Pátek 2. prosince 1927

Při finančním zákoně hlasovali bychom - jak obvyklo - o článcích, k nimž jsou podány pozměňovací návrhy, nejprve podle úpravy návrhu pozměňovacího, potom po zamítnutí návrhů pozměňovacích o onom článku ve znění zprávy výborové.

O resolucích budeme hlasovati - jak obvyklo - při druhém čtení. O resolucích obsažených ve zprávě rozpočtového výboru hlasovali bychom najednou bez předchozího čtení, leč že by u některé projeveno bylo přání, aby bylo hlasováno odděleně.

O resolucích, podaných v plenu, hlasovali bychom potom po oznámení toho kterého, resolučního návrhu.

Na konec hlasovali bychom o prohlášení pana ministra financí ze 102. schůze sněmovny při předkládání rozpočtu.

Jsou nějaké námitky proti uvedenému pořadu hlasování? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Prosím, aby paní a páni poslanci posadili se na svá místa. (Děje se.)

Návrhy na sčítání hlasů podle §u 58 jedn. řádu, podepsané nejméně 50 podpisy, podali tito navrhovatelé:

1. posl. Zeminová, Bergmann, R. Chalupa, Remeš, Svoboda a soudr. na sčítání při hlasování o kap. 17 podle zprávy výborové,

2. posl. Lanc a druzi na sčítání při hlasování o jejich návrhu ke kap. 20, tit. 3,

3. posl. R. Chalupa, Remeš, Svoboda, Hrušovský, Bergmann, dr Patejdl a druzi na sčítání při hlasování o shodných návrzích k §u 3 skupiny II,

4. posl. Bergmann, dr Patejdl, R. Chalupa, Remeš, Svoboda a druzi na sčítání při hlasování o návrhu posl. Bergmanna a druhů ke kap. 22, tit. 13,

5. posl. Slavíček, Netolický, R. Chalupa, Remeš, Svoboda a druzi na sčítání při hlasování o resolučním návrhu o živnostenských školách ke kap. 10,

6. posl. R. Chalupa, Remeš, Svoboda a soudr. na sčítání při hlasování ve druhém čtení,

7. posl. dr Czech, Můňa a soudr. na sčítání při hlasování o pozměňovacích návrzích ke kap. 5 o výcviku záložníků, ke kap. 17, tit. 1, § 3, ke kap. 20 o zrovnoprávnění pensistů, a o resolučních návrzích ke kap. 5 stran předložení zbrojního programu a stran snížení služební doby.

Při uvedených hlasováních budou tedy podle návrhů sčítány hlasy.

Žádám pp. zapisovatele, aby s úředníky sněmovny ujali se sčítání hlasů při hlasování o těch kterých návrzích, a to p. posl. Rýpar v 1. a 2. úseku, p. posl. Chalupník v 3. a 4. úseku, p. posl. Ježek v 5. a 6. úseku a na presidiální tribuně.

Nyní přikročíme ke hlasování.

Kapit. 1 ze skupiny I. President republiky a kancelář presidenta republiky.

Jsou zde shodné pozměňovací návrhy posl. inž. Kalliny a druhů a posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. k tit. 2, § 2 na jeho škrtnutí.

Kdo souhlasí se souhlasnými návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

Kdo nyní souhlasí s kapit. 1 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kapit. 1. President republiky a kancelář presidenta republiky jest schválena podle zprávy výborové. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Kap. 2 ze skupiny I. Zákonodárné sbory.

K pol. 5 §u 2 tit. 1 jest zde návrh posl. dr Rosche a druhů. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

3. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Navrhujeme, aby u pol. 5 rozpočtená částka 100.000 Kč byla zvýšena na 150.000 Kč.

Odůvodnění: Nynější stav, že několik parlamentních klubů musí se děliti o kanceláře, s výbory a vzájemně o služby nyní přidělených zřízenců, buď napraven tím, že každému klubu bude přidělen zvláštní zřízenec pouze k službám tohoto klubu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 7 §u 2 tit. 1 jest návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

4. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Delegační výlohy poslanců" budiž ze 150.000 Kč snížena na 30.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 12 §u 2 titulu 1 jsou tři různé návrhy.

Především návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

5. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Navrhujeme, aby všechny sněmovní tisky byly vydávány také německy zároveň s českými, aby je bylo možno řádně projednati. Částka 1,700.000 Kč, rozpočtená na úhradu dosavadního nákladu, budiž zvýšena na 2,500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je zde návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

6. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž řádné projednávání lze umožniti jen tím, budou-li všechny sněmovní tisky vydávány také německy, navrhujeme, aby k úhradě takto odůvodněného většího vydání byla částka 1,700.000 Kč uvedená v položce 12 zvýšena na 2,100.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Konečně je zde návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

7. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Tisky sněmovní" budiž zvýšena na 1.800.000 Kč na opatřování překladů všech návrhů i s důvodovými zprávami, zvláště však státního rozpočtu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.) To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 16 §u 2 tit. 1 návrh posl. dr Rosche a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

8. Pozměňovací návrh posl. dr Rosche a druhů:

Navrhujeme, aby v tit. 1, §u 2, pol. 16 rozpočtená částka 2 miliony Kč byla zvýšena na 2,200.000 Kč a touto investicí aby byly zlepšeny neudržitelné kancelářsky technické poměry.

Odůvodnění: Četné parlamentní kluby trpí nedostatkem vhodného zařízení (skříní a polic na knihy).

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 7 §u 2 tit. 2 jest návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

9. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Delegační výlohy senátorů" budiž ze 100.000 Kč snížena na 20.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 12 téhož §u 2 tit. 2 jsou dva různé návrhy.

Předně je zde návrh posl. Schäfera a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

10. Pozměňovací návrh posl. Schäfera a soudr.:

Položka "Tisky senátu" budiž zvýšena na 600.000 Kč na opatřování překladů všech návrhů s důvodovými zprávami, zvláště však státního rozpočtu.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Dále je zde návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

11. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž řádné projednávání lze umožniti jen tím, budou-li všechny sněmovní tisky vydávány také německy, navrhujeme, aby, k úhradě takto odůvodněného většího vydání částka 500.000 Kč uvedená v pol. 12 byla zvýšena na 590.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 1 tit. 3 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

12. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Navrhujeme, aby částka 237.312 Kč, rozpočtená pro tlumočnickou kancelář, byla zvýšena o 180.000 Kč.

Odůvodnění: Řádné projednávání lze umožniti jen tím, budou-li všechny sněmovní tisky vydávány také německy.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Jiných pozměňovacích návrhů ke kap. 2 není.

Kdo souhlasí nyní s celou kap. 2 podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím kap. 2. Zákonodárné sbory schválena jest podle zprávy výborové.

Kap. 3 ze skupiny I. Předsednictvo min. rady, a §§ 13 a), 14, 15 ze skupiny II. Státní tiskárny v působnosti předsednictva min. rady, Úřední noviny v Praze a Bratislavě, Československá tisková kancelář.

K pol. 1 tit. 1 § 3 jsou zde shodné návrhy posl. Schäfera a soudr. a posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito shodnými návrhy na škrtnutí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jsou zamítnuty.

K pol. 10 a 16 tit. 2 jsou zde dva návrhy posl. Schäfera a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito návrhy, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jsou zamítnuty.

Kdo nyní souhlasí s celou kap. 3 a s §§ 13 a), 14 a 15 ze skupiny II ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Kap. 3. Předsednictvo min. rady a státní podniky s ním souvislé jsou schváleny podle zprávy výborové.

Kap. 4 ze skupiny I. Ministerstvo zahraničních věcí.

K pol. 10 §u 2 tit. 1 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

17. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Částka rozvržená v položce 10 na kancel. potřeby budiž snížena o 800.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 18 téhož §u 2 tit. 1 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

18. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Částka rozvržená v položce 18 budiž snížena o 500.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K §u 2 tit. 2 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

19. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž jest ohlášeno, že dnem 1. ledna 1928 bude zrušeno povinné vidování pasů, navrhujeme, aby částka rozvržená v § 2 (konsuláty) byla snížena o 10 milionů Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 2 tit. 3 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

20. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Poněvadž militarismus byl vybudován s velikým nákladem a tím bylo prokázáno, že Československo nepočítá na mírový vývoj, navrhujeme, aby částka rozvržená v pol. 2 byla snížena o 2,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 3 tit. 3 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

21. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Částka rozvržená v pol. 3 budiž snížena o 300.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K §u 1 tit. 4 jsou 2 různé návrhy.

Především návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí celého paragrafu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Poněvadž prvý návrh byl zamítnut, budeme hlasovati o návrhu posl. inž. Kalliny a druhů k pol. 1 §u 1 tit. 4.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

23. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Částka rozvržená v položce 1 budiž snížena o 1,000.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 2 §u 2 tit. 4 jest návrh posl. inž. Kalliny a druhů.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

24. Pozměňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

Částka rozvržená v položce 2 budiž snížena o 550.000 Kč.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K pol. 3 téhož §u 2 tit. 4 jest návrh posl. inž. Kalliny na škrtnutí.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

K §u 3 tit. 4 jsou shodné návrhy posl. Schäfera a soudr., posl. Chlouby, dr Sterna a soudr. na škrtnutí.

Kdo souhlasí s těmito návrhy, prosím, aby zdvihl ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrhy jsou zamítnuty.

K tit. 5 podány jsou tři návrhy.

Především návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

28. Pozměňovací návrh posl. Chlouby, dr Sterna a soudr.:

Věcné výdaje na podporu ruským a ukrajinským uprchlíkům ve výši 19,000.000 Kč buďtež škrtnuty. Částka tato budiž zařazena do výdajů ministerstva školství a národní osvěty na sociální péči o studenty Československé republiky.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP