Čtvrtek 17. prosince 1925

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Adámek. Posl. Adámek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Anděl. Posl. Anděl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bartel. Posl. Bartel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bayer. Posl. Bayer: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bečák. Posl. Bečák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bečko. Posl. Bečko: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bechyně. Posl. Bechyně: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Alois Beneš. Posl. Al. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. V. Beneš. Posl. V. Beneš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Beran. Posl. Beran: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bergmann. Posl. Bergmann: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bezděk. Posl. Bezděk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Biňovec. Posl. Biňovec: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bistřický. Posl. Bistřický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Blaho. Posl. dr Blaho: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Blatná. . Posl. Blatná: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Emil Bobek. Posl. Bobek: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bolen. Posl. Bolen: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr. inž. Botto. Posl. dr inž. Botto: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Böhm. Posl. Böhm: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Böllmann. Posl. Böllmann: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Bradáč. Posl. Bradáč: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Branecký. Posl. Branecký: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brodecký. Posl. Brodecký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Brožík. Posl. Brožík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Buday. Posl. dr Buday: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Budig. . Posl. Budig: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Burian. (Výkřiky.) Posl. Burian: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Buříval. Posl. Buříval: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Cibulka. Posl. Cibulka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Czech. Posl. dr Czech: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čančara. Posl. Čančara: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čermák. Posl. Čermák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Jan Černý. Posl. inž. Jan Černý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Jos. Černý. Posl. dr Jos. Černý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čillík. Posl. Čillik: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Čulen. Posl. Čulen: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha:Pan posl. Čuřík. Posl. Čuřík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Daněk. Posl. dr Daněk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha:Pan posl. David. Posl. David: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha:Pan posl. Dědič. Posl. Dědič: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dérer. (Výkřiky slovenských ľudových poslanců. - Potlesk čsl. soc. dem. poslanců.)

Posl. dr Dérer: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dietl. Posl. Dietl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Dolanský. Posl. dr Dolanský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Dostálek. Posl. inž. Dostálek: Slibuji. . Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Dubický. Posl. Dubický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Dvořáček. Posl. inž. Dvořáček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Eckert. Posl. Eckert: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Elstner. Posl. Elstner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Panposl. Fedor. Posl. Fedor: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Feierfeil. Posl. dr Feierfeil: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Fischer. Posl. Fischer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Franke. Posl. dr Franke: Slibuji. (Výkřiky poslanců německé strany národní. - Potlesk poslanců čsl. strany socialistické.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Fritz. Posl. dr Fritz: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Füssy. Posl. Füssy: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Gagatko. Posl. dr Gagatko:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Gáti. Posl. dr Gáti: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Gažík. Posl. dr Gažík: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Geršl. Posl. Geršl: Slibuji.

Sběm. tajemník dr Říha: Pan posl. Grebáč-Orlov. Posl. Grebáč-Orlov: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Gregorovits. Posl. Gregorovits: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Greif. Posl. Greif: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Grünzner. Posl. Grünzner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hackenberg. Posl. Hackenberg: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Haiplick. Posl. Haiplick: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hajn. Posl. dr Hajn: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Haken. Posl. Haken: Slibuji. (Výkřiky poslanců čsl. strany socialistické.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Halke. Posl. Halke: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Halla. Posl. dr Halla: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hampl. Posl. Hampl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hancko. Posl. Hancko: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hanreich. Posl. dr Hanreieh: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Harus. Posl. Harus: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Haupt. Posl. Haupt: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Heeger. Posl. Heeger: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Heller. Posl. Heller: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hillebrand. Posl. Hillebrand: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hintermüller. Posl. Hintermüller: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hirschl. Posl. Hirschl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hlinka. Posl. Hlinka: Sľubujem. (Potlesk poslanců slovenské ľudové strany.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hnídek. Posl. dr Hnídek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hodina. Posl. Hodina: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Hodža. Posl. dr Hodža: Sľubujem. (Potlesk poslanců strany republikánské. Výkřiky poslanců slovenské ľudové strany.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Holota. Posl. dr Holota: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Honzl. Posl. Honzl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Horák. Posl. Horák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Horpynka. Posl. Horpynka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Hrdina. Posl. inž. Hrdina: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hrušovský. Posl. Hrušovský: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hvozdzík. Posl. Hvozdzik: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Hýbner. Posl. Hýbner: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Albín Chalupa. Posl. A. Chalupa: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rudolf Chalpa. Posl. R. Chalupa: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Chalupník. Posl. Chalupník: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Chlebounová. Posl. Chlebounová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Chlouba. Posl. Chlouba: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Chvalkovský. Posl. dr Chvalkovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Jabloniczky. Posl. dr Jabloniczky: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Janalík. Posl. Janalik: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Janovský. Posl. Janovský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jaša. Posl. Jaša: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ježek. Posl. Ježek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jílek. Posl. Jilek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Jiráček. Posl. Jiráček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Johanis. Posl. Johanis: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Jung. Posl. inž. Jung: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Juran. Posl. Juran: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Juriga. Posl. dr Juriga: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Kallina. Posl. inž. Kallina: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kaňourek. Posl. Kaňourek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Karpíšková. Posl. Karpíšková: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kaufmann. Posl. Kaufmann: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Keibl. Posl. dr Keibl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Kirpalová. Posl. Kirpalová: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Klein. Posl. Klein: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knejzlík. Posl. Knejzlík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Knirsch. Posl. Knirsch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Koberg. Posl. dr Koberg: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Koczor. Posl. Koczor: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Kolláriková. Posl. Kolláriková: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kopasz. Posl. Kopasz: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Korláth. Posl. dr Korláth: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Košek. Posl. Košek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Koudelka. Posl. Koudelka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Králík. Posl. dr Králík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kramář. Posl. dr Kramář: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kraus. Posl. Kraus: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Krebs. Posl. Krebs: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kreibich. Posl. Kreibieh: Ich gelobe. (Výkřiky čsl. soc. dem. poslanců.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Krejčí. Posl. Krejčí: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kršiak. Posl. Kršiak: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Krumpe. Posl. Krumpe: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Křemen. Posl. Křemen: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kříž. Posl. Křiž: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Kubiš. Posl. dr Kubiš: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kunz. Posl. Kunz: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kurťak. Posl. Kurťak:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Kyncl. Posl. Kyncl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Labaj. Posl. dr Labaj: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Lanc. Posl. Lanc: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Landová-Štychová. Posl. Landová-Štychová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Langr. Posl. Langr: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Laube. Posl. Laube: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Lehnert, Posl. dr Lehnert: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Leibl. Posl. Leibl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Lukavský. Posl. dr Lukavský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Luschka. Posl. dr Luschka: lch gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Macek. Posl. Macek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mach. Posl. Mach: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Macháček. Posl. Macháček: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Machník. Posl. Machník: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Major. Posl. Major: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Malík. Posl. Malík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Malypetr. Posl. Malypetr: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mašata. Posl. Mašata: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Matík. Posl. Matík: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Matošek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Matoušek Jos. Posl. dr J. Matoušek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Matzner. Posl. Matzner: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Josef Mayer. Posl. Jos. Mayer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha. Pan posl. dr Robert Mayr-Harting. Posl. dr R. Mayr-Harting: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Meissner. Posl. dr Meissner: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Mičura. Posl. dr Mičura: Sľubujem. (Výkřiky komunistických a slovenských ľudových poslanců. - Potlesk poslanců lidové strany.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mikuláš. Posl. Mikuláš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Mikulíček. Posl. Mikulíček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha. Pan posl. MlčochI posl. Mlčoch: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Molík. Posl. Molík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Moudrý. Posl. Moudrý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Muna. (Výkřiky poslanců českých socialistických stran.)

Posl. Muna: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Myslivec. posl. Myslivec: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Najnan. Posl. Najman: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Náprstek. Posl Náprstek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Navrátil František. Posl. F. Navrátil: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Navrátil Gustav. Posl. G. Navrátil: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. Nečas. Posl. inž. Nečas: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nejezchleb-Marcha. Posl. Nejezchleb-Marcha: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Netolický. Posl. Netolický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Neurath. Posl. Neurath: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Nitsch. Posl. Nitsch: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Nosek. Posl. dr Nosek. Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Jos. Novák. Posl. dr Jos. Novák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. inž. L. Novák. Posl. inž. L. Novák: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Onderčo. Posl. Onderčo: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Ostrý. Posl. Ostrý: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Oehlinger. Posl. Oehlinger: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Patejdl. Posl. dr Patejdl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Patzel. Posl. Patzel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pavlačka. Posl. Pavlačka: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pázmán. Posl. Pázmán: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pechman. Posl. Pechman: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Paní posl. Pechmanová-Klosová. Posl. Pechmanová-Klosová: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pekárek. Posl. Pekárek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Josef Peter. Posl. J. Peter: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Petersilka. Posl. dr Petersilka: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Alois Petr. Posl. Al. Petr: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Petrovický. Posl. Petrovický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Petrovič. Posl. Petrovič: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pik. Posl. Pik: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Platzer. Posl. Platzer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Pohl. Posl. Pohl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr. Polyák. Posl. dr Polyák: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Prášek. Posl. Prášek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Procházka. Posl. Procházka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Prokeš. Posl. Prokeš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Prokůpek. Posl. Prokůpek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Ravasz. Posl. dr Ravasz: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Rehák. Posl. dr Rehák: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Remeš. Posl. Remeš: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Riedl. Posl. Riedl: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Roscher. Posl. Roscher: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Roudnický. Posl. Roudnický: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Rýpar. Posl. Rýpar: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Samek. Posl. dr Samek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Scharnagl. Posl. Scharnagl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schäfer. Posl. Schäfer: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schmerda. Posl. Schmerda: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Schollich. Posl. dr Schollich: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schubert. Posl. Schubert: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schuster. Posl. Schuster: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Schweichhart. Posl. Schweichhart: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sedláček. Posl. Sedláček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sedorjak. Posl. Sedorjak:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Siegel. Posl. Siegel: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Simm. Posl. Simm: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sivák. Posl. Sivák: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Sladký. Posl. Sladký: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Slavíček. Posl. Slavíček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Slávik. Posl. dr Slávik: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šliwka. Posl. Šliwka: Przyrzekam.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Spina. Posl. dr Spina: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Srba. Posl. Srba: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Srdínko. Posl. dr Srdínko: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Staněk. Posl. Staněk: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stanislav. Posl. Stanislav: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stašek. Posl. Stašek: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Steiner. Posl. Steiner: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stenzl. Posl. Stenzl: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Stern. Posl. dr Stern: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stivín. Posl. Stivín: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Stříbrný. Posl. Stříbrný: Slibuji. (Výkřiky komunistických a slovenských ľudových poslanců. - Potlesk poslanců čsl. strany socialistické.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Surovjak. Posl. Surovjak: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Světlík. Posl. Světlík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Svoboda. Posl. Svoboda: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Szent-Ivány. Posl. Szent-Ivány: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Szüllő. Posl. dr Szüllő: Fogadom.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šafranko. Posl. Šafranko: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šamalík. Posl. Šamalík: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Šmeral. Posl. dr Šmeral: Slibuji. (Výkřiky čsl. soc. dem. poslanců.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šoltys. Posl. Šoltys: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Špaček. Posl. Špaček: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Špatný. Posl. Špatný: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Šrámek. Posl. Šrámek: Slibuji. (Potlesk poslanců lidové strany. Výkřiky poslanců slovenské ľudové strany.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Štefan. (Výkřiky komunistických a slovenských ľudových poslanců.)

Posl. dr Štefan:

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Štefánek. (Výkřiky.)

Posl. dr Štefánek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Štětka. Posl. Štětka: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Taub. Posl. Taub: Ich gelobe. (Výkřiky poslanců komunistických.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tayerle. Posl. Tayerle: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tichi. Posl. Tichi: Ich gelobe.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Tiso. Posl. dr Tiso: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tománek. Posl. Tománek: Sľubujem.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tomášek. Posl. Tomášek: Slibuji. (Potlesk.)

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Trnobranský. Posl. Trnobranský: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. Tučný. Posl. Tučný: Slibuji.

Sněm. tajemník dr Říha: Pan posl. dr Tuka. Posl. dr Tuka: Sľubujem. (Potlesk poslanců slovenské strany ľudové.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP