"J" resp. Jab-Jíl "J" resp. Jir-Jun "J" resp. Jura-Juri

JABLONICZKY János, dr.

XVI. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I.

82, 10. V. 1927; 1420, IV.

podle § 54, odst. II. jedn. ř., aby osnova zákona o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208) byla vrácena zeměd. výb. s určitými pokyny.

202, 7. VI. 1929; 42, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1195, IV.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 32, VII.

Interpelace:

o výnosu č. 47.004 ze dne 29. X. 1925, který porušuje práva německých a maďarských menšin, t. 144/I.

14, 12. III. 1926; 825, I.

o bývalých uherských četnících ve výslužbě, t. 181/XV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 725/XVI.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

že německo-maďarské obyvatelstvo na Slovensku jest poškozováno v otázce divadel, t. 249/XV.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

odpov. t. 773/V.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o nespravedlivém parcelování půdy v obci Dýmeš (župa nitranská), t. 575/IX.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 928/IX.

71, 30. III. 1927; 402, IV.

o stavbě spojovací dráhy Handlová-Horná Štubňa, t. 663/VII.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 808/XII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o protizákonných změnách maďarských a německých názvů místních na Slovensku, t. 840/XIII.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/VII.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

že exekutor státního berního úřadu v Bratislavě zneužil úřední moci, t. 946/I.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/IV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o úpravě pensijních poměrů státních dělníků na odpočinku v Rahově a Buštině, t. 1205/XII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1494/XII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o akci protirothermereovské, t. 1337/XII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1587/XI.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o nedbalé likvidaci 20 % příplatku k odpočivnému, t. 1956/VI.

182, 14. II. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2205/XIV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o vystěhování stran z domů, které zakoupilo poštovní ředitelství, generální finanční ředitelství a ministerstvo obchodu v Bratislavě.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

že bylo odepřeno nostrifikovati maturitní vysvědčení bratislavského obyvatele Kolomana Brogyáni.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

o odpolitisování slovenské správy.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

aby bezdůvodně podezřívaná profesorka Markéta Somlyayová byla opět ihned dosazena na své místo.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o pensijních platech dr Theodora Burgicse.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

co se stane s bratislavským osobním nádražím.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Lelleyovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 172; zprav. F. Ostrý;

nevydán 23, 26. V. 1926; 1264-5, II.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a přestupek podle § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1868; zprav. dr Ravasz;

nevydán 188, 7. III. 1929; 35, VII.

 

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. doprav.

Návrhy:

na podporu obcím Markvartice a Rokytnice nad Rokytkou, politický okres Třebíč, velmi poškozeným živelní pohromou, t. 1131.

93, 1. VII. 1927; 2286, IV.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159).

97, 8. VII. 1927; 2465, IV.

Dotazy:

že se zrušuje výměrkování poštovného.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o nesprávné výměře cestného učiteli náboženství římsko-katolického Frant. Navrátilovi v Dobrém Poli.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu ve Sumrakově u Dačic.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o nouzové podpoře živelní katastrofou postiženému občanstvu v obcích Brtničce a Opatovicích u Třebíče.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o okamžité pomoci postiženým živelní pohromou v okresích dačickém, velkomeziříčském a mor.-krumlovském.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 8, V.

o podpoře krupobitím postiženému obyvatelstvu obcí Horní Dubenky a Nová Ves okresu jihlavského.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o liknavém vyřizování žádostí Státním pozemkovým úřadem.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o omezení poštovní dopravy na trati Cejl-Kostelec-Slavonice.

198, 23. V. 1929; 5, VIII.

ve příčině živelních pohrom v kraji jihlavském.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Dačicích (přestupek proti bezpečnosti cti ca Nákupní a prodejní družstvo pro Telč a okolí, z. s. s r. o. v Telči).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 211; zprav. dr Daněk;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 333, III.

okres. s. v Dačicích (přestupek proti bezpečnosti cti).

72, 31. III. 1927; 492, IV.

zpr. t. 1268; zprav. V. Votruba;

nevydán 129, 8. II. 1928; 57, V.

okres. s. v Telči (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 resp. 488 tr. z.).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

 

JANOVSKÝ Jakub

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. im. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 911, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 4, V.

Interpelace:

o opatřeních proti zvýšenému dovozu dobytka do Československé republiky, t. 215/XXV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/XVI.

43, 15. X. 1926; 38, III.

Dotazy:

o odpírání cukrovarů dodávati cukr za úředně stanovené ceny.

49, 19. XI. 1926; 341, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o křiklavém způsobu provádění pozemkové reformy ve Křtomili u Holešova na Moravě.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

že zemská správa politická v Brně povoluje hostinskou koncesi lidem, neschopným pro její vykonávání.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

 

JAŠA Václav

X. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - in. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

aby vládou byla poskytnuta rychlá a účinná pomoc živelní katastrofou poškozeným krajům v obcím v okresu bojkovickém na Moravě, t. 1105.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

aby těžce požárem poškozeným občanům v obci Sv. Štěpáně, okresu uh. brodského na Mor., byla poskytnuta pomoc z prostředků státních, t. 1552.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

aby město Znojmo bylo zařazeno do skupiny míst B činovného, t. 2124.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu a obcím okresu kyjovského na Moravě, postiženým krupobitím a průtrží mračen, t. 2307.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

6 pozměň. návrhů k osnově fin. zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 84-109, V.

Resoluce:

6 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334), týkajících se: míst okresních školních inspektorů, pomocných škol, cvičných učitelů, živnostenských pokračovacích škol, postavení okresních školních inspektorů a platových nesrovnalostí učitelů občanských škol.

33, 16. VI. 1926; 1860-1, II.

2 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup I, kapit. 20.

55, 27. XI. 1926; 1120, III.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 779, I.

k osnově o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2241, II.

o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512).

41, 25. VI. 1926; 2576, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 756, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759).

57, 10. XII. 1926; 1335, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 292, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 43, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384).

118, 15. XII. 1927; 17, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 19, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619).

145, 21. VI. 1928; 50, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 81, VII.

o zákonu o Národním divadle (t. 2113).

192, 20. III. 1929; 51, VIII.

o zákonu, kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (t. 2367).

211, 25. VI. 1929; 26, VIII.

o rychlé pomoci pohořelým v Mikulově na Moravě, t. 249/IV.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

o nesprávném postupu zemského výboru moravského při jmenování členů finanční komise v obci Medlovicích u Kyjova, t. 1623/XIX.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1768/XIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

Dotazy:

v záležitosti státní subvence na stavbu údolních přehrad podyjských a zajištění prací na těchto podyjských přehradách v plném rozsahu.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

ve věci připojení dvora Haidhofu u Mikulova na Moravě a k republice přiděleného území Steinabrunnského ke katastrální obci Selci.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

odpov. 10, 19. II. 1926; 409, I.

o nesprávných odpisech dávky majetkové a o poměrech na berní správě v Moravském Krumlově.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o poměrech na české státní rolnické škole ve Valticích na Moravě.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 17, 24. III. 1926; 1063, II.

o vyživovacích příspěvcích pro rodiny osob, k vojenské službě povolaných.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o anulování kolkovného a předpisovaných pokut za kolkovné na žádostech dělníků, jimiž dožadovali se snížení daně z příjmů.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1252, II.

v jakém rozsahu hodlá ministerstvo veř. prací v r. 1927 provésti regulace a vodní stavby v toku jižní Moravy a Dyje.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o vyplacení pojistek a vrácení premií pojišťujícího ústavu pro službu vojenskou, společnosti pojišťující život a děti se sídlem v Budapešti (generální zastupitelství v Praze, Příkopy 9, Provaznická 10).

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

ministru školství a národní osvěty, jaká opatření hodlá učinit, aby počátkem příštího školního roku desetitisíce dětí z venkova nebyly zbaveny dobrodiní vyučování na školách měšťanských.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

v záležitosti povolení t. zv. pokusné školy firmě T. Baťa ve Zlíně.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o neobvyklém způsobu pensionování obvodního lékaře MUDr. Jindřicha Učně ve Strážnici na Moravě.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

o nezákonném a provokativním jednání učitele náboženství faráře Ant. Krpouna z Benetic proti správci školy ve Svatoslavi, okres Třebíč na Moravě.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o nesprávném postupu předsedy okr. školního výboru dr Karla Bočana v Přerově proti učiteli-vojáku Vojtěchu Chajdovi.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

proč z vyhořelých občanů ve Sv. Štěpáně okresu uh.-brodského byla povolena nouzová podpora pouze pro 9 rodin a 16 rodinám, stejně poškozeným, se podpory nedostalo.

154, 13. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o pravidelném zpožďování vlaku č. 302 na trati Brno-Břeclava a tím hromadném poškozování dělnictva i cestujících.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o náhlém a neodůvodněném pensionování MUDr. Učně Jindřicha, obvodního lékaře ve Strážnici na Moravě, a o neoprávněném zadržování jeho požitků.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

o nesprávném katastru domovní daně třídní v obci Divnici - berní správa Uh. Brod na Moravě.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. 196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o regulaci řeky Moravy v úseku obce Nedakonic (okres Uh. Hradiště).

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti tiskem, spáchaný článkem v časopise "Dělnické Listy" dne 1. I. 1926 ca Hanuš Sýkora)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 183; zprav. A. Kříž;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1283, II.

 

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - in. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - vyšetřov. a zahr.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. X. 1925, č. 221 Sb. z., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců, t. 525.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 2045 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. VI. 1922, č. 188 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k Československým plavebním společnostem Labské a Dunajské)

189, 8. III. 1929; 5, doslov 13, VII.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1872, II.

o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 747)

57, 10. XII. 1926; 1364, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 242, IV.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 16, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 34, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 23, VII.

Interpelace:

o zabavení duchcovského časopisu "Krušnohorský Obzor", t. 358/X.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 562/III.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o poměrech u okresní správy politické v Mostě, t. 358/XI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 1076/V.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

Dotazy:

o provádění zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., o úsporných opatřeních ve veřejné správě.

7, 16. II. 1926; 259, I.

o násilném napadení dělnictva v revíru kladensko-slánském.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

 

JÍLEK Bohumil

IV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - rozp. a Stál.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se členem klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v povodí říček Mrliny, Klenice, Bystřice a Blatnice v okresích libáňském, soboteckém a nymburském, t. 397.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na vydání zákona proti zdražování životních potřeb, t. 446.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

na vydání zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z., t. 1024.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

aby o prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925 byla ihned zahájena rozprava.

3, 18. XII. 1925; 44, I.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se min. předseda dostavil do schůze posl. sněmovny a podal zprávu o úmyslech a cílech, jež vláda chystanou správní reformou sleduje.

63, 15. III. 1927; 47, IV.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 229, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2419, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 170, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 66, V.

o imunitní záležitosti B. Jílka a A. Neuratha (t. 378).

122, 19. I. 1928; 28, V.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 12, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 13, VII.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci (volby do zemských zastupitelstev).

178, 18. XII. 1928; 13, VII.

Interpelace:

naléhavá, o katastrofální povodní v oblasti říčky Mrliny a Blatnice, t. 366.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/IX.

34, 17. VI. 1926; 2182, II.

naléhavá, o hospodářské krisi, nezaměstnanosti a drahotě, t. 594.

43, 15. X. 1926; 38, III.

odpov. prohlášením předs. vlády dr Švehly

42, 14. X. 1926; 5, III.

naléhavá, o ruských emigrantech v ČSR, t. 1107.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1229.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

Dotazy:

podle § 70 jedn. ř. sněmovny předsedovi zemědělského výboru, jaká opatření hodlá učiniti, aby zemědělský výbor co nejrychleji projednal iniciativní návrh B. Jílka a soudr. na vydání zákona proti zdražování životních potřeb (t. 446), a zda je ochoten k tomu cíli svolati schůzi výboru zemědělského.

odpov. předsedy zeměd. výb.

46, 11. XI. 1926; 239, III.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 6. XII. 1925 v Praze v "Lucerně").

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 166; zprav. J. David;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 299, III.

okres. s. v Poděbradech (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z., trestný podle téhož paragrafu odstavce 2, jehož se dopustil na schůzi dne 12. XI. 1925 v Poděbradech).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

žádost odvolána 90, 27. VI. 1927; 1842, IV.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 2, odst. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z.).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 378; zprav. dr Daněk;

vydán: 122, 19. I. 1928; 28-30, V.

zemsk. tr. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. z.).

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veřejného násilí podle § 98 a) tr. z.).

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 758; zprav. dr Daněk;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1664-5, III.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (zločiny podle § 1, odst. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

81, 6. V. 1927; 1259, IV.

zpr. t. 1514; zprav. J. Tůma;

vydán: 155, 14. VII. 1928; 25-8, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1511; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 19, VI.

okres. s. v Ústí n. L. (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 1670; zprav. V. Votruba;

116, 13. XII. 1927; 7, V.

vydán: 181, 20. XII. 1928; 41-2, VII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 81 a § 214 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.).

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1678; zprav. dr Daněk;

vydán: 185, 28. II. 1929; 72, VII.

okres. s. v Mor. Ostravě (přestupek urážky veřejného úředníka podle § 312 tr. z.).

122, 19. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 1676; zprav. dr Ravasz;

nevydán 185, 28. II. 1929; 71-2, VII.

Volán k pořádku:

112, 2. XII. 1927; 100, V.

124, 25. I. 1928; 42, V.

172, 6. XI. 1928; 11, VII.

"J" resp. Jab-Jíl "J" resp. Jir-Jun "J" resp. Jura-JuriPřihlásit/registrovat se do ISP