"R" resp. Rav-Rem  "R" resp. Rie-Rýp

RAVASZ Viktor, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. a inkompatib.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí podpory povodní postiženým obcím a jednotlivým rolníkům v okolí Vrábel, t. 527.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524) k §§ 4 a 6.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

na konec rozpravy o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze dne 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 40, VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 132 (im. N. Sedorjaka)

21, 18. V. 1926; 1238, II.

im. výb. zpr. t. 134 (im. dr Jurigy)

21, 18. V. 1926; 1238, II.

im. výb. zpr. t. 137 (im. I. Kurtjaka)

21, 18. V. 1926; 1239, II.

im. výb. zpr. t. 138 (im. Št. Surovjaka)

24, 27. V. 1926; 1281, II.

im. výb. zpr. t. 136 (im. J. Haruse)

26, 1. VI. 1926; 1336, II.

im. výb. zpr. t. 157 (im. N. Sedorjaka)

27, 8. VI. 1926; 1374, II.

im. výb. zpr. t. 158 (im. N. Sedorjaka)

27, 8. VI. 1926; 1374, II.

im. výb. zpr. t. 635 (im. dr Budaye)

47, 17. XI. 1926; 303, III.

im. výb. zpr. t. 382 (im. J. Petroviče)

57, 10. XII. 1926; 1375, III.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky O. Horpynkovi k návrhu Fr. Windirsche, Al. Stenzla a dr Luschky)

61, 15. II. 1927; 1637, III.

im. výb. zpr. t. 381 (im. dr Korlátha)

62, 15. II. 1927; 1662, III.

im. výb. zpr. t. 379 (im. Fl. Tománka)

62, 15. II. 1927; 1663, III.

im. výb. zpr. t. 380 (im. Fl. Tománka)

62, 15. II. 1927; 1664, III.

im. výb. zpr. t. 431 (im. I. Mondoka).

65, 17. III. 1927; 174, IV.

im. výb. zpr. t. 671 (im. N. Sedorjaka).

74, 7. IV. 1927; 652, IV.

im. výb. zpr. t. 672 (im. N. Sedorjaka).

74, 7. IV. 1927; 653, IV.

im. výb. zpr. t. 714 (im. dr Fritze).

76, 29. IV. 1927; 761, IV.

im. výb. zpr. t. 715 (im. A. Hancko).

76, 29. IV. 1927; 762, IV.

im. výb. zpr. t. 819 (im. dr Korlátha).

104, 23. XI. 1927; 35, V.

im. výb. zpr. t. 899 (im. M. Čulena).

114, 6. XII. 1927; 20, V.

im. výb. zpr. t. 1319 (im. I. Majora).

136, 16. III. 1928; 116, VI.

im. výb. zpr. t. 1363 (im. R. Wünsche).

142, 14. VI. 1928; 43, VI.

im. výb. zpr. t. 1365 (im. J. Dědiče).

142, 14. VI. 1928; 44, VI.

im. výb. zpr. t. 1356 (im. J. Kopasze).

143, 15. VI. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1361 (im. J. Kopasze).

143, 15. VI. 1928; 8, VI.

im. výb. zpr. t. 1374 (im. J. Haruse).

146, 22. VI. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1504 (im. J. Petera).

151, 10. VII. 1928; 34, VI.

im. výb. zpr. t. 1402 (im. J. Haruse).

152, 11. VII. 1928; 23, VI.

im. výb. zpr. t. 1503 (im. J. Dědiče).

152, 11. VII. 1928; 24, VI.

im. výb. zpr. t. 1507 (im. Č. Hrušky).

152, 11. VII. 1928; 25, VI.

im. výb. zpr. t. 1506 (im. dr Sterna).

153, 12. VII. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1509 (im. J. Petera).

153, 12. VII. 1928; 18, VI.

im. výb. zpr. t. 1510 (im. J. Hakena).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1511 (im. B. Jílka).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1512 (im. J. Haruse).

153, 12. VII. 1928; 19, VI.

im. výb. zpr. t. 1513 (im. M. Čulena).

154, 13. VII. 1928; 13, VI.

im. výb. zpr. t. 1606 (im. I. Majora a G. Steinera).

161, 18. IX. 1928; 4, VI.

im. výb. zpr. t. 1633 (im. A. Můni).

161, 18. IX. 1928; 4, VI.

im. výb. zpr. t. 1634 (im. Fr. Školy).

161, 18. IX. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1635 (im. L. Zoufalého).

161, 18. IX. 1928; 5, VI.

im. výb. zpr. t. 1677 (im. J. Koudelky).

184, 26. II. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 1610 (im. dr Schollicha).

185, 28. II. 1929; 67, doslov 71, VII.

im. výb. zpr. t. 1676 (im. B. Jílka).

185, 28. II. 1929; 71, VII.

im. výb. zpr. t. 1697 (im. L. Gregorovitse).

185, 28. II. 1929; 73, VII.

im. výb. zpr. t. 1851 (im. J. Petera).

188, 7. III. 1929; 33, VII.

im. výb. zpr. t. 1852 (im. I. Mondoka).

188, 7. III. 1929; 34, VII.

im. výb. zpr. t. 1853 (im. E. Šafranko).

188, 7. III. 1929; 34, VII.

im. výb. zpr. t. 1854 (im. A. Pázmána).

188, 7. III. 1929; 35, VII.

im. výb. zpr. t. 1868 (im. dr Jabloniczkého).

188, 7. III. 1929; 35, VII.

im. výb. zpr. t. 1904 (im. J. Haruse).

189, 8. III. 1929; 26, VII.

im. výb. zpr. t. 1905 (im. K. Haiblicka).

189, 8. III. 1929; 26, VII.

im. výb. zpr. t. 1906 (im. R. Wünsche).

189, 8. III. 1929; 27, VII.

im. výb. zpr. t. 1909 (im. Fr. Školy).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1910 (im. dr Szüllö).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1911 (im. M. Fedora).

191, 13. III. 1929; 7, VII.

im. výb. zpr. t. 1912 (im. M. Fedora).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1913 (im. Fr. Chlouby).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1915 (im. Al. Můni).

191, 13. III. 1929; 8, VII.

im. výb. zpr. t. 1916 (im. J. Kopasze).

191, 13. III. 1929; 9, VII.

im. výb. zpr. t. 1908 (im. E. Buriana, A. Můni a A. Zápotockého).

192, 20. III. 1929; 58, VIII.

im. výb. zpr. t. 1917 (im. dr Sterna).

192, 20. III. 1929; 58, VIII.

im. výb. zpr. t. 1919 (im. E. Šafranko).

192, 20. III. 1929; 59, VIII.

im. výb. zpr. t. 1920 (im. H. Knirsche).

192, 20. III. 1929; 59, VIII.

im. výb. zpr. t. 1921 (im. Št. Onderčo).

192, 20. III. 1929; 60, VIII.

im. výb. zpr. t. 1922 (im. J. Matíka).

193, 21. III. 1929; 7, VIII.

im. výb. zpr. t. 1925 (im. I. Majora).

193, 21. III. 1929; 8, VIII.

im. výb. zpr. t. 2057 (im. M. Fedora).

200, 4. VI. 1929; 32, VIII.

im. výb. zpr. t. 2080 (im. I. Majora).

205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2081 (im. Č. Hrušky).

205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2109 (im. J. Haruse).

206, 14. VI. 1929; 44, VIII.

im. výb. zpr. t. 2176 (im. H. Wagnera).

211, 25. VI. 1929; 52, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 20, VII.

Interpelace:

naléhavá, o nespravedlivém vyměřování daně důchodkové na Slovensku z podniků zemědělských, t. 265.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 697/XIII.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o nespravedlivém vyměřování daně důchodkové na Slovensku, t. 558.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/XII.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 14. XI. 1925 v Bátovciach)

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 649; zprav. K. Riedl;

nevydán 74, 7. IV. 1927; 651, IV.

 

REHÁK Gejza, dr.

XVI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. doprav. - in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zahr. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2359-60, II.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran záloh na kongruu a podpor duchovním k službě neschopným.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

Zpravodajem:

výb. zdrav. zpr. t. 1417 (zákon o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlav. města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze).

127, 1. II. 1928; 5, doslov 13, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2092, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 785, III.

 

REMEŠ Antonín

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na změnu zákona o celním sazebníku ze dne 13. II. 1906, č. 20 ř. z., pokud se týče nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. V. 1919, č. 379 Sb. z., o vybírání cla z dovozu cukru, t. 805.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

o poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích na Přešticku, Blovicku, Plzeňsku, Rokycansku, Domažlicku a Horšovotýnsku, t. 1055.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí příslušné pomoci obyvatelům obcí okresů horšovo-týnského a přeštického, postiženým krupobitím, t. 1790.

162, 19. IX. 1928; 90, VI.

8 pozměňov. a 109 event. pozměňov. návrhů k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. I-V.

30, 11. VI. 1926; 1741-4, 1753-5, 1775-7, III.

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455) k čl. II.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

11 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 11, 17 a 18 a k čl. X. a XII.

55, 27. XI. 1926; 1096-7, 1099-1101, 1103-4. III.

7 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě III.

82, 10. V. 1927; 1443-1446, IV.

16 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 1-6, 8-12, 17, 18, 20, 29.

82, 10. V. 1927; 1531-1538, IV.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

50 pozměňov. návrhů k osnově finančního zák. pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 67-80, VII.

aby na první místo pořadu 28. schůze byly dány předlohy státně-zaměstnanecké místo stanoveného celního sazebníku (t. 360)

27, 8. VI. 1926; 1381, II.

1.) aby t. 320 (změna celního sazebníku) byl vrácen výb. in.;

2.) aby jednání o osnově t. 320 bylo odročeno, aby mohlo býti vyžádáno ve smyslu § 9 jedn. ř. dobrozdání předsednictva sněmovního;

3.) na vrácení osnovy t. 320 výb. zeměd.

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

na přechod k pořadu přes osnovu (zpr. t. 360) o celním sazebníku.

30, 11. VI. 1926; 1688, II.

na zjištění poměru hlasů při hlasování o osnově celní (zpr. t. 360).

31, 12. VI. 1926; 1335, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly a dr Engliše ze dne 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) na přechod k pořadu.

82, 10. V. 1927; 1530, IV.

aby přes osnovu zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) se přešlo k pořadu.

92, 30. VI. 1927; 2088, IV.

podle § 58 j. ř., aby při hlasování na přechod k pořadu o osn. zák. o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) byly hlasy sečteny.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

aby o prohlášení min. financí dr Engliše o rozpočtu na rok 1928 byla ihned zahájena rozprava.

102, 25. X. 1927; 53, V.

aby osnova zákona o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1452) byla přikázána výb. br. a rozp. k projednání.

156, 14. VII. 1928; 15, VI.

aby o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí byla ihned zahájena rozprava.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

Resoluce:

17 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1783-4, II.

2 resol. k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu cvičných učitelů a uvolnění obchodu lihem příp. prodejního státního monopolu.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 20, ke skup. II, § 6.

55, 27. XI. 1926; 1119, 1122, III.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 140-161, V.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran otevření nové lhůty k přihláškám.

118, 15. XII. 1927; 31, V.

8 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 87-119, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o daních přímých a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním na rok 1926 (t. 13)

11, 25. II. 1926; 488, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2432, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 53, III.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

73, 5. IV. 1927; 561, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1214, IV.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 75, VI.

Námitky:

proti omezení řečnické lhůty při projednávání osnovy zákona na změnu celního sazebníku (t. 360)

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

Interpelace:

naléhavá, o opatřeních proti lichvářskému zdražování potravin, t. 403.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 452/V.

35, 18. VI. 1926; 2252, II.

naléhavá, o zadání dodávky automatických telefonních stanic, t. 1005.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

odpov. t. 1010.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

naléhavá, o nátlaku generálního ředitelství státních lesů a statků na zaměstnance podniku při podpisování služebního řádu, t. 1859.

180, 19. XII. 1928; 76, VII.

odpov. t. 1952.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

stran poměrů v bankovnictví, t. 331/II.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

odpov. t. 576/VII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zneužívání podpor v nezaměstnanosti stavitelem Bublou, podnikatelem staveb v Horažďovicích, a společníky, t. 930/V.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

o postupu presidenta krajského soudu v Mladé Boleslavi Frant. Jaroše, jenž odepřel nahlédnutí do spisů, týkajících se aféry posl. Dubického, t. 1299/VII.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1999/VIII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o úpravě článku "Práva Lidu" ze dne 23. XI., týkajícího se aféry poslance Dubického, t. 1299/XIII.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1999/VII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o porušení právního stavu presidiem kraj. soudu v Plzni, t. 1495/XIII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1568/VIII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o neodůvodněném nadržování fě Adolf Klikar a spol., maj. velkostatku v Hradišti, okres Blovice, finančními úřady při vymáhání dlužných daní, t. 1615/I.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 2193/III.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

"R" resp. Rav-Rem  "R" resp. Rie-RýpPřihlásit/registrovat se do ISP