Čtvrtek 1. prosince 1927

ěsnopisecká zpráva

o 111. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze ve čtvrtek dne 1. prosince 1927.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Vyloučení části řeči posl. Mondoka z těsnopisecké zprávy

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1224) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 102. schůzi poslanecké sněmovny dne 25. října t. r. - pokračování v podrobné rozpravě o části třetí, hospodářské a dopravní

Řeč posl. Füssyho

Řeč posl. Hýbnera

Řeč posl. Kunze

Řeč posl. Matznera

Řeč posl. Chlebounové

Řeč posl. Sedláčka

Řeč posl. Chlouby

Řeč posl. Molíka

Řeč posl. Petrovického

Řeč posl. Grünznera

Řeč posl. Bečko

Řeč posl. Kopasza

Řeč posl. Kyncla

Řeč posl. dr Korlátha

Řeč posl. Surovjaka

Řeč posl. Wagnera

Řeč posl. Kvasničky

Řeč posl. E. Vencla

Řeč posl. Cibulky

Řeč posl. dr Feierfeila

Řeč posl. Kaňourka

Řeč posl. Haupta

Řeč posl. Schmerdy

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP