Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte).

125. Pozměňovací návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.:

Položka "Lidové publikace" zvyšuje se na 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

126. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Ústavu pro bibliografii vychovatelství ve Svitavách povoluje se subvence ročních 30.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 14 jsou 3 shodné návrhy posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr., posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr., posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí tit. 14.

Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

Ježto tyto shodné návrhy byly zamítnuty, budeme hlasovati o eventuálním návrhu posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

130. Pozměňovací návrh posl. dr Patejdla, Bergmanna, Slavíčka a druhů:

V kap. 10, tit. 14, § 6, budiž pol. B na věcné výdaje československé církve zvýšena ze 700.000 Kč na 5,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 10 ze skup. I a s §§y 7 a 8 ze skup. II podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 10 ze skup. I. Ministerstvo školství a národní osvěty, a §§ 7 a 8 ze skup. II. Uhřiněvský školní závod zemědělský a školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě jsou schváleny ve znění zprávy výborové.

Kap. 11 ze skup. I. Ministerstvo zemědělství, a § 6 ze skup. II. Státní lesy a statky.

K tit. 2 §u 2, pol. čís. řadové XXI jest návrh posl. Matznera a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

131. Pozměňovací návrh posl. Matznera a druhů:

Pro českou chmelařskou výzkumnou stanici v Deštnici v okrese žateckém bylo pro rok 1927 rozpočtem povoleno, 599.000 Kč; příjmy této stanice za rok 1927 byly vykázány částkou 1,303.900 Kč, takže v provozním roku 1927 jest přebytek 704.900 Kč.

Nelze tedy pochopiti, jak ministerstvo zemědělství přes tento vysoký přebytek může pro provozní rok 1928 žádati 70.000 Kč.

Tato částka budiž tedy škrtnuta.

Dále musí se hospodářství chmelařské výzkumné stanice v Deštnici projeviti v rozpočtu pro rok 1928 v příjmech z výzkumných stanic, takže přebytek za rok 1927 v částce 704.900 Kč ukáže se jako příjem z tohoto titulu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 §u 2 jsou především souhlasné návrhy posl. Matznera a druhů a posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí pol. 1. Stavební a strojní rekonstrukce družstevních lihovarů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

132. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Mimořádné výdaje v položce "Stavební a strojní rekonstrukce družstevních lihovarů" v částce 4,000.000 Kč buďtež škrtnuty.

133. Pozměňovací návrh posl. Matznera a druhů:

Částka 4,000.000 Kč vyžadovaná v položce "Stavební a strojní rekonstrukce družstevních lihovarů" budiž škrtnuta.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito návrhy, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

Dále návrh posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí pol. 28 Ruská pomocná akce.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 §u 3 jest návrh posl. Štětky, Chlouby a soudr. k pol. 1.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

135. Pozměňovací návrh posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Položka 11,100.000 Kč budiž zvýšena na 60,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 §u 9 jest návrh posl. Štětky, Chlouby a soudr. k pol. 1.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

136. Pozměňovací návrh posl. Štětky, Chlouby a soudr.:

Příspěvek na chov a zpeněžení dobytka budiž zvýšen z 2,000.000 na 4,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 11 ze skupiny I a s §em 6 ze skupiny II podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapitola 11 ze skupiny I. Ministerstvo zemědělství, a § 6 ze skupiny II. Státní lesy a statky jsou schváleny ve znění zprávy výborové.

Kap. 12 ze skupiny I. Státní pozemkový úřad.

K této kapitole není pozměňovacích návrhů.

Kdo souhlasí s kap. 12 ze skupiny I podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 12 ze skupiny I. Státní pozemkový úřad jest schválena ve znění zprávy výborové. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Kap. 13 ze skup. I. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností.

K tit. 1 §u 3, pol. 7 jest návrh posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

137. Pozměňovací návrh posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Položka výdajová na odborné poradní sbory budiž zvýšena ze 100.000 Kč na 150.000 Kč, poněvadž preliminovaná částka v rozpočtu na poněkud intensivnější činnost nedostačuje.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 1 §u 5, pol. 1 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

138. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Částka vyměřená na zvelebování průmyslu 2,270.000 Kč jest naprosto nedostatečná a navrhujeme, aby byla zvýšena na 10,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut,.

K tit. 1 §u 6 pol. 1 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

139. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Navrhujeme, aby částka 2,500.000 Kč, vyměřená pro zvelebování vývozu, byla zvýšena na 7,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 1 §u 7 po!. 1 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

140. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Poněvadž částka 200.000 Kč, vyměřená na zvelebování obchodu jest naprosto nedostatečná, navrhujeme, aby byla zvýšena na 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 2 §u 1 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm, tajemníka dr Záděra (čte):

141. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Poněvadž částka 217.662 Kč, vyměřená v této položce jest nejen sama sebou příliš nepatrná, nýbrž dokonce proti loňskému rozpočtu o 11.775 Kč nižší, budiž zvýšena na 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Nyní o eventuálním návrhu posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr. k pol. 13.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

142. Pozměňovací návrh posl. Kleina, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Částka 1000 Kč, věnovaná na doplňování knihovny není v poměru s významem ústředí a navrhujeme proto zvýšení této položky na 10.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, Návrh je zamítnut.

K tit. 2 §u 3 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

143. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Poněvadž částka 1,415.591 Kč vyměřená pro nestátní ústavy pro zvelebování živností jest příliš nepatrná, navrhujeme, aby tato položka byla zvýšena na 3,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 2 §u 4 jest návrh posl. dr Rosche a druhů:

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

144. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

V kap. 13, tit. 2, §u 4 vyměřená částka 6,990.000 Kč ku podpoře živností budiž zvýšena, na 10,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento návrh byl zamítnut, budeme nyní hlasovati o shodných eventuálních návrzích posl. dr Rosche a druhů a posl. inž. Junga, Knirsche a druhů k pol. 4.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

145. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

1. Nákupnímu a prodejnímu družstvu "Eros" v Hoře Svaté Kateřiny budiž poskytnuta další subvence 350.000 Kč, aby si mohlo postaviti vlastní budovu.

2. Nákupnímu a prodejnímu družstvu "Eros" v Hoře Svaté Kateřiny budiž povolena provozní půjčka 500.000 Kč.

146. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Nákupnímu a prodejnímu družstvu "Eros" v Hoře Svaté Kateřiny budiž na stavbu vlastní budovy povolena další subvence 350.000 Kč.

147. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Nákupnímu a prodejnímu družstvu "Eros" v Hoře Svaté Kateřiny budiž povolena provozní zápůjčka 500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

K tit. 2 §u 6 jest návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

148. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Částka 2,060.000 Kč vyměřená v této položce ku podpoře cizineckého, turistického a lázeňského ruchu jest naprosto nepostačitelná. Navrhujeme, aby tato položka byla zvýšena na 10,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o eventuálním návrhu posl. inž. Junga, Geyera a druhů k pol. 2.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

149. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Subvence oběma německým zemským cizineckým svazům pro Čechy, Moravu a Slezsko budiž zvýšena na 400.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 1 na straně Státní příjmy, pol. 1. jest návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

150. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Poplatky za udělení a vystavení dovozních a vývozních povolení" v částce 3,000.000 Kč budiž škrtnuta a povolovací řízení zrušeno.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo, nyní souhlasí s kap. 13 ze skup. I podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 13 ze skup. I. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností jest schválena podle zprávy výborové.

Kap. 14 ze skup. I. Ministerstvo veř. prací, a § 9 ze skupiny II. Státní báňské a hutnické závody.

K §u 2 tit. 4 jest návrh posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

151. Pozměňovací návrh posl. inž. Nečase, R. Chalupy, Remeše, Svobody a soudr.:

Položky obsažené v §u 2, tit. 3, kap. 14, buďtež zvýšeny ze 44.000 na 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 7 § 4 a 6 jsou návrhy posl. inž. Junga, Geyera a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

152. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ve státním rozpočtu pro rok 1928 budiž v kap. 14, tit. 7, §u 4, pol. 1 zařazeno na opravu a dláždění státní silnice na trati celní úřad-Bílý Orel a dále v Karlových Varech 1,000.000 Kč.

153. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Geyera a druhů:

Ve státním rozpočtu pro rok 1928 budiž v kap. 14, tit. 7, § 6, pol. 2 na stavbu mostu přes Ohři v Karlových Varech (Solivarenská ulice-Horní nádraží) zařazena jako prvá stavební splátka na státní subvenci 1,000.000 Kč.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP