OEHLINGER Fritz

III. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby byla ihned poskytnuta pomoc obyvatelům Orlických Hor, postižených živelní pohromou, t. 580.

43, 15. X. 1926; 40, III.

aby byla poskytnuta rozsáhlá státní. pomoc obci Sedloňovu v Orlických horách, velmi těžce poškozené bouří, t. 1093.

88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813) stran úpravy přiznání hodnosti a výslužného převzatým bývalým rak.-uher. voj. gážistům.

171, 26. X. 1928; 117, VII.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 696, I.

o státním. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 6, V.

Dotazy:

o dalším vyplácení sirotčího důchodu na Rudolfa Walsche.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

 

ONDERČO Stefan

XXI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - Stál. (náhr.) a zahr.

Návrhy:

na podporu požárem postižených občanů obce Terakovce, t. 1797.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

na podporu požárem postižených občanů obce Vojčice, okres Sečovce na Slovensku, t. 1798.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (t. 2046) k čl. II.

189, 8. III. 1929; 23, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 25, VII.

Interpelace:

o neslušném napadení italského ministerského předsedy Benita Mussolini, t. 358/VIII.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

odpov. t. 697/V.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Košicích (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

142, 14. VI. 1928; 6, VI.

zpr. t. 1921; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 60, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.

 

OSTRÝ František

XIV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - in. a ústav.-práv.

Návrhy:

na odepsání daní všem lázeňským restauracím, hotelům, letním a výletním restauracím, t. 489.

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925.

16, 17. III. 1926; 982, doslov 1008, I.

im. výb. zpr. t. 172 (im. dr Jabloniczkého)

23, 26. V. 1926; 1264, II.

im. výb. zpr. t. 173 (im. A. Hancko).

24, 27. V. 1926; 1283, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 783 (zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry).

58, 15. XII. 1926; 1443, III.

vyjádření o resol. 60, 16. XII. 1926; 1567, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1078 (zákon o nekalé soutěži).

89, 24. VI. 1927; 1790, IV.

doslov 90, 27. VI. 1927; 1843, IV.

oprava tisk. chyb 91, 28. VI. 1927; 1989, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1463 (návrh B. Bradáče, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, dr Luschky, Fr. Windirsche a A. Stenzla, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25. mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

138, 22. III. 1928; 64, VI.

doslov 139, 23. III. 1928; 13, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1681 (zákon o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby).

174, 8. XI. 1928; 5, doslov 20, VII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interpelace t. 98)

9, 18. II. 1926; 356, I.

o imunitní záležitosti A. Můni (t. 141), v níž polemisuje s výroky Fr. Tomáška, kterých tento užil v prohlášení o způsobu projednávání imunitních záležitostí a vysvětluje vlastní imunitní záležitost, kterou obírá se t. 133.

27, 8. VI. 1926; 1372, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2301, II.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2103, IV.

Interpelace:

o obchodování Witkowitzer Warenhalle v Moravské Ostravě, t. 358/XIX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/IV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Hampl, Marek, Kindl, Bechyně, Ecksteinová, Prokeš, dr Meissner, Pik, spáchaný článkem v časopise "Samostatnost" v č. 47 ze dne 13. XI. 1925)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 133; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1370, II.

stížnost M. Fedora podle § 51 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 303, I.

zprav. dr Daněk;

důtka neudělena 11, 25. II. 1926; 509-10, I.Přihlásit/registrovat se do ISP