Úterý 16. března 1926

Těsnopisecká zpráva

o 15. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění

republiky Československé

v Praze v úterý dne 16. března 1926.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Omluva

Změny ve výborech

Oprava tisku

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Iniciativnímu výboru přikázáno

Imunitnímu výboru přikázáno

Zápis schválen

Pořad:

1. Zpráva výboru iniciativního o návrhu posl. dr Luschky, Hodiny, inž. Junga, Stenzla, dr Keibla a druhů, aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené jazykové ochrany národnostních menšin (tisk 128) a zpráva menšiny iniciativního výboru podle § 33, odst. 4 jedn. řádu k návrhu posl. dr Luschky, Hodiny, inž. Junga, Stenzla, dr Keibla a druhů, aby se vládě vyslovila nedůvěra, poněvadž porušila mezinárodně zaručenou jazykovou ochranu národních menšin (k tisku 128)

Řeč posl. dr Mayr-Hartinga

Řeč posl. Kršiaka

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. Vološina

Řeč posl. Grebáče-Orlova

Řeč posl. dr Kramáře

Věcná poznámka inž. Junga

Osobní poznámka posl. Kurťaka

Osobní poznámka posl. Vološina

Doslov zpravodaje posl. dr Hajna

Návrh iniciativního výboru přijat

2. Druhé čtení osnovy zákona o podomním obchodě (tisk 148)

Zpravodaj posl. Náprstek vzdal se slova

Osnova přijata ve druhém čtení

3. Zpráva výboru zemědělského k usnesení senátu (tisk 7) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 2238 a 2268) o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (tisk 153)

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Leibla

Řeč posl. Böhma

Řeč posl. Mikulíčka

Řeč posl. dr Feierfeila

Řeč posl. Bečko

Řeč posl. Hvozdzíka

Přečteny podané návrhy

Doslov zpravodaje posl. Nejezchleba-Marchy

Osnova přijata v prvém čtení

Přijaty resoluce

4. Zpráva výborů soc.-politického a rozpočtového k vládnímu návrhu zákona (tisk 8) o hranici příjmu, vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (tisk 175)

Řeč zpravodaje posl. Dubického

Řeč zpravodaje posl. R. Chalupy

Stanovena řečnická lhůta

Řeč posl. Schuberta

Řeč posl. Pika

Řeč posl. Horpynky

Řeč posl. Schustera

Řeč posl. Kopasze

Řeč posl. Zajicka

Řeč posl. Simma

Řeč posl. Bartela

Přečteny podané návrhy

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Omluvy

Změna ve výboru

Tiskem rozdáno

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP