ECKERT Ernst

VII. voleb. kraj

LG (DG)

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zdrav. a živn.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 824, III.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2559, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 6, V.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 38, VII.

Interpelace:

o hrubých přečinech orgánů důchodkové kontroly, t. 92/IV.

7, 16. II. 1926; 264, I.

odpov. t. 564/XIII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o nepřístojnostech u berní správy v Mariánských Lázních, t. 227/VII.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 564/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o zakoupení hotelu "Casino" v Mariánských Lázních státem, t. 797/IV.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/X.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

o nešvarech ve správě úřednického lázeňského domu v Mariánských Lázních zřízeného pro státní úředníky potřebující lázeňského ošetření, t. 797/VIII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1003/XIII.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

Dotazy:

o neodůvodněném protežování a nekalé soutěži státních tiskáren a vládního tisku proti živnostníkům, platícím daně.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

 

ELSTNER Gustav

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - živn.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

69, 24. III. 1927; 316, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1205, IV.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439).

129, 8. II. 1928; 27, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního. melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429); obírá se konfiskační praksí.

138, 22. III. 1928; 51, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 44, VI.

Interpelace:

naléhavá, o událostech v jablonecko-tanvaldském okrese, t. 982.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

odpov. t. 1008.

89, 24. VI. 1927; 1772, IV.

o těžké krisi ve sklářském průmyslu v Jizerských horách a Krkonoších a o nebezpečí, které mu hrozí, t. 930/XX.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1217/XXIII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o neslýchaném zabavení časopisu "Vorwärts" v Liberci, t. 1580/II.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1768/XXIV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

Dotazy:

o živelní pohromě v katastrální obci Harrachově.

43, 15. X. 1926; 27, III.

že bylo odvoláno jmenování Alfréda Hádka členem okr. správní komise v Tanvaldě.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

kraj. s. v Liberci (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky).

135, 15. III. 1928; 3, VI.

zpr. t. 1637; zprav. V. Votruba;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 40, VII.

okres. s. v Novém Městě p. Sm. (přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

žádost odvolána.

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

okr. s. v Liberci (přestupek podle §§ 2, 19 zákona o právu shromažďovacím).

208, 19. VI. 1929; 3, VIII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1825, 1855, IV.Přihlásit/registrovat se do ISP