Pátek 2. prosince 1927

Těsnopisecká zpráva

o 112. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v pátek dne 2. prosince 1927 dopol.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápisy schváleny

Volání k pořádku posl. dr Schollicha

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1224) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 102. schůzi poslanecké sněmovny dne 25. října t. r. - pokračování v podrobné rozpravě o části třetí, hospodářské a dopravní

Řeč posl. Janovského

Řeč posl. Oehlingera

Řeč posl. Zoufalého

Řeč posl. Pelíška

Řeč posl. Netolického

Řeč posl. Krumpe

Podrobná rozprava o části třetí, hospodářské a dopravní skončena

Zahájena podrobná rozprava o části čtvrté, finanční

Řeč posl. Bergmanna

Řeč posl. dr Zadiny

Řeč posl. Hrušky

Řeč posl. dr Holoty

Řeč posl. Pekárka

Řeč posl. R. Chalupy

Řeč posl. Štětky

Řeč posl. dr Polyáka

Věcná poznámka posl. Hakena

Doslov zpravodaje posl. dr Hnídka

Finanční zákon a státní rozpočet pro rok 1928 přijaty v prvém čtení

2. Návrh, aby řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260)

Odůvodněna pilnost

Zkráceně řízení přiznáno

Ad 1. Druhé čtení osnovy státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro r. 1928 (tisk 1260)

Zpravodaj posl. dr Hnídek vzdal se slova

Finanční zákon a rozpočet na r. 1928 přijaty ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Schváleno prohlášení ministra financí dr Engliše ze 102. schůze posl. sněmovny

Hlasování o naléhavých interpelacích:

Nepřiznána rozprava naléhavým interpelacím:

a) posl. Schmerdy, Šafranko, Jurana a soudr. vládě o finanční krisi nemocenských pokladen (tisk 1081),

b) posl. Chvojky, Špatného, Červinky, dr Patejdla a druhů vládě o finanční krisi nemocenských pojišťoven (tisk 1089)

c) posl. Chlouby, Muny a soudr. vládě o tajném skladišti zbraní v domě předsedy organisace fašistů Jakubky v Lounech (tisk 1082)

d) posl. Štětky, Šafranko, Wünsche a soudr. vládě o vypsání voleb do nemocenských pojišťoven (tisk 1083)

e) posl. Špatného, dr Patejdla, Chvojky, Červinky, Knejzlíka a druhů vládě o vypsání voleb do okresních nemocenských pojišťoven (tisk 1084)

f) posl. Špatného, dr Patejdla, Chvojky, Červinky, Knejzlíka a druhů vládě o poškozování pojištěnců nemocenského pojištění ministerstvem soc. péče (tisk 1085)

g) posl. Simma a druhů vládě o stoupající drahotě a o nutných opatřeních proti ní (tisk 1094)

h) posl. Jílka a soudr. vládě o ruských emigrantech v ČSR. (tisk 110.)

i) posl. Zeminové, Špatného, dr Patejdla, Bergmanna a druhů předsedovi vlády o službě na poštách dne 6. července 1927 (tisk 1134)

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Změny ve výborech

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP