Pátek 25. listopadu 1927

Těsnopisecká zpráva

o 106. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v pátek dne 25. listopadu 1927.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Došlé spisy

Pořad:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1224) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 102. schůzi posl. sněmovny dne 25. října t. r. pokračování v povšechné rozpravě

Řeč posl. Bechyně

Řeč posl. Stenzla

Řeč posl. Bolena

Řeč posl. Schäfera

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. dr Wintera

Řeč posl. Roudnického

Řeč posl. dr Sterna

Řeč posl. dr Mičury

Řeč posl. dr Luschky

Řeč posl. Jílka

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Zamítnuty návrhy na přechod k pořadu

Přijat návrh na zahájení rozpravy podrobné

Projednávání přerušeno

2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zrušují některé předpisy omezující volně nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi (tisk 1086)

Zpravodaj posl. inž. Černý vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Druhé čtení osnovy zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (tisk 1255)

Zpravodaj posl. dr Daněk vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

Zamítnuty resoluce

Ad 1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 1224) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1928 (tisk 1260) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném ve 102. schůzi posl. sněmovny dne 25. října 1927 - rozprava podrobná

Zpravodaj posl. dr Hnídek vzdal se slova

Zahájena rozprava podrobná o skupině prvé, politické

Posl. Hrušovský vzdal se slova

Řeč posl. dr Slávika

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Vyloučení části řeči posl. dr Sterna z těsnopisecké zprávy

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP