Úterý 23. listopadu 1920

Těsnopisecká zpráva

o 20. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 23. listopadu 1920.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Přečtena děkovná odpověď vicepresidenta Brasilské republiky za blahopřejný telegram senátu k 31. výročí jejího založení

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Přijato zahájení rozpravy o naléhavé interpelaci sen. K. Friedricha a soudr. o událostech v Teplicích a sloučení její s rozpravou o prohlášení minist. předsedy ve schůzi senátu 16. listopadu 1920.

Denní pořad:

1. Rozprava o prohlášení ministerského předsedy, učiněném ve schůzi senátu dne 16. listopadu 1920, a o naléhavých interpelacích

sen. dr Hellera, Jarolima a soudr. na ministerského předsedu o odstranění pomníku císaře Josefa v Teplicích (tisk 192)

sen. Friedricha a soudr. na ministerského předsedu o událostech v Chebu (tisk 212)

sen. Jelinka, dr Spiegela, Luksche, dr Naegle, dr Mayr-Hartinga, Jessera a soudr. na vládu o pražských událostech dne 16. a 17. listopadu 1920 (tisk 216)

sen. dr Hellera, dr Wiechowskiho a soudr. na ministerské ho předsedu o událostech v Praze (tisk 214)

Přijata řečnická lhůta.

Řeč ministerského předsedy Černého

Řeč sen. dr Naegle

Řeč sen. Zavorala

Řeč sen. K. Friedricha

Řeč sen. Klofáče

Řeč sen. dr Hellera

Řeč sen. dr Soukupa

Řeč seny Hartla

Řeč sen. Sokola

Řeč sen. dr Spiegela

Řeč, sen. dr Horáčka

Řeč sen. dr Herzigové

Řeč sen. dr Ledebura-Wichelna

Vládní prohlášení schváleno

Změna ve výboru pro prozkoumání zprávy Stálého výboru

Návrh předsedy na zmocnění předsednictva, aby příští schůzi svolalo písemně, přijat

Příloha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP