CHALUPA Albín

I B. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. zeměd. a živn.

Vzdal se posl. mandátu 9. III. 1928.

Za něho nastoupil dr Macek Josef.

Návrhy:

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. XII. 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888, t. 72.

7, 16. II. 1926; 266, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 2.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1619, II.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1646, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Mnich. Hradišti (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 823; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2515, IV.

 

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. rozp.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na pomoc poškozeným živelními pohromami v okresu chlumeckém, nechanickém, hradeckém, jaroměřském, opočenském a novoměstském, t. 1056.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na pomoc poškozeným živelními pohromami v okresu náchodském a polickém, t. 1208.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na zvýšení drahotních přídavků válečných poškozenců, t. 2402.

213, 27. VI. 1929; 7, VIII.

12 pozměň. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, kapit. 6, 13 a 17.

55, 27. XI. 1926; 1094, 1097-9, III.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. XII. 1923, č. 268 Sb. z., o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 757) k § 4.

57, 10. XII. 1926; 1320, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

39 pozměň. a 7 event. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k uváděcím ustanovením čl. I, II, VI a XVI, k hlavě IV k §§ 95, 98, 99, 101, 103-5, k hlavě V k §§ 117, 126-8, 130-1, 134-7, 139, 143, 147, 149, 150, 153-4, 156, 162, k hlavě VI k §§ 172, 174, 179, k hlavě VII k §§ 183-4.

82, 10. V. 1927; 1415-1461, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o stabilisačních bilancích (t. 1002) k § 1.

82, 10. V. 1927; 1551, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) k § 8.

131, 10. II. 1928; 28, V.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622) k čl. I.

148, 26. VI. 1928; 33, VI.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356) k čl. I a II.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

2 form. návrhy podle § 58 jedn. ř. na sčítání hlasů při hlasování o § 3, skup. II. státního rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260) a na sčítání hlasů při druhém čtení.

112, 2. XII. 1927; 74, V.

aby se přes osnovu zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) přešlo k pořadu.

131, 10. II. 1928; 30, V.

aby osnova zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695) byla vrácena rozpočtovému výboru k podání nové zprávy.

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

aby přes vládní návrh (t. 1686), kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým, přešlo se k dennímu pořadu.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Resoluce:

k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I, stran zrušení min. pro zásobování lidu.

55, 27. XI. 1926; 1118, III.

k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k § 83.

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

3 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 110-161, V.

k osnově zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové (t. 1621), stran úpravy daní a poplatků, postihující věnování k účelům věnovacím, dobročinným, lidumilným a sociálním.

146, 22. VI. 1928; 17, VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 175 (hranice příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců).

15, 16. III. 1926; 906, I.

doslov 16, 17. III. 1926; 1016, I.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o výši daně z cukru (zpr. t. 12).

3, 18. XII. 1925; 75, I.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2403, II.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1262, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1235, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 47, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 32, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1481), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

135, 15. III. 1928; 56, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí Československému státu pro některé stavby (t. 1695)

153, 12. VII. 1928; 7, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 58, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 26, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

208, 19. VI. 1929; 43, VIII.

Dotazy:

o právu četnických gážistů b. h. tř. na používání II. vlakové třídy na drahách.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

 

CHALUPNÍK Josef

XIV. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. im. - in. a živn.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

aby z vládních prostředků poskytnuta byla obcím a osobám postiženým povodňovou pohromou v župě ostravské nutná podpora, t. 458.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

na převzetí místní dráhy soukromé Frýdlant-Bíla do státní správy, t. 1300.

110, 30. XI. 1927; 108, V.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice, t. 1405.

120, 17. I. 1928; 11, V.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu obce Zašové v okresu valašsko-meziříčském, postiženému živelní katastrofou, přivoděnou průtrží mračen, t. 2281.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelstvu obcí Starých Hamer a Ostravice okresu frýdeckého a místeckého, postižených živelní katastrofou přivoděnou průtrží mračen, t. 2390.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

13 pozměň., 3 doplň. a 2 event. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1-3, 12-16, 25, 27, 30-32, 38, 49, 50, 54.

89, 24. VI. 1927; 1815-18, IV.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110) k §§ 1, 3, 4.

97, 8. VII. 1927; 2449-50, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 124 (úmluva o pohraničním styku mezi RČS a Polskem z 30. V. 1925)

12, 4. III. 1925; 562, 568, I.

Řeč v rozpravě:

o návrhu F. Petrovického, Sedláčka a spol. (t. 324) na vydání zákona, jímž se mění § 1 zákona ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z. (živnostenský řád) a § 1 zákona ze dne 10. X. 1924, č. 259 Sb. z. (živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi) (t. 448),

48, 18. XI. 1926; 322, III.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zák. o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189), v níž polemisuje v výroky A. Zápotockého o stávce ve Vratimově.

206, 14. VI. 1929; 15, VIII.

Interpelace:

naléhavá, že 8 dělníků stávkové hlídky ve Vratimově bylo zatčeno a ponecháno ve vyšetřovací vazbě.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

o předpisování a vybírání kostelních přirážek, předpisovaných kostelními výbory jednotlivých obcí jinověrcům a bezvěrcům, t. 215/XVIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 808/IV.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o výzvě společného výboru surováren a rafínerií cukru v Československé republice k boykotování osob i firem, které by jakýmkoliv způsobem podporovaly zřizování nových cukrovarů, t. 1299/VI.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1494/I.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

Dotazy:

o stavbě státní průmyslové školy ve Vítkovicích.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

 

CHLEBOUNOVÁ Anna

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zahr. - zdrav. zeměd. a živn.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 1699 (zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)

174, 8. XI. 1928; 22, doslov 50, VII.

vyjádření k resol. 175, 9. XI. 1928; 36, VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 21, V.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

 

CHLOUBA František

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. in. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob a zeměd.

Návrhy:

na okamžité poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okresu libochovickém, zvláště pak v povodí potoka Klapského, t. 486.

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

na vydání zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům, t. 471.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, jímž se ukládá povinnost označovati při prodeji osiva a sadby, zda tyto pocházejí z kultur napadených rostlinnými chorobami, t. 869.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

62 pozměň., 3 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě II-V.

82, 10. V. 1927; 1436-59, IV.

9 pozměň. a 5 doplňov. návrhů k osnově zákona o silničním fondu (t. 1176) k §§ 1-4, 6-9, 11, 15, 19, 22-24.

101, 14. VII. 1927; 2639-42, IV.

2 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k §§ 1-3.

101, 14. VII. 1927; 2703-4, IV.

18 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 79-104, V.

7 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 28-9, V.

na vrácení t. 320 (změna. celního sazebníku) výb. zeměd.

28, 9. VI. 1926; 1395, II.

Resoluce:

3 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran předložení vládních návrhů o 1. propachtování půdy ze státních statků, 2. revisi přídělu zbytkových statků, 3. celostátním zákonu pachtýřském.

30, 11. VI. 1926; 1781, II.

k osnově zák. o silničním fondu (t. 1176) stran autonomie sociálního pojištění.

101, 14. VII. 1927; 2644, IV.

10 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 113-161, V.

Řeč v rozpravě:

o obchodní smlouvě RČS s Japonskem z 30. X. 1925 (t. 245), v níž zabývá se hlavně situací v zemědělství.

20, 7. V. 1926; 1183, II.

o změně celního sazebníku (t. 360)

30, 11. VI. 1926; 1681, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2437, II.

o návrzích týkajících se živelních pohrom (t. 519/I-IV)

46, 11. XI. 1926; 251, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 987, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část třetí.

81, 6. V. 1927; 1245, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1040)

88, 23. VI. 1927; 1713, IV.

o zákonu o silničním fondu (t. 1176).

99, 12. VII. 1927; 2567, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 28, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 34, VI.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 17, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 24, VI.

o prozatímní dohodě mezi RČS a Persií (t. 1707); obírá se událostmi v Boroňavě u Chustu.

160, 17. IX. 1928; 14, VI.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

175, 8. XI. 1928; 5, VII.

Interpelace:

naléhavá, o tajném skladišti zbraní v domě předsedy organisace fašistů Jakubky v Lounech, t. 1082.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1245.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

naléhavá, o zdražení cukru cukrovarským kartelem a o zdražování životních potřeb, t. 1752.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

o nesprávném rozdělování podpor pro postižené živelními pohromami politického okresu náchodského, zejména v obci Světlé, t. 1407/XIII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1494/IX.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

o rozdělování nouzové podpory poškozeným živelními pohromami na okrese pelhřimovském, t. 1569/XIII.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1732/X.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o zákazu ředitelství lesního velkostatku v Adamově vstupovati do tamějších státních lesů, sbírati houby a lesní plodiny a o zdražení stavebního materiálu, t. 1580/XV.

146, 22. VI. 1928; 4, VI.

Dotazy:

o tak zv. "lásce" neboli robotě na státním velkostatku Ronov n. D.

84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s v Mostě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. V. 1924, č. 124 Sb. z., spáchaný obsahem článku v časopise "Průboj")

7, 16. II. 1926; 271, I.

řízení zast. 11, 25. II. 1926; 475, I.

okr. s. v Postoloprtech (přestupek podle § 14 zák. shromažďovacího)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1914; zprav. V. Košek;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 42, VII.

okres. s. v Přibyslavi (přestupek § 487 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1913; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 8, VII.

okres. s. v Kojetíně (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona z 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.)

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

 

CHVALKOVSKÝ František, dr.

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu 29. I. 1927.

61, 15. II. 1927; 1583, III.

Za něho nastoupil Doležal Václav.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 120 (dohoda o vyclívání anglických reklamních tiskopisů mezi RČS a Spoj. Král. Velké Britanie a Irska z 1. II. 1926).

12, 4. III. 1926; 569, I.

zahr. výb. zpr. t. 786 (úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny životní s pojistníky rakouskými, podepsaná dne 29. V. 1925 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1445, III.

zahr. výb. zpr. t. 785 (úmluva mezi Československou republikou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými, podepsaná dne 4. V. 1926 v Praze, se Závěrečným zápisem téhož data).

58, 15. XII. 1926; 1448, III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 217, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 195, III.

 

CHVOJKA Jan Vlastimil

IV. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Laube Rudolfa, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1585, III.

Slib vykonal 58, 15. XIII. 1926; 1433, III.

Byl členem výb. inkompatib. a soc.-pol.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci vyhořelým v Levínské Olešnici u N. Paky, t. 1536.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

o zařazení města Jilemnice do vyšší skupiny míst činovného státních zaměstnanců, t. 2312.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524); mluví o jmenování správních orgánů do nemocenských pojišťoven.

195, 26. IV. 1929; 19, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o finanční krisi nemocenských pojišťoven, t. 1089.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1283.

112, 2. XII. 1927; 165, V.

o justičních poměrech v obvodu krajského soudu jičínského, t. 1407/XIV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1553/III.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o náhradě škody obětem politické persekuce za války, t. 1652/XIII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XIV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o poměrech na městské elektrické dráze v Liberci, t. 1815/XXII.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/XXV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o přeřazení obce Kartouzy-Valdice do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XVII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o poměrech v domáckém průmyslu sklářském v Pojizeří, t. 1847/XXI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

o přeřazení města Jičína do skupiny B činovného státních zaměstnanců, t. 1847/XXII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o bezdůvodném vyšetřování Adolfa Kreibicha, typografa v Raspenavě, okres Frýdlant, t. 2206/III.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o koupi budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Jičíně.

194, 25. IV. 1929; 5, VIII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.Přihlásit/registrovat se do ISP