Pátek 2. prosince 1927

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto je tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o návrhu posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

29. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Vzhledem k veliké nouzi staropensistů, jejichž základní požadavek zrovnoprávnění s novopensisty dosud vždy se rozbíjel o to, že prý není peněz, navrhujeme, aby částka 19,000.000 Kč, rozvržená v položce 1 byla škrtnuta a aby se jí použilo ke zmírnění nouze těchto státních občanů.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Po zamítnutí tohoto návrhu budeme hlasovati o návrhu posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

30. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

19,000.000 Kč na "podpory ruským a ukrajinským uprchlíkům" budiž škrtnuto.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 4. Ministerstvo zahraničních věcí ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 4. Ministerstvo zahraničních věcí jest schválena podle zprávy výborové.

Kap. 5 ze skupiny I. Ministerstvo nár. obrany, a §§y 10, 1 a 13 b) ze skupiny II. Vojenská továrna na letadla, Vojenský dřevařský podnik ve Velkých Levárech, Státní tiskárny v působnosti ministerstva nár. obrany.

K pol. 6 §u 4 tit. 2 jest návrh posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 5 §u 8 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

32. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Položka 130.000 Kč v rozpočtu ministerstva nár. obrany na náhradu polních škod, vzniklých při cvičení ve střelbě, budiž zvýšena na částku zařazenou do loňského rozpočtu 150.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K §u 11 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

33. Pozměňovací návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů:

Částka zařazená v rozpočtu ministerstva nár. obrany na zdravotnictví vojínů budiž zvýšena na částku v loňském rozpočtu 17,669.570 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 2 až 23 §u 12 tit. 2 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 15 §u 13 tit. 2 jest návrh posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut. (Hluk.)

Prosím o klid.

K §u 21 tit. 2 jest několik návrhů.

Především shodné návrhy posl. Schäfera a soudr. a posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jsou zamítnuty.

Dále je zde návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

38. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §u 21 budiž rozpočtená částka snížena o 50 milionů Kč.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 3 §u 26 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

K pol. 5 §u 26 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

K pol. 8 téhož §u 26 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne v ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

K pol. 12 téhož §u 26 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

K pol. 8 §u 26 tit. 2 jest návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.) To je menšina. Je zamítnut.

K pol. 9 §u 28 tit. 2 návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Je zamítnut.

K §u 30 tit. 2 shodné návrhy posl. Schäfera a soudr. a posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Při hlasování o těchto návrzích byl jsem požádán, abych dal sečísti hlasy. Přání tomu vyhovím.

Žádám pány zapisovatele, které jsem prve jmenoval, aby se ujali sčítání hlasů. (Výkřiky na levici.)

Kdo souhlasí s uvedenými shodnými návrhy na škrtnutí položky 44,634.550 Kč na výcvik záložníků a cvičení vojsk, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Podle provedeného sčítání hlasů vyslovilo se pro návrhy na škrtnutí 62 hlasů, proti nim 183 hlasů.

Jsou tudíž tyto návrhy zamítnuty.

K §u 33 tit. 2 je návrh posl. Schäfera a soudr. k celému paragrafu na jeho škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je návrh posl. inž. Kalliny a druhů k pol. 5 na její škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 jsou shodné návrhy posl. inž. Kalliny a druhů, posl. Schäfera a soudr. a posl Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

K pol. 8 tit. 4 je návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 9 téhož tit. 4 je návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 10 téhož tit. 4 je návrh posl. inž. Junga, Knirsche a druhů na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou kapit. 5. Ministerstvo nár. obrany, a s §§ 10, 11 a 13b) ze skupiny II podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapit. 5. Ministerstvo nár. obrany a s ním souvislé státní podniky jsou schváleny podle zprávy výborové.

Přikročíme ke kap. 6 ze skupiny I. Ministerstvo vnitra.

K §u 1 tit. 1 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na jeho škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 18 jsou zde shodné návrhy posl. Schäfera a soudr. a posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

Při §u 2 tit. 2 (reorganisace správy) jsou dva návrhy.

Především návrh posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí všech tří položek 1 až 3.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Ježto prvý návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o návrhu posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí pouze pol. 2.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 22 §u 2 tit. 2 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Při § 3 tit. 2 jest návrh posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí pol. 1 až 4.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 47 §u 3 tit. 2 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na její škrtnutí.

Kdo souhlasí, s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 16 tit. 3 jest návrh posl. Schäfera a soudr. na její škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 18 tit. 3 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na její škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 5 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

65. Pozměňovací návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Náklad na vyživovací příspěvky budiž zvýšen z navrhované úhrnné částky 4,700.000 Kč na 10,000.000 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 7 této kapitoly jest pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

66. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Péče o občanské poškozence" budiž zvýšena o částku ušetřenou při šavlích na 1,442.600 Kč.

Předseda: Kdo souhlasí s přečteným pozměňovacím návrhem, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s kap. 6 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 6. Ministerstvo vnitra jest schválena ve znění zprávy výborové.

Kap. 7 ze skupiny I. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem.

K §u 1 tit. 1 jest návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na jeho škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem na škrtnutí nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 6b) a 7b) jsou zde návrhy posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na jejich škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

Kdo nyní souhlasí s kap. 7 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem jest schválena podle zprávy výborové.

Kap. 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy a kap. 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud.

K oběma kapitolám není návrhů pozměňovacích.

Kdo tedy souhlasí s kap. 8 a 9 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy a kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud jsou schváleny podle zprávy výborové.

Kap. 10 ze skup. I. Ministerstvo školství a nár. osvěty, a §§y 7 a 8 ze skupiny II. Uhřiněvský školní závod zemědělský a školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě.

K tit. 2 jest pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

70. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

V titulu "Ústřední správa" budiž na předběžné práce k uskutečnění školní samosprávy zařazen 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.) To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 3 jest pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

71. Pozměňovací návrh posl. dr Schollicha a druhů:

16,949.393 Kč zařazených na dozor na školy zvyšuje se o 8 milionů Kč na rovných 25 milionů Kč a takto získané částky použije se na zlepšení platů a služebních požitků inspektorů nejrůznějšího druhu. Pro příští léta budiž do rozpočtu zařazena pravidelná potřeba.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K tit. 4 § 1 jest 15 návrhů. Především návrh posl. inž. Junga a druhů o pathologicko-anatomickém ústavu.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP