Pátek 2. prosince 1927

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

72. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na vybudování a rozšíření patologicko-anatomického ústavu na německé universitě budiž pro rok 1928 zařazeno 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je zde návrh posl. inž. Junga a druhů o chirurgické klinice.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

73. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Na naléhavou novostavbu chirurgické kliniky na německé universitě budiž do rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 5,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Junga a druhů o dermatologické klinice.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

74. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na vybudování dermatologické kliniky na německé universitě budiž do státního rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 200.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Pak je návrh posl. inž. Junga a druhů o ústavu pro soudní lékařství.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

75. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na naléhavou novostavbu ústavu pro soudní lékařství na německé universitě budiž do rozpočtu zařazeno 3,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Junga a druhů o německé poliklinice.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

76. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na německou polikliniku budiž do státního rozpočtu 1928 zařazeno: Na vypracování stavebního plánu 150.000 Kč, na staveniště 4 miliony Kč, a jako první stavební splátka 2 miliony Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Junga a druhů o německém fysiologickém ústavu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

77. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na rozšíření posluchárny v německém fysiologickém ústavu budiž v rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 600.000 Kč, na vystavění stáje pro zvířata budiž do státního rozpočtu téhož roku zařazeno 50.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Junga a druhů o zubním ambulatoriu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

78. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na vybudování německého zubního ambulatoria budiž pro rok 1928 zařazeno 5,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

79. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 4,918.802 Kč zařazená na věcné výdaje německé university v Praze zvyšuje se na 6 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o bohoslovecké fakultě na Karlově universitě.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

80. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Veškery osobní a věcné výdaje na bohosloveckou fakultu na Karlově universitě v celkové výši 624.329 Kč buďtež škrtnuty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o bohoslovecké fakultě německé university v Praze.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

81. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Veškery osobní a věcné výdaje na bohosloveckou fakultu německé university v Praze v celkové výši 730.202 Kč buďtež škrtnuty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o Husově bohoslovecké fakultě v Praze.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

82. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Veškery osobní a věcné výdaje na Husovu československou evangelickou fakultu bohosloveckou v Praze v celkové výši 417.119 Kč buďtež škrtnuty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o Cyrilo-Metodějské bohoslovecké fakultě.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

83. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Veškery osobní a věcné výdaje na Cyrilo-Methodějskou fakultu bohosloveckou v Olomouci v celkové výši 603.247 Kč buďtež škrtnuty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o katolické bohoslovecké fakultě v Bratislavě.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

84. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Veškery osobní a věcné výdaje na československou katolickou fakultu v Bratislavě v celkové výši 52.982 Kč buďtež škrtnuty.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je zde návrh posl. inž. Junga a druhů o zvěrolékařském ústavu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

85. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga a druhů:

Na vybudování zvěrolékařského ústavu budiž do rozpočtu pro rok 1928 zařazeno 5 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, posím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina, návrh je zamítnut.

Konečně je návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr. o zvýšení věcných výdajů.

Zástupce sněm, tajemníka dr Záděra (čte):

86. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Řádné věcné výdaje na vysoké školy a na vědecké ústavy buďtež zvýšeny ze 41,598.090 Kč na 60 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 4 §u 2 jsou 3 návrhy.

Především je to návrh posl. dr Schollicha a druhů o německé technice v Praze.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

87. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 2,013.680 Kč zařazená na věcné výdaje německé techniky v Praze zvyšuje se na 2,300.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je tu návrh posl. dr Schollicha a druhů o německé technice v Brně.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

88. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 1,358.130 Kč. zařazená na věcné výdaje německé vysoké školy technické v Brně, zvyšuje se na 1,900.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně je návrh posl. dr Schollicha a druhů o ústavu pro tělesná cvičení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

89. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Subvence, která má býti poskytnuta ústavu pro tělesná cvičení obou německých vysokých škol v Praze pro rok 1928, budiž zvýšena o 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 5 §u 1 jsou 2 návrhy:

Především je to návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

90. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na střední školství buďtež zvýšeny z 15,145.170 Kč na 60 milionů Kč, z kterýchž budiž použito 30 milionů Kč na bezplatné ošacení a stravování nemajetného středoškolského studenstva.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále návrh posl. dr Schollicha a druhů k pol. 64.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

91. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 39,831.109 Kč zařazená na výdaje na střední školy na Moravě zvyšuje se o 150.000 Kč na 39,981.109 Kč a toto zvýšení budiž poskytnuto jako subvence obecnímu reálnému gymnasiu v Uníčově.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 6 §u 1 jest 5 návrhů.

K položce 16 jest návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

92. Pozměňovací návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.:

Pravidelné udržování a doplňování dílenského zařízení odborných učilišť zvyšuje se na 4,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 19 jest návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

93. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 66.000 Kč zařazená na premie dílenské a žákovské podpory zvyšuje se na 100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 21 jest návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

94. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

Částka 250.000 Kč zařazená na příspěvky soukromým odborovým učilištím zvyšuje se na 500.000 Kč a z toho budiž přiměřená část udělena německým ústavům.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto první návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o eventuálním návrhu posl. dr Rosche k téže položce.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

95. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Pro odbornou školu hostinskou v Mariánských Lázních budiž povoleno 50.000 Kč. Proto budiž vyměřená částka 250.000 Kč zvýšena na 300.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 158 jest návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

96. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Simma a druhů:

Na náležité vybavení státní odborné školy pro umělecký průmysl v Jablonci n. N., budiž zařazeno do státního rozpočtu pro rok 1928 jako mimořádný příspěvek 300.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 6 §u 2, pol. 3 jest návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

97. Pozměňovací návrh posl. Kopasze, Śliwky, Schmerdy a soudr.:

Věcné výdaje na živnostenské pokračovací školy buďtež zvýšeny z 18,250.656 Kč na 36 mil. Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto, tento návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o prvním eventuálním návrhu posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

98. Pozměňovací návrh posl. Jaši, R. Chalupy, Svobody, Remeše a soudr.:

Náklad na živnostenské (kupecké) pokračovací školy zvyšuje se na 25,779.177 Kč.

Předseda(zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Budeme hlasovati o druhém eventuálním návrhu posl. dr Schollicha a druhů.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP