Středa 26. května 1920

Schůze zahájena v 5 hodin 35 minut odpoledne.

Přítomni:

Zástupcové vlády: ministerský předseda Tusar; ministři: Dr. Dérer, Dr. Engliš, Habrman, Dr. Hotowetz, Johanis, Dr. Meissner, Prášek, Sonntág, Staněk, Stříbrný, Dr. Šrobár, Švehla, Dr. Vrbenský, Dr. Winter.

141 senátor podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: vrchní zemský rada Dr. Šafařovič.

Denní pořad

I. (ustavující) schůze senátu Národního shromáždění republiky Československé ve středu dne 26. května 1920 o 5. hodině odpolední.

1. Zahájení schůze předsedou vlády.

2. Slib senátorů.

3. Volba předsedy a jeho slib.

4. Volba 2 místopředsedů a slib jejich.

5. Volba 6 zapisovatelů a 4 pořadatelů.

Ministerský předseda Tusar (zvoní):

Dámy a pánové! Zahajuji schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé, vyšlého z voleb vykonaných dne 25. dubna 1920 a svolaného panem presidentem republiky dne 15. května 1920.

Sděluji, že došel dopis volebního soudu o verifikaci voleb a žádám Dra Šafařoviče, který byl pověřen pro dnešní schůzi funkcí senátního tajemníka, aby jej přečetl.

Senátní tajemník Dr. Šafařovič (čte):

>Č. pres. 3120.

Předsednictvu senátu v Praze!

Volební soud podrobil ve svém sezení dne 22. května 1920 ve smyslu §§ 8. čís. 2. a 10. zák. ze dne 29. února 1920, čís. 125 sb. z. a n. volby do senátu Československé republiky provedené dne 25. dubna 1920 svému přezkoumání.

Ježto nebylo proti volbě ze žádné strany podáno stížností a neshledány zákonné závady volitelnosti jednotlivých zvolených, bylo usneseno ověřiti volbu těchto senátorů:

l. Za československou sociálně-demokratickou stranu dělnickou:

v I. skrutiniu: Ackermann Josef, tajemník textil. dělnictva, Střešovice, Babka Juraj, inspektor, Báňská Bystřice, Blaho Jan, domkář, Mošovce, Cífka Karel, úředník okr. nem. pokladny, Praha, Cingr Petr, tajemník hornické organisace, Mor. Ostrava, Časný, Felix, obchodník, Olomouc-Hodolany, Dědic Karel, dámský krejčí, Praha, Dráb Josef, knihtiskař, Košice, Ecksteinová-Hniličková Božena, úředn., Smíchov, Endlicher Karel, malíř, Trnava, Filipinský Jan, úředník, Židenice, Folber Karel, redaktor časopisu >Český vystěhovalec<, Praha, Havlena Jáchym, pokl. záložny, Praha, Hybeš Josef, redaktor, Brno, Chlumecký Václav, redaktor, Podbrezová, Cholek Josef, ředitel kraj. úřadu pro pojišt. dělnictva, Bratislava, Jaroš Rudolf, tajemník okr. nem. pokladny, Praha, Jirásek Ferdinand, předseda Ústř. svazu čsl. družstev, Praha, Kada Štěpán, mistr obuvnický, Žilina, Kouša Josef, redaktor, Praha, Lážo Jurko, rolník, V. Svidník, Matusčák Theodor, železničiar, Prešov, Petřík Josef, tajemník Svazu domkářů, Plzeň, Poliak František, úředník, Sandry, Procházka Jan, truhlář, Růžodol Hor., Soukup František Dr., advokát a spisovatel, Praha, Svěcený Antonín, ředitel Ústř. děln. knihkupectví, Smíchov, Svraka Antonín, tajemník, Bratislava, Šáda Josef, správce okr. nem. pokladny, Tábor, Špera A. M., redaktor a člen zemského výboru, Brno, Štelcl Josef, starosta, Sušice, Švec Václav, starosta, Hatín u Jindř. Hradce, Witt Sigmund Dr., advokát, Mor. Ostrava, Zavadil Vojtěch, kontrolor, Žižkov, Zimák František, redaktor, Bratislava;

v II. skrutiniu: Lorenc Jan, správce konsumu, Hodonín, Měchura Alois, úředník, Prostějov, Mudroch Pavel, domkář, Sotina, Průša Josef, top. mistr., Dřínov;

ve III. skrutiniu: Jakubka Bohumil, tajemník nemoc. pokladny, Praha.

2. Za Republikánskou stranu čsl. venkova a domoviny:

v I. skrutiniu: Horáček Cyril Dr., univ. profesor, Praha, Hrejsa Otmar, farář, Jasenná u Vyzovic, Hucl Josef, rolník a mlynář, Koterov u Plzně, Hybš František, rolník, Staré Benátky;Hyrš Josef, rolník, Okrouhlice u Něm. Brodu, Kroiher František, děkan, Ledenice u Lišova, Prášek Karel, ministr zemědělství, Košetice, Rozkošný Jan, rolník a člen čes. odboru zemědělské rady, Křenovice u Kojetína, Sáblík Karel, rolník, Slavkovice u N. Města, Sehnal Václav, rolník, Kozojedy u N. Bydžova, Smrtka Josef, řídící učitel, Malá Čermná u Kostelce n. O.;

ve II. skrutiniu: Hrubý Emanuel, rolník, Mezouň, Lukeš Josef, rada vrch. zem. soudu a místopředseda zem. správní komise, Opava, Pánek František, rolník, Pavlíkov.

3. Za československou stranu socialistickou (nár.soc.):

v I. skrutiniu: Klofáč Václav, ministr národní obrany, Staré Strašnice, Klouda Antonín Dr., advokát, Praha, Konečný Alois, poslanec, Brno, Krejčí František Dr., univ. profesor, Kr. Vinohrady, Krouský Otokar Dr., advokát, Praha, Šťastný Ferdinand, tajemník kovopracovníků, Vinohrady,Veselý František Dr., ministr spravedlnosti, Praha;

ve II. skrutiniu: Klečák Josef, úředník nem. pokladny a starosta, Bubeneč, Lisý Čeněk Josef, učitel, Železný Brod, Pánek Rudolf, tajemník min. pošt, Král. Vinohrady.

4. Za Československou stranu lidovou (ludovou):

v I. skrutiniu: Jílek Jan, dělník, Třebíč, Kadlčák Josef, ředitel škol v. v., Frýdlant n. Ostr., Karas Josef Dr., vrch. rada zem. správ. výboru, Praha,Klimko Julius, lesný nadradca, Solnohrad-Šaryš, Kovalík Jan Dr., profesor, Žilina, Krupka Luděk Dr., náměstek starosty, Vyškov, Mudroň Jan Dr., pravotár, Turč. Sv. Martin, Osvald Fr. Richard, gen. arcibisk. vikář, Trnava, Stojan Antonín Cyril Dr., kanovník, Olomouc, Šabata František, rolník, Vrbice u Kostelce n. O., Ševčík Vincenc, děkan, Černá Hora, Valoušek František, děkan, Němčice na Hané;

v II. skrutiniu: Ďurčanský Juraj, rolník, Rajec, Reyl František Th. Dr., kanovník a spisovatel, Hradec Králové, Šachl Antonín, rolník, Hůrky, Vallo Theodor, velkoobchodník, Zvoleň, Zavoral Metoděj, opat, Praha;

ve III. skrutiniu: Procházka Adolf JUDr., vicepresident krajského soudu, Olomouc.

5. Za Národní demokracii a agrární oposici:

v I. skrutiniu: Brabec Jaroslav Dr., advokát, Karlín, Herben Jan Dr., spisovatel, Praha, Jirásek Alois, spisovatel, Praha, Mareš František Dr., profesor university, Vinohrady, Sokol Karel, Stan., přísedící zem. správ. výboru, Praha, Stránský Adolf Dr., člen N. shr., Praha;

ve II. skrutiniu: Fáček Vladimír Dr., vrch. rada zem. správ. výboru, Smíchov, Franta Bohuslav Dr., president zem. správ. výboru, Smíchov, Přikryl Ondřej MUDr., lékař, Prostějov, Žďárský Josef, rolník, Příšovice u Turnova.

6. Za Slovenskou národnu a rolnickou stranu:

v I. skrutiniu: Dula Matúš, správce spořitelny, Turč. Sv. Martin, Křižko Milutin, statkář, Michalovice, Ružiak Jan, pravotár, Lipt. Sv. Mikuláš, Vlček Jaroslav Dr., správce Matice Slov., Turč. Sv. Martin;

ve II. skrutiniu: Roháček Šimon, knihtiskař, Modra;

ve III. skrutiniu: Duchaj Jan, rolník, Blatnica.

7. Za Československou živnostensko-obchodnickou sranu středostavovskou:

ve II. skrutiniu: Kotrba Jan, mistr tesařský, Praha, Thoř Josef, čalouník, Hradec Králové, Trčka Emanuel, kamenický mistr, Král. Vinohrady.

8. Za stranu Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslovakischen Republik:

v I. skrutiniu: Heller Karel Dr., advokát, Trnovany, Hladík Heřman, tajemník strany, Jablonec n. N., Jarolím Antonín, předseda >Union der Bergarbeiter<, Krupka, Kiesewetter Vilém, redaktor, Trutnov, Link František, sekretář, Krňov, Löw Dominik, soukromý úředník, Drahovice, Lorenc Václav, správce konsum., Stará Role, Perthnenová Anna, soukromnice, Podmokly, Polach Jan, gymn. profesor, Brno, Reyzl Josef, správce časopisu, Varnsdorf, Stark František Karel, sekretář strany, Stříbro;

ve II. skrutiniu: Barth Josef, obchod vedoucí, Zatec, Friedrich Albert, železniční zřízenec, Krumlov, Niessner Vilém, šéfredaktor, Brno, Wiechovski Wilhelm MUDr., univ. profesor, Smíchov;

ve III. skrutiniu:

Hecker August, úředník organisace, Liberec.

9. Za stranu Bund der Landwirte, politische Partei zur Wahrung ländlicher Interessen.

v I. skrutiniu: Hübner Ignác, rolník, Víska u Liberce, Lippert Ondřej, rolník, Wenussen u Tuškova, Zuleger Theodor, president německého odboru zemědělské rady, Libočany, okres Žatec;

v II. skrutiniu: Fritsch Jindřich, rolník, Suchdol, okres Nový Jičín, Knesch Jindřich, ředitel zimní školy, V. Ves u Broumova;

ve III. skrutiniu: Spiess Erdmann, rolník, Odolenovice.

10. Za stranu Deutsche christlichsoziale Volkspartei:

ve II. skrutiniu: Hilgenreiner Karel Dr., univ. profesor, Praha, Ledebur-Wicheln Evžen Dr., majitel velkostatku. Křemiž, Mayr-Harting Robert Dr., univ. profesor, Praha, Vetter Moric, statkář a lékař, Nová Horka, okres Nový Jičín.

11. Za stranu Deutsche Wahlgemeinschaft:

v I. skrutiniu: Fahrner Adam, předseda sdružení něm. odb. organisaci, Král. Vinohrady, Fridrich Karel, vrchní finanční rada, Cheb, Hartl Hans, ředitel stát. průmyslové školy, Liberec, Meissner Robert, rolník, Vávrovice, Oberleithner Gustav, inženýr, starosta, Šumperk;

ve II. skrutiniu: Herzigová Emma Marie Dr., lékařka, Liberec, Jesser František, spisovatel, Svitavy, Naegle August Dr., rektor něm. university, Praha.

12. Za stranu Deutsch-demokratische Freiheitspartei:

v I. skrutiniu: Jelinek Josef, městský stavitel, Brno, Luksch Josef, rolník, Loděnice;

ve II. skrutiniu:Spiegel Ludvík Dr., profesor něm. university, Praha.

13. Za křesťansko-sociálnou stranu na Slovensku:

v I. skrutiniu: Koperniczky František Dr., probošt, Bratislava, Schmidt Karel Eugen Dr., hlav. děkan, Bratislava.

14. Za stranu Országos Magyar Kusgazda es Földmilves Párt:

ve II. skrutiniu: Hangos Štefan, malorolník, Nové Zámky.

O tom dává se po rozumu § 22. zákona ze dne 29. února 1920 č. 125 sb. z. a n. zpráva s podotknutím, že toliko ohledně Matěje Krepenhofera, dělníka v Matejovce, nebylo dosud o verifikaci rozhodnuto.

V Praze dne 22. května 1920.

President volebního soudu:

Dr. Pantůček v. r.<

Ministerský předseda Tusar (zvoní):

Funkci tlumočníka z jazyka německého zastává prof. Flusser a z jazyka maďarského slečna Burešová.

Přikročíme k vykonání senátorského slibu podle §u 5. jednacího řádu a §u 22. ústavní listiny. Žádám pana senátního tajemníka, aby přečetl formulí senátorského slibu v příslušných jazycích a aby vyvolával jménem jednotlivé pp. senátory a tyto pak žádám, aby se po přečtení svého jména odebrali ke mně a vykonali slib podáním ruky a slovem >slibuji<.

Senátní tajemník Dr. Šafařovič (čte):

Paní a páni senátoři slibují takto: >Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.<

>Sžubujem, že budem věrný Československej republike a že budem zachovávat zákony a svoj mandát zastávať podža svojho nejlepšieho vedomia a svedomia.<

>Ich gelobe der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben.<

Tlumočnice sl. Burešová (čte):

>Fogadom hogy hüleszek a csehszlovák köstärsasághoz és hogy a törvenyeket megtartni és mandátumomat legjobb tudomásom és lelkiismeretem szerint gyakorolni fogom.<

Senátní tajemník Dr. Šafařovič čte jména senátorů. Senátoři přistupují k ministerskému předsedovi Tusarovi a skládají slib podáním ruky a slovem >slibuji< nebo >slubujem<, po případě >ich gelobe< nebo >fogadom< v tomto pořádku:

Ackermann Josef, Babka Juraj, Barth Josef, Blaho Jan, Dr. Brabec Jaroslav, Cífka Karel, Cingr Petr, Časný Felix, Dědic Karel, Dráb Josef, Duchaj Jan, Dula Matúš, Ďurčanský Juraj, Ecksteinová-Hniličková Božena, Endlicher Karel, Dr. Vladimír Fáček, Fahrner Adam, Filipínský Jan, Folber Karel, Dr. Bohuslav Franta, Friedrich Albert, Fridrich Karel, Fritsch Jindřich, Hangos Štefan, Hartl Hans, Havlena Joachým, Hecker August, Dr. Heller Karel, Dr. Herben Jan, MUDr. Herzigová Marie Emma, Dr. Hilgenreiner Karel, Hladík Heřman, Dr. Horáček Cyril, Hrejsa Otmar, Hrubý Emanuel, Hucl Josef, Hübner Ignác, Hybeš Josef, Hybš František, Hyrš Josef, Chlumecký Václav, Cholek Josef, Jakubka Bohumil, Jarolím Antonín, Jaroš Rudolf, Jelínek Josef, Jesser František, Jílek Jan, Jirásek Alois, Jirásek Ferdinand, Kada Stefán, Kadlčák Josef, Dr. Karas Josef, Kiesewetter Vilém, Klečák Josef, Ing. Klimko Jul. Klofáč Václav, Dr. Klouda Antonín, Knesch Jindřich, Konečný Alois, Dr. Koperniczky František, Kotrba Jan, Kouša Josef, Dr. Kovalík Jan, Dr. Krejčí František, Křižko Milutin, Kroiher František, Dr. Krouský Otakar, Dr. Krupka Ludvík, Lážo Jurko, Dr. Ledebur-Wicheln Eugen, Link František, Lippert Ondřej, Lisý Čeněk, Löw Dominik, Lorenc Jan, Lorenz Václav, Lukeš Josef, Luksch Josef, Dr. Mareš František, Matusčák Teodor, Dr. Mayr-Harting Robert, Meissner Robert, Měchura Alois, Mudroch Pavel, Dr. Mudroň Jan, Dr. Naegle August, Niessner Vilém, Oberleithner August, Dr. Osvald Richard, Pánek František, Pánek Rudolf, Petřík Josef, Poliak František, Polach Jan, Perthenová Anna, Prášek Karel, Dr. Procházka Adolf, Procházka Jan, MUDr. Přikryl Ondřej, Průša Josef, Reyzl Josef, Dr. Reyl František, Roháček Šimon, Rozkošný Jan, Ružiak Jan, Sáblík Karel, Sehnal Václav, Smrtka Josef, Sokol Karel Stanislav, Dr. Soukup František, Dr. Spiegel Ludvík, Spiess Erdmann, Stark František Karel, Dr. Stojan Antonín, Svraka Antonín, Svěcený Antonín, Šabata František, Šáda Josef, Šachl Antonín, Ševčík Vincenc, Špera A., Šťastný Ferdinand, Štelcl Josef, Švec Václav, Dr. Schmidt Karel Eugen,Thoř Josef, Trčka Emanuel, Vallo Theodor, Valoušek František, Dr. Veselý František, Vetter Moric, Dr. Witt Zikmund, Dr. Wiechowski Vilém, Dr. Vlček Jaroslav, Zavadil Vojtěch, Zavoral Method, Zimák František, Zuleger Theodor, Žďárský Josef, Krepenhofer Matěj.

Ministerský předseda Tusar (zvoní):

Aby se senát ustavil, jest třeba vykonati volbu jeho funkcionářů. Žádám pány senátory, aby zaujali svá místa a usedli. (Děje se.)

Nejprve přistoupíme k volbě předsedy senátu a konstatuji, že senát jest schopen se usnášeti.

Volbu jest vykonati podle § 61. jed. řádu hlasovacími lístky, jež budou sbírati páni senátoři, které jmenují skrutátory: Josef Kouša, Václav Sehnal, Dr. Karas a Heřman Hladík, jež současně žádám, aby dozírali na hlasování a sbírání hlasovacích lístku, a pak mí sdělili výsledek volby. Na právo sečte hlasy senátor Dr. Karas, ve středu na právo a na ministerské lavici senátor Václav Sehnal, ve středu v levo senátor Josef Kouša a na levici senátor Heřman Hladík. Hlasovací lístky jsou uloženy v zásuvce každého pana senátora

v obálce, opatřené nadpisem >Hlasovací lístky<.

(Skrutátoři sbírají hlasovací lístky. - Po odevzdání hlasovacích lístků:)

Táži se, zda všichni páni senátoři odevzdali hlasovací lístky. (Hlasy: Ano!)

Tím je hlasování skončeno a žádám pány skrutátory, aby sečetli hlasovací lístky.

(Skrutátoři sčítají odevzdané hlasy. - Po sečtení hlasů:)

Odevzdáno bylo celkem 138 hlasovacích lístků, z nichž zní 111 na jméno profesora Dra Horáčka. (Výborn! Hlučný, dlouho trvající potlesk.)

Jest tedy zvolen předsedou senátu pan profesor Dr. Horáček.

Táži se pana profesora Dra Horáčka, zda volbu přijímá.

Senátor Dr. Horáček: Přijímám.

Ministerský předseda Tusar:

Žádám pana senátního tajemníka, aby přečetl formuli předsednického slibu a pana předsedu, aby vykonal do mých rukou slib.

Senátní tajemník Dr. Šafarovič (čte):

>Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.<

Senátor Dr. Horáček (podávaje ministerskému předsedovi ruku): Slibuji.

Ministerský předseda Tusar:

Žádám pana předsedu senátu Dra. Horáčka, aby se ujal svého úřadu.

Předseda Dr. Horáček:

Slavný senáte! Volbou tohoto zákonodárného sboru byl jsem povolán v jeho čelo. Pokládám za svou povinnost vzdáti hluboký dík za toto vysoké vyznamenání, ačkoliv jsem si dobře vědom, že jest to jen výsledek dočasné konstelace politické, a že ve středu tohoto shromáždění mužové, kteří svými vynikajícími vlastnostmi k této funkci nad míru důležité jsou snad způsobilejší.

Tím spíše mám za svou povinnost, ujímaje se tohoto svého úřadu, zde veřejně prohlásiti, že bude mou snahou vésti jej vždy s naprostou objektivností (Výborně!), nestranností a spravedlností (Výborně!), ať se bude jednati o jakékoliv otázky politické, sociální nebo národnostní. Slibuji také, že nikdy neuchýlím se od jednacího řádu, a prosím všechny vážené pány kolegy, aby mne v této mé snaze účinně podporovali.

Slavný senáte! Dnešní den, kterým zahajujeme nově zvolený parlament, jest jakýmsi časovým mezníkem ve vývoji naší republiky. Jest dnem, kterým pominulo ono období revolučního převratu a kterým nastává doba klidného evolučního vývoje v dějinách našeho státu, ke kterému přizvání jsou také zástupci ostatních národností, jež zde vřele vítám a ku svorné práci zvu. (Výborně! Potlesk.)

Naše ústava předpisuje našemu senátu právě v tomto období důležité úkoly a já mám jenom to vroucí přání, aby veškerá jednání a usnesení jeho nesena byla vážnou důstojností, moudrou rozvahou a aby přispěla k sesílení, povznesení a šťastné budoucností naší společné vlasti, námi všemi milované republiky Československé. (Výborně! Hlučný potlesk.)

Tím tento odstavec denního pořadu je vyřízen a přistupujeme ke čtvrtému odstavci,

k volbě dvou místopředsedů a jejich slibu.

Podle § 61. jednacího řádu vykonáme jejich volbu rovněž hlasovacími lístky a prosím pány skrutátory již jmenované, aby se ujali svého úkolu, a pp. senátory, aby vyplnili jména navržených dvou místopředsedů a sice obou na jednom lístku a páni skrutátoři, aby lístky odebrali.

Prosím pana tajemníka, aby přečetl jména kandidátů.

Senátní taj Dr. Šafařovič (čte): Jako místopředsedové senátu jsou navrženi senátoři Dr. Soukup František a Klofáč Václav.

Předseda: Prosím pány skrutátory, aby sebrali hlasovací lístky.

(Skrutátoři sbírají hlasovací lístky a sčítají odevzdané hlasy. - Po sečtení hlasů:)

Dovoluji si oznámiti, že odevzdáno bylo při volbě místopředsedů senátu celkem 143 hlasovacích lístků, z nichž 101 zní na jméno Dr. František Soukup a 100 zní

na jméno Václav Klofáč. Prázdných lístků bylo odevzdáno 42.

Jsou tudíž zvoleni místopředsedy senátu Dr. František Soukup a Václav Klofáč. (Výborně! Potlesk.)

Táži se obou, zdáli volbu přijímají.

Pan Dr. Soukup?

Senátor Dr. Soukup: Přijímám.

Předsedá: Pan Klofáč?

Senátor Klofáč: Přijímám.

Předseda: Prosím pana senátního tajemníka, aby přečetl příslušnou formulí slibovací a aby oba páni místopředsedové vykonali slib do mých rukou.

Senátní tajemník Dr. Šafařovič (čte): >Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.<

Pan sen. Dr. Soukup?

Senátor Dr. Soukup: Slibuji.

Senátní tajemník Dr. Šafařovič: Pan sen. Klofáč?

Senátor Klofáč: Slibuji.

Předseda: Prosím pány místopředsedy, aby zaujali svá místa za předsednickým stolcem. (Děje se.)

Tím jest vyřízen odstavec čtvrtý našeho denního pořadu dnešního.

Následuje nyní odstavec 5., jímž jest:

>Volba 6 zapisovatelů a 4 pořadatelů.>

Prosím, aby páni volili na jednom lístku 6 zapisovatelů a na druhém lístku 4 pořadatele.

Prosím pana tajemníka, aby přečetl jména kandidátů.

Senátní tajemník Dr. Šafařovič (čte): Jako zapisovatelé jsou kandidování pánové: Dr. Krouský Otakar, Svěcený Antonín, Dr. Vlček Jaroslav, Dr. Stojan Ant. Cyril, Dr. Přikryl Ondřej a Löw Dominik.

Jako pořadatelé jsou navrženi pánové: Lisý Čeněk, Měchura Alois, Hybš František a Jílek Jan.

Předseda: Žádám pány skrutátory, aby se ujali svého úřadu.

(Po sebrání hlasů a sečtení jich skrutátory:)

Slavný senáte! Dovoluji si oznámiti výsledek volby jednak zapisovatelů, jednak pořadatelů.

Pokud se týká zapisovatelů odevzdáno bylo 136 hlasovacích lístků, z nichž zní 111

na jméno Dr. Jaroslav Vlček, 111 na jméno Dr. Otakar Krouský, 110 na jméno Dr. Antonín Stojan, 110 na jméno Antonín Svěcený, 110 na jméno Dr. Ondřej Přikryl, 110 na jméno Dominik Löw. 25 lístků bylo prázdných. Jsou tudíž zvoleni pp.: Dr. Jaroslav Vlček, Dr. Otakar Krouský, Dr. Antonín Stojan, Antonín Svěcený, Dr. Ondřej Přikryl a Dominik Löw.

Táži se pánů, zdali funkci tuto přijímají.

Pan Dr. Vlček?

Sen. Dr. Vlček: Ano.

Předseda: Pan Dr. Krouský?

Sen. Dr. Krouský: Přijímám.

Předseda: Pan Dr. Stojan?

Sen. Dr. Stojan: Přijímám.

Předseda: Pan Antonín Svěcený?

Sen. Svěcený: Přijímám.

Předseda: Pan Dr. Ondřej Přikryl?

Sen. Dr. Přikryl: Přijímám.

Předseda: Pan Dominik Löw?

Sen. Löw: Ich nehme an.

Prosím, aby pánové Dr. Vlček a Dr. Krouský se ujali svých funkcí. (Děje se.)

Pokud se týká pořadatelů, bylo odevzdáno 92 hlasovacích lístků, z nichž všech 92 zní na jméno Čeněk Lisý, Alois Měchura, Hybš František a Jílek Jan. Jsou tudíž zvoleni.

Táži se pánů, zda tuto funkci přijímají. Pan Čeněk Lisý?

Sen. Lisý: Přijímám.

Předseda: Pan Alois Měchura?

Sen. Měchura: Přijímám.

Předseda: Pan František Hybš?

(Hlas: Není tady, ale přijímá.)

Předseda: Pan Jan Jílek?

Sen. Jílek: Přijímám.

Předseda: Tím jest také tento odstavec denního pořádku vyřízen a tím celý denní pořádek vyčerpán.

Dovolují si oznámiti, že zítra dne 27. května bude se konati společná schůze obou sněmoven v zasedací síni poslanecké sněmovny o 11, hod. dopolední s denním pořádkem: Volba presidenta republiky a jeho slib.

Vstupenky pro tuto schůzi vydány budou senátorům v sekretariátu klubů pří poslanecké sněmovně (bývalé akademické gymnasium).

Před ukončením schůze navrhuji v dorozumění se schůzí pánů předsedů klubů, aby příští schůze konala se v úterý dne 1. června t. r. o 4. hodině odpolední s tímto denním pořadem:

Volba l6členného výboru iniciativního, l6členného výboru rozpočtového,

24členného výboru stálého podle § 54. ústavní listiny, kdež na senát připadá voliti 8 členů, a konečně

12členného výboru imunitního, vesměs výborů uvedených v jednacím řádu.

Táži se, zdali jsou proti tomuto mému návrhu ohledně doby schůze a ohledně denního pořádku nějaké námitky? (Nebyly.)

Není tomu tak, pokládám tedy návrh ten za přijatý.

Konečně žádám kluby, aby pokud tak ještě neučinily, oznámily ve smyslu § 15. jednacího řádu písemně senátní kanceláři své ustavení, jakož i jména členů a po případě hospitantů klubu.

Tím končím schůzi.

(Konec schůze v 6 hod. 55 min. večer.)


Související odkazy