"V" resp. Váv-Vom  "V" resp. Vot-Vrt

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj.

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. doprav. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

ohledně. rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na vydání zákona, kterým se prohlašuje živnost kapelnická za živnost koncesovanou, t. 329.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

na doplnění zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 398.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na zřízení bohoslovecké fakulty církve československé v Praze, t. 454.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 290 Sb. z., o zrušení rokoviny a kobliny na Podkarp. Rusi a na Slovensku, t. 495.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o obmezení porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů stát. zaměstnanců (t. 333) k §§ 7, 25, 40, 140, 157 a 210.

34, 17. VI. 1926; 2108-25, II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k §§ 7, 13, 20 a 46.

34, 17. VI. 1926; 2131-39, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II a VI, k §§ 13 a 49.

65, 17. III. 1927; 148, 153, IV.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. financí dr Engliše ze dne 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů. státních zaměstnanců (t. 333) stran služebního přídavku profesorů průmyslových a zemědělských škol, poskytování výchovného a služebních přídavků právních úředníků administrativních.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), aby vláda použila výnosu daně lihové k úpravě služebních přídavků profesorů stát. průmyslových, obchodních a zemědělských škol a inspektorů živnostenských škol pokračovacích a zemědělských.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

k osnově zák., jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), týkající se novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 240 (změna §§ 27 a 29 zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří)

41, 25. VI. 1925; 2615, doslov 2633, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 508 (změna § 151 živn. řádu)

41, 25. VI. 1926; 2563, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 788 (zákon, jímž se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří k návrhu J. Pekárka t. 734 a A. Stenzla t. 738)

59, 16. XII. 1926; 1478, doslov 1501, III.

soc.-pol. výb. zpr. ústní k vládnímu návrhu t. 1346 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., ve znění zákona ze dne 17. XII. 1926, č. 237 Sb. z., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. X. 1924, č. 224 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří)

117, 14. XII. 1927; 29, doslov 44, V.

doprav. výb. zpr. t. 1353 (zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)

118, 15. XII. 1927; 37, doslov 43, V.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1619 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců)

145, 21. VI. 1928; 47, doslov 91, vyjádření k resol. 94, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2041, II.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 32, VI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jičíně (přestupek podle § 4 zákona č. 309/21 Sb. z.)

102, 25. X. 1927; 19, V.

žád. odvolána 157, 6. IX. 1928; 12, VI.

 

VENCL Emanuel

XIV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1452 (zákon, kterým se mění §§ 2 a 5 zákona ze dne 19. III. 1920, č. 194 Sb. z., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a §§ 3 a 16 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 288 Sb. z., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich)

129, 8. II. 1928; 45, V.

doslov 131, 10. II. 1928; 38, V.

rozp. výb. zpr. t. 1619 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců)

145, 21. VI. 1928; 49, doslov 91, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 88, V.

 

VIČÁNEK Josef

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí podpory povodní poškozeným krajům na Slovácku, t. 371.

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách)

196, 2. V. 1929; 7, VIII.

doslov 197, 3. V. 1929; 21, VIII.

vyjádření k resol. 199, 24. V. 1929; 39, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 51, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

Dotazy:

že učitel Bedřich Jařabáč od 1. IX. nemá platu.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o zavedení mechanické obsluhy závor u Spytihněvi.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o stranickém jednání okresního školního inspektora Rud. Šoupala v Hodoníně.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

 

VIŠKOVSKÝ Karel, dr.

I A. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem spravedlnosti 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra spravedlnosti 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Jmenován ministrem národní obrany 16. IX. 1929.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484) k § 39.

136, 16. III. 1928; 65, VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) stran uvolňování domů veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1167 (zákon o potulných cikánech a podobných tulácích)

101, 14. VII. 1927; 2644, doslov 2712, IV.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2316 (zákon o výkonu lékařské prakse)

206, 14. VI. 1929; 34, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 17, VIII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2317 (zákon o lékařských komorách).

206, 14. VI. 1929; 34, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 17, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1410, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

44, 19. X. 1926; 100, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000);

80, 5. V. 1927; 1054, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1875, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. -financí dr Engliše z 25. X. 1927.

105, 24. XI. 1927; 33, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 44, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 32, VII.

Dotazy:

o zmírnění škod způsobených záplavami v oblasti benešovské, neveklovské, sedlecké, sedlčanské, vlašímské a votické.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

o opětovných neštěstích při osobní dopravě autobusové.

137, 20. III. 1928; 4, VI.

 

VLČEK Karel

VI. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Trnobranského Jindřicha, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. doprav. - rozp. a soc.-pol.

Interpelace:

naléhavá, o stávce v kamenouhelném revíru kladensko-slánském a sanaci bratrských pokladen, t. 1832.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1949.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o neoprávněném stíhání členů obecního zastupitelstva v Kladně státním zastupitelstvím pro § 14 zákona na ochranu republiky, t. 2025/VII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2201/IX.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o stavbě budovy poštovního úřadu v Lounech, t. 2278/VIII.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

o zrušení slevy jízdného dělníků na trati autobusové linky Kladno-Praha, t. 2313/XI.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

 

VOBECKÁ Marie

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o domácích zaměstnancích, t. 348.

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

Řeč v rozpravě:

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455)

37, 22. VI. 1926; 2441, II.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 32, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

164, 21. IX. 1928; 58, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 31, VII.

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189); mluví o vzestupu cen životních potřeb.

206, 14. VI. 1929; 9, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

211, 25. VI. 1929; 15, VIII.

Dotazy:

o stížnosti rodičů dítek z menšinové školy v obci Haret u Mostu.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

123, 24. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 1989; zprav. Al. Beneš;

nevydána 199, 24. V. 1929; 40-41, VIII.

zem. tr. s. v Praze (přestupek podle §§ 3, 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

 

VOLOŠIN Augustin

XXII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. a ústav.-práv.

Návrhy:

na udělení mimořádné státní výpomoci zemědělcům těchto obcí na Podkarpatské Rusi: Komarovce, Seredné, Solotvina, Derenovka, Čertyž, Hluboká, Lazy, Dubrovka a Volkovoje, poškozeným krupobitím, t. 1671.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16) k § 1.

12, 4. III. 1926; 560, I.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zrušení kobliny a rokoviny.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 554, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 862, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 832, III.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 106, VII.

Věcná poznámka:

osobní poznámka, v níž zabývá se vývody posl. Kurťaka za rozpravy o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

15, 16. III. 1926; 883, I.

Interpelace:

o církevních poměrech na Podkarpatské Rusi, t. 528/I.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 1732/XX.

158, 7. IX. 1928; 5, VI.

Dotazy:

o jazykovém nařízení ze dne 3. II. 1926.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 33, 16. VI. 1926; 1855, II.

o působnosti dr Aloise Pinty, zdravotního referenta Podkarp. Rusi.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

ve věci praporu autonomní Podkarpatské Rusi.

43, 15. X. 1926; 28, III.

ve věci určení slovensko - rusínských hranic.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o nepořádném úřadování u veřejného notářského úřadu v Užhorodě.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o urážlivém opomíjení hymny Rusínů na Podkarpatské Rusi při vojenských slavnostech.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o užívání lesa obce Sasfalovo a Čorny Ardov (Podkarpat. Rus, okr. Sevžuš), který leží v Rumunsku.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

ve věci pozemkových knih obcí bývalého obvodu Halmei (Halmín) na Podkarpatské Rusi.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

že pozemkové knihy býv. soudního okresu šátoralja-újhelského mělo by Maďarsko odevzdati Československu.

125, 26. I. 1928; 3, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

o nařízení ministerstva školství a národní osvěty ze dne 6. X. 1927, č. 117113, o místním platu státních učitelů na církevních školách.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o poskytnutí náhrady duchovním a kantorům na Podkarpatské Rusi a na Slovensku za koblinu zrušenou zákonem č. 290/1920 Sb. z.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 155, 14. VII. 1928; 4, VI.

o platu a zaopatřovacích požitcích (pensích) technických župních úředníků na Podkarpatské Rusi.

129, 8. II. 1928; 5, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

ve věci ochrany vinařství na Slovensku a v Podkarp. Rusi.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o užívání rusínského jazyka u soudů.

141, 13. VI. 1928; 3, VI.

o užívání rusínského jazyka.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

v záležitosti náhrady internováním poškozených.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o státní podpoře užhorodského "Ruského divadla".

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o kvalifikaci kandidátů řecko-katolických učitelských ústavů v Užhorodě a Prešově i pro školy se slovenským vyučovacím jazykem.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o vyzývavém chování presidenta Podkarpatské Rusi Ant. Rozsypala na prvé schůzi zemského zastupitelstva.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o zneužívání poloúředního tisku na Podkarpatské Rusi.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

ve věci rusínských národních odznaků (barev).

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o vdovském důchodu Marii Holodňakové, vdovy po invalidovi v Novoselici.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o výslužném učitele v. v. Petra Bokšaje.

184, 26. II. 1929; 34, VII.

o nespravedlivém přeložení učitele Fedora Šimanovského z Užhorodu na venkov.

189, 8. III. 1929; 4, VII.

že zemský úřad Podkarpatské Rusi podal nesprávné informace k odpovědi č. D 1328/II ze dne 11. IV. 1929.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o vykonávání vládního dozoru nad církevními školami.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání na cti soudce podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

43, 15. X. 1926; 45, III.

žád. odvolána 104, 23. XI. 1927; 14, V.

soud. stol. v Užhorodě (přečin ublížení na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 19, VI.

 

VOMELA Václav

IV. voleb. kraj

REP

Nastoupil za zemřelého Doležala Václava.

Slib vykonal 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Byl členem výb. br. - im. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2271 (zákon, kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách).

206, 14. VI. 1929; 28, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2272 (třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. VI. 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z.), podepsaný v Praze dne 27. XI. 1928).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189).

205, 13. VI. 1929; 35, VIII.

"V" resp. Váv-Vom  "V" resp. Vot-VrtPřihlásit/registrovat se do ISP