Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

99. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 15,779.177 Kč zařazená jako náklad na živnostenské (kupecké) pokračovací školy zvyšuje se na 25 milionů Kč a z toho budiž přiměřená část přidělena pokračovacím školám německým.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento návrh byl zamítnut, budeme nyní hlasovati o třetím eventuálním návrhu posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

100. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Částka 15,779.177 Kč budiž zvýšena o 40.000 Kč, aby bylo lze zříditi v Nejdku konfekční kurs.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Budeme hlasovati o čtvrtém eventuálním návrhu posl. inž. Junga, Knirsche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

101. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

V Nejdku u Karlových Varů budiž zřízen stálý konfekční kurs pro výrobu krajek a budiž pro něj zařazeno do rozpočtu 40.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 6 §u 2, pol. 7 jest návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

102. Pozměňovací návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.:

Příspěvky k opatření vlastních budov živnostenských pokračovacích škol a jich zařízení zvyšuje se na 10,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 7, §u 1 jest návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

103. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné osobní výdaje na národní školství buďtež zvýšeny ze 116,454.000 Kč na 250 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o řádných věcných výdajích.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

104. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné věcné výdaje na národní školství buďtež zvýšeny z 15,429.000 Kč na 60 milionů Kč. Z penízu toho budiž použito 30 mil. Kč na bezplatné ošacení a stravování nemajetných žáků národních škol.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. dr Schollicha a druhů k pol. 15.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

105. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Z částky 4,052.000 Kč zařazené na příspěvky na školy pomocné uděluje se spolku "Verband deutscher Hilfschulen" v Československé republice se sídlem v Liberci podpora ročních 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To, je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. dr Schollicha, a druhů o učitelkách mateřských škol a osobních výdajích na obecných školách.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

106. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Jako státní příspěvek na úpravu požitků učitelek mateřských škol zařazuje se 5 milionů Kč a částka 116,454.000 Kč zařazená na osobní výdaje na obecných školách zvyšuje se na 121,454.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

107. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Pro litoměřický ústav hluchoněmých budiž do školního rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 50.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 7 §u 2 jest návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

108. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 75,233.934 Kč zařazená v kapitole 10, titul 7 snižuje se zrušením všech přebytečných českých menšinových škol na 40 milionů Kč a z této částky povoluje se německému kulturnímu svazu v Praze subvence 10 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 8 jsou 2 návrhy.

Předně návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

109. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Zvláštní opatření pro kulturní styky se slovanskými národy a státy" budiž snížena o podporu ruským a ukrajinským uprchlíkům (5,400,000 Kč), která jest v ní obsažena, na 3,284.523 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

110. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Na péči o kulturní styk s Německem a Rakouskem budiž do státního rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 4,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 9 jest 5 návrhů.

Předně návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

111. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné věcné výdaje na soc. péči o studentstvo buďtež zvýšeny z 9,256.320 Kč na 40 mil. Kč. Z těchto 40 mil. Kč budiž 20 mil. Kč poskytnuto Jarníkovu fondu, z něhož buďtež podporováni jen vysokoškolští studenti.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o prvním eventuálním návrhu posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

112. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 9,256.320 Kč zařazená v této položce, zvyšuje se na 20,000.000 Kč; z toho se přiděluje:

1. Německému studentskému domu v Praze, který má býti vystavěn, 2 mil. Kč,

2. spolku pro udržování německého studentského domu v Praze a spolku pro německou sociální péči o studentstvo po 1 mil. Kč,

3. německému domu pro techniky v Brně, který má býti vystavěn, 2 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento eventuální návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o druhém, eventuálním návrhu posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

113. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Titul "Sociální péče o studentstvo" budiž zvýšen na 15,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto druhým eventuálním návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

114. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Na sociální péči o německé studentstvo budiž do státního rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 2,500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně je návrh posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů k pol. 3.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

115. Pozměňovací návrh posl. Bergmanna, dr Patejdla, Slavíčka a druhů:

Navrhujeme zvýšení položky 3 "na státní stipendia Jarníkova fondu" z 1,000.000 Kč na Kč 2,000.000.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 11 §u 3 jest návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka, dr Záděra (čte):

116. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Poněvadž jest nutno, aby německá hudební akademie v Praze dostala podporu 300.000 Kč, německé hudební školy v Přísečnici a Bečově nad Teplou subvence po 60.000 Kč, navrhujeme, aby k tomuto účelu byla částka 680.000 Kč zařazená v položce 1, zvýšena na 1,100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto tento návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o prvním eventuálním návrhu posl. inž. Junga, Simma a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

117. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Na městskou hudební školu v Přísečnici budiž pamatováno ve státním rozpočtu pro rok 1928 částkou 50.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto prvním eventuálním návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále o druhém eventuálním návrhu posl. inž. Junga, Simma a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

118. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Na městskou hudební školu v Bečově budiž pamatováno ve státním rozpočtu pro rok 1928 částkou 50.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto druhým eventuálním návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně o třetím eventuálním návrhu posl. inž. Junga Simma, Knirsche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

119. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma, Knirsche a druhů:

Na německou hudební akademii a akademii výtvarných umění v Praze budiž ve státním rozpočtu pro rok 1928 pamatováno částkou 250.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto třetím eventuálním návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 11 §u 4 jsou shodné návrhy posl. dr Schollicha a druhů a posl. inž. Junga, Simma a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

120. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Německému dílenskému svazu v Československé republice budiž v rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 20.000 Kč.

121. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 40.000 Kč, zařazená jako podpora "Svazu československého díla" zvyšuje se na 60.000 Kč.

Z této částky dostane svaz "Deutscher Werkbund" pro podporu umělecké výroby a uměleckého průmyslu 20.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

K tit. 12 §u 1 jsou tyto návrhy.

Předně návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

122. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 4,705.466 Kč, zařazená v kapitole 10, titul 12 na lidovou výchovu rozděluje se podle klíče obyvatelstva a používá se jí podle toho, kolik připadá na jednotlivé národy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

123. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Paragraf "Občanská výchova a lidové knihovnictví" budiž zvýšen částkou uspořenou v titulu 8 na 9,837.960 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr. k pol. 13.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

124. Pozměňovací návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.:

Položka Osvětové organisace a lidové kursy vzdělávací zvyšuje se na 5,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr. k pol. 14.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP