřízení ozdravoven a útulku pro učně a mladistvé dělnictvo.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

163. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Péče o mládež" budiž zvýšena na 30 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

164. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Státní příspěvek podle §u 123 zák. č. 221 ai 1924 Sb. z. a n. budiž zvýšen na 4,070.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

165. Doplňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Za položku 4 budiž zařazena nová pol. 5. "Podpora osob tak zv. přestárlých [§ 6, lit. b) zák. č. 221/1924 a § 4, lit. b) zák. č. 148 ai 1925]", na níž by věcné výdaje činily 500 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

166. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše, a soudr.:

Příspěvek na pensijní zajištění nejstarších žurnalistů budiž zvýšen na 2,500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Johanise, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

167. Pozměňovací návrh posl. Johanise, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Mimořádné výdaje na sociální pojištění buďtež zvýšeny na 50,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Schäfera a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

168. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

§ 3 "Sociální pojištění" budiž zvýšen zařazením částky 100,000.000 Kč podle §u 257 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. na 127,830.000 Kč.

Předseda (zvoní): Poněvadž při tomto návrhu bylo navrženo sčítání hlasů, žádám pány zapisovatele, aby spolu s úředníky sněmovny provedli sčítání hlasů.

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr. 93 hlasů, proti němu 150 hlasů.

Návrh jest tudíž zamítnut. (Odpor a výkřiky poslanců strany komunistické a poslanců čsl. a něm. strany soc. demokratické: Sčítání je nesprávné! To je nemožný výsledek! Protestujeme proti takovému postupu! - Předseda zvoní.)

Žádám o přečtení dalšího návrhu. Je to návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr. (Vřava na levici trvá. Někteří komunističtí poslanci buší do stolků. - Odpor a různé výkřiky oposičních poslanců. - Předseda zvoní.)

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

169. Pozměňovací návrh posl. Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Podpora stavebních sdružení a odborových organisací budiž rozpočtově zvýšena na 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení. (Vřava na levici trvá. - Předseda zvoní.)

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

170. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Pol. 4: "Dotace státního bytového fondu" budiž zvýšena z 2 mil. Kč na 52,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Biňovce, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

171. Pozměňovací návrh posl. Biňovce, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Mimořádné výdaje péče stavební a bytové buďtež zvýšeny na 300,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení. (Vřava na levici trvá. - Předseda zvoní.)

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

172. Pozměňovací návrh posl. dr Dérera, Bečko, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Budiž zařazena nová položka 500.000 Kč na stavbu budovy svobodárny v Bratislavě.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh posl. Karpíškové, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

173. Pozměňovací návrh posl. Karpíškové, Svobody, R. Chalupy, Remeše a soudr.:

Položka na zákonnou ochranu dětí v cizí péči a dětí nemanželských budiž zvýšena na 1,500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

174. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Výdaje na sociální zařízení pro péči o mládež a na ochranu matek a kojenců buďtež zvýšeny z částky 9,356.000 Kč na 50,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Návrh dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů.

Žádám o přečtení. (Hluk a různé výkřiky na levici. - Předseda zvoní.)

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

175. Pozměňovací návrh posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů:

Navrhujeme, aby obnos na mimořádné vydání péče o mládež byl zvýšen z Kč 9.801.000 na 11.801.000 Kč.

Odůvodnění: Subvence okresním a zemským péčím o mládež jsou stále snižovány, takže nemohou splniti svůj úkol. Navrhovaným zvýšením výdajové položky bude možno subvence tyto zvýšiti.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP