JAKUBKA Bohumil

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. k prozk. Stál. výb. soc. pol. - techn. doprav. a zdrav.

Návrhy:

na změnu úrazového zákona ze dne 28. XII. 1887 ř. z. č. 1 z r. 1888 článku IV. § 6 změněného zákonem ze dne 10. IV. 1919 Sb. z. č. 207, t. 432.

35, 3. II. 1921; 855, II.

Resoluce:

k předloze o pojištění dělníků pro případ nemoci (ústní zpr. k t. 328) k § 25.

29, 22. XII. 1920; 730, II.

k návrhu posl. Bechyně (koal.) na vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565) stran výluky stavebního dělnictva.

45, 3. III. 1921; 1154, II.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o pojištění dělníků pro případ nemoci (ústní zpr. k t. 328).

29, 22. XII. 1920; 724, II.

soc. pol. v. zpr. t. 541 (stanovení příspěvkové sazby pro úrazové pojištění u Zemské úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku).

44, 1. III. 1921; 1085, II.

soc. pol. v. zpr. t. 678 (změna ustanovení § 1154 lit. b) obč. zákoníka).

56, 1. IV. 1921; 21, III.

soc. pol. v. zpr. t. 822 (placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty).

60, 30. VI. 1921; 145, III.

soc. pol. v. zpr. t. 821 (zvýšení zaopatřovacích platů hornických).

60, 30. VI. 1921; 150, III.

soc. pol. v. o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (ústní zpr. k t. 1145).

89, 21. XII. 1921; 710, IV.

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (ústní zpr. k t. 1161).

90, 21. XII. 1921; 730, IV;

doslov 732, IV.

soc. pol. v. k předloze o stanovení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (ústní zpr. k t. 1162).

90, 21. XII. 1921; 733, IV;

doslov 735, IV.

soc. pol. v. o prodloužení působnosti zákona z 22. XII. 1920, č. 689 Sb. z., a změně některých ustanovení zákonů o nemocenském pojištění dělníků (ústní zpr. k t. 1159).

92, 22. XII. 1921; 760, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1235 (práva vystouplých členů bratrských pokladen).

102, 8. II. 1922; 957, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1297 (prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných).

111, 4. IV. 1922; 60, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1416 (bratrské pokladny).

125, 11. VII. 1922; 503, V;

doslov a tiskové opravy 509, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1493 (úvěr na podporu nezaměstnaných).

136, 1. XII. 1922; 278, VI.

soc. pol. v. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (ústní zpr. k t. 1546).

147, 21. XII. 1922; 891, VI.

soc. pol. v. o změně právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků (ústní zpr. k t. 1790).

190, 21. XII. 1923; 759, VIII.; doslov 769. VIII.

soc. pol. v. zpr. t. 2120 (zavedení placené dovolené pro zaměstnance).

259, 2. IV. 1925; 16, XI.;

doslov 29, XI.

tisková oprava 261, 3. IV. 1925; 112, XI.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 565).

45, 3. III. 1921; 1131, II.

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721).

57, 11. V. 1921: 83, III.

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1989).

226, 7. X. 1924; 792, IX.

Interpelace:

v příčině změny nemocenského zákona, t. 193.

17, 16. XI. 1920; 150, II.

odpov. t. 241.

21, 7. XII. 1920; 325, II.

o stávce lékařů v nemocenských pokladnách, t. 737.

58, 14. VI. 1921; 123, III.

odpov. t. 1071.

71, 18. X. 1921; 8, IV.

 

JAROLIM Anton

IV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. soc. pol. - Stál. a živn.

Návrhy:

pozměňov. návrh k předloze o mimořádné výpomoci veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 106) k §§ 1, 2 a 3.

13, 15. VII. 1920; 548, I.

pozměňov. návrh k předloze o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721) k § 8.

57, 11. V. 1921; 101, III.

2 pozměňov. návrhy k fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114) ke kap. XIV. a XX.

83, 17. XII. 1921; 561, IV.

pozměňov. návrh k předloze o stanovení 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (ústní zpr. k t. 1162) k § 2.

90, 21. XII. 1921; 733, IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198) stran stanovení vyššího ročního příjmu.

96, 25. I. 1922; 873, IV.

2 pozměňov. návrhy k finančnímu zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ke kap. XX a XXI.

141, 15. XII. 1922; 734, VI.

3 pozměňov. návrhy k předloze o požitcích stát. zaměst. (zpr. t. 1538).

145, 20. XII. 1922; 834 835, VI.

2 pozměňov. návrhy k předloze o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (t. 1546).

147, 21. XII. 1922; 894, VI.

13 pozměňov. návrhů k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623).

161, 26. IV. 1923; 1355, VII.

3 pozměňov. návrhy k předloze o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 1624).

161, 26. IV. 1923; 1355 1356, VII.

2 pozměňov. návrhy k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 1622).

161, 26. IV. 1923; 1356, VII.

2 pozměňov. návrhy k předloze o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 1707).

172, 4. VII. 1923; 1591, VII.

6 pozměňov. návrhů k osnově zákona o dani z uhlí (zpr. t. 1779) k §§ 2, 3, 7, 8 a 24.

189, 20. XII. 1923; 697, VIII.

3 pozměňov. návrhy k předloze zákona, jíž se vydávají předpisy k ochraně a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských (zpr. t. 1860).

202, 25. IV. 1924; 187, IX.

22 pozměňov. návrhů k osnově o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153).

268, 9. VI. 1925; 298-300, XI.

3 pozměňov. návrhy k fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. X, XI. a XIII. A.

289, 15. X. 1925; 890, XI.

na vrácení osnovy zákona obsažené ve zpr. t. 999 (zákon proti útisku a na ochranu ve shromážděních) ústav. práv. výb.

70, 12. VIII. 1921; 491, III.

aby prohlášení vlády k naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 o hornické stávce nebylo vzato na vědomí.

102, 8. II. 1922; 991, IV.

aby se přes vládní návrh zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 1622) přešlo k dennímu pořádku.

161, 26. IV. 1923; 1356, VII.

Resoluce:

k návrhu sen. Folbera na snížení daně z uhlí (zpr. t. 554) stran zrušení daně z uhlí vůbec.

46, 8. III. 1921; 1214, II.

vzata zpět 1214, II.

ku změně § 1154 lit. b) obč. zákoníka (zpr. t. 678).

56, 1. IV. 1921; 22, III.

ku změně ustanovení § 34 zákona o úpravě uhelného hospodářství (ústní zpr. k t. 633) stran zrušení vybírání 30% uhelné dávky).

56, 1. IV. 1921; 48, III.

k předloze o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721) stran uvedení zákona z 10. XII. 1918 nově v platnost a úpravy podpory podle stávající drahoty.

57, 11. V. 1921; 101, III.

ku změně některých ustanovení o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 947) stran poskytnutí drahotních přídavků úrazovým invalidům a jich pozůstalým.

70, 12. VIII. 1921; 401, III.

k předloze o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (zpr. t. 1015) stran reformy zákona o pensijním pojištění zřízenců, a voleb do pensijního ústavu.

70, 12. VIII. 1921; 457, III.

k předloze o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 1018) stran nové úpravy hornického pojištění.

70, 12. VIII. 1921; 477, III.

k vlád. nař. o zániku závazků k válečným úkonům (ústní zpr.) stran doplnění dosud platného zákona.

75, 22. XI. 1921; 72, IV.

k fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510) ku kap. XX.

141, 15. XII. 1922; 737, VI.

k předloze zákona o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (t. 1546), aby vláda vydala prováděcí nařízení k volbám do nemocenských pokladen podle § 16 zák. o nemoc. pojištění a do dubna dala provésti první volby na základě nového volebního řádu.

147, 21. XII. 1922; 895, VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 1623).

161, 26. IV. 1923; 1355, VII.

k předloze o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocen. pojištění dělníků (zpr. t. 1707) stran provedení voleb do nemocenských pokladen do 31. XII. 1923.

172, 4. VII. 1923; 1592, VII.

2 resol. k fin. zákonu pro rok 1924 (zpr. t. 1753) stran sdělování zásadních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu členům N. S. a předložení zprávy o činnosti Pozemkového úřadu.

184, 14. XII. 1923; 237-238, VIII.

k osnově o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153), aby vláda prodloužila novelu k zák. č. 221 ze dne 28. X. 1924.

268, 9. VI. 1925; 300, XI.

6 resol. k osnově fin. zákona pro r. 1926 (zpr. t. 2250) ke kap. VI., IX., XI., XIII., XVII. a XXI.

289, 15. X. 1925; 890-891, XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 16. VI. 1920; 176, I. (něm. 215)

o převzetí soukromých železnic do správy státní (ústní zpr. k t. 326).

29, 22. XII. 1920; 703, II. (něm. 753)

o snížení daně z uhlí podle návrhu sen. Folbera (zpr. t. 554).

46, 8. III. 1921; 1214, II. (něm. 1275)

o změně ustanovení o úpravě uhelného hospodářství (ústní zpr. k t. 633).

56, 1. IV. 1921; 48, III. (něm. 67)

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721).

57, 11. V. 1921; 96, III. (něm. 113)

o úpravě uhelného hospodářství (zpr. t. 938).

68, 10. VIII. 1921; 354 III. (něm. 364)

o změně některých ustanovení o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 947).

70, 12. VIII. 1921; 401, III. (něm. 509)

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114).

81, 15. XII. 1921; 260, IV. (něm. 355)

o prodloužení platnosti zákona o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických (zpr. t. 1132).

85, 20. XII. 1921; 601, IV. (něm. 606)

o poskytnutí částky 130,000.000 Kč k účelům soc. pojištění (ústní zpr. k t. 1162).

90, 21. XII. 1921; 734, IV. (něm. 739)

o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 1198).

96, 25. I. 1922; 867, IV. (něm. 884)

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce).

101, 7. II. 1922; 924, IV. (něm. 943)

o vládním návrhu zákona o bratrských pokladnách (zpr. t. 1416).

125, 11. VII. 1922; 505, V. (něm. 529)

o vládních prohlášeních a naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise).

132, 9. XI. 1922; 163 VI. (něm. 209)

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (t. 1546).

147, 21. XII. 1922; 891, VI. (něm. 935)

o stávce horníků v Moravské Ostravě (naléh. interp. t. 1593).

156, 19. III. 1923; 1197, VI. (něm. 1208)

o prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění (zpr. t. 1707).

172, 4. VII. 1923; 1592, VII. (něm. 1638)

o dani z uhlí (zpr. t. 1779).

189, 20. XII. 1923; 694, VIII. (něm. 715)

o vydání předpisů k ochraně života a zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických, natěračských a malířských (zpr. t. 1860).

202, 25. IV. 1924; 183, IX. (něm. 199)

o hornických soudech rozhodčích (zpr. t. 1932).

219, 3. VII. 1924; 617, IX. (něm. 676)

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153).

268, 9. VI. 1925; 273, XI. (něm. 311)

o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Polskou (zpr. t. 2232).

282, 1. X. 1925; 524, XI. (něm. 531)

Věcná poznámka:

k vlastní řeči v rozpravě o hornických soudech rozhodčích (zpr. t. 1932).

219, 3. VII. 1924; 621, IX.

Interpelace:

naléhavá o hrozící stávce všech horníků, t. 1241.

100, 6. II. 1922; 916, IV.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací Tučného.

102, 8. II. 1922; 974, IV. .

naléhavá o přepadení německých turnérů ve stanici Louka-Horní Litvínov, t. 1424.

128, 14. VII. 1922; 734, V.

odpov. t. 1565.

151, 27. II. 1923; 1046, VI.

naléhavá o stávce horníků v Mor. Ostravě, kterou vyprovokovali moravsko-ostravští uhlobaroni, t. 1593.

156, 19. III. 1923; 1179, VI.

zodpověděna prohlášením min. veř. prací A. Srby.

156, 19. III. 1923; 1202, VI.

naléhavá stran prodloužení působnosti nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících, t. 1659.

169, 2. VII. 1923; 1552, VII.

interpelace vzata zpět 169, 2. VII. 1923; 1558, VII.

odpov. t. 1714/12.

173, 30. X. 1923; 4, VIII.

o vybírání 30% uhelné dávky z deputátního uhlí horníků-provisionistů, t. 180.

15, 9. XI. 1920; 26, II.

odpov. t. 370.

34, 27. I. 1921; 843, II.

 

JAROŠ Rudolf

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. a zahr.

Zpravodajem:

rozp. v. zpr. t. 59 (odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a IV. stát. půjčka RČS.

10, 24. VI. 1920; 394, I;

doslov 439, I.

rozp. v. zpr. t. 106 (mimořádná výpomoc veškerým státním zaměstnancům).

13, 15. VII. 1920; 548, I.

rozp. v. zpr. t. 104 (přídavky a příplatky vojenským gážistům).

13, 15. VII. 1920; 549, I.

rozp. v. zpr. t. 105 (mimořádná výpomoc vojenským gážistům).

13, 15. VII. 1920; 549, I.

soc. pol. v. zpr. t. 443 (povolení pojišťovnám k vybírání drahotních přirážek).

37, 8. II. 1921; 1006, II.

soc. pol. v. zpr. t. 524 (smlouva přijatá na mezinárodní konferenci práce ve Washingtoně r. 1919).

43, 24. II. 1921; 1066, II.

soc. pol. v. o resolucích sen. Vettera-Lilie, týkajících se úpravy pensí zaměstnanců velkostatků (ústní zpr.).

94, 19. I. 1922; 767, IV;

doslov 770, IV.

zahr. v. zpr. t. 1261 (mezinárodní úprava o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví).

106, 16. II. 1922; 1156, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1262 (pohořelí v Sušicích, okr. Uh. Hradiště).

106, 16. II. 1922; 1156, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1263 (státní záruka výrobním a pracovním družstvům dělnickým).

106, 16. II. 1922; 1157, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1441 (výslužné obecních a obvodních lékařů).

126, 13. VII. 1922; 594, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1627 (prodloužení lhůty pro přihlášky válečných poškozenců).

167, 7. VI. 1923; 1464, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1707 (prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění).

172, 4. VII. 1923; 1589, VII.;

doslov 1597, VII.

soc. pol. v. zpr. t. 1989 (pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

226, 7. X. 1924; 765, IX.;

doslov 227, 8. X. 1924; 873, IX. a

228, 9. X. 1924; 953, IX.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441).

36, 4. II. 1921; 951, II.

o naléh. interp. t. 1241, 1244 a 1245 (o hornické stávce).

101, 7. II. 1922; 931, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

138, 12. XII. 1922; 372, VI.

o soc. pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 2153).

268, 9. VI. 1925; 292, XI.

 

JELINEK Josef

VI. voleb. kraj

NDSS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. k prozk. Stál. v. - rozp. - techn. doprav. - úsp. kom. ústav. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na zřízení 17 členného vyšetřovacího výboru, t. 119.

14, 26. X. 1920; 14, II.

týkající se starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků, obchodníků a rolníků, t. 589.

47, 15. III. 1921; 1296, II.

v záležitosti živelní pohromy v Mariánských Lázních, t. 1451.

129, 24. X. 1922; 3, VI.

na zavedení povinného starobního a invalidního pojištění samostatných živnostníků a obchodníků, t. 1650.

168, 8. VI. 1923; 1498, VII.

aby na základě § 46 ústav. listiny dostavili se ministři do schůze senátu.

182, 12. XII. 1923; 242, VII.

Resoluce:

4 resol. k fin. zákonu pro rok 1921 (zpr. t. 284) ke kap. VIII. a XXI.

26, 17. XII. 1920; 619-635, II.

k předloze o převzetí soukromých železnic do správy státní (ústní zpr. k t. 326) stran zřízení ředitelství dráhy v Teplicích-Šanově a Těšíně, znalosti českého jazyka u úředníků, služebních smluv a disciplinárních řádů.

29, 22. XII. 1920; 709, II.

3 resol. k fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114) ke kap. XIII. a XIV.

83, 17. XII. 1921; 563-564, IV.

k předloze o požitcích četnických vrchních strážmistrů (zpr. t. 1433) stran výhod pro pracující vrstvy v čas vojenské služby.

126, 13. VII. 1922; 567, V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

3, 9. VI. 1920; 57, I. (něm. 84)

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého ze 26. X. 1920.

16, 11. XI. 1920; 86, II. (něm. 139)

o událostech v Praze dne 16. XI. 1920 a jejich vlivu na zákonodárnou práci v senátě.

17, 16. XI. 1920, 151; II. (něm. 163)

o dodatku ke státnímu rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441).

35, 3. II. 1921; 884, II. (něm. 919)

o prohlášení min. předs. J. Černého o sčítání lidu, jímž zodpovídají se 2 naléh. interp. sen. Lipperta (t. 500 a 501).

47, 15. III. 1921; 1325, II. (něm. 1402)

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (ústní zpr. k t. 615).

56, 1. IV. 1921; 43, III. (něm. 66)

k vládnímu prohlášen min. předs. dr. Beneše z 18. X. 1921.

73, 25. X. 1921; 30, IV. (něm. 35)

o vládních prohlášeních a o naléh. interp. t. 1465 a 1467 (o hospodářské krisi).

130. 7. XI. 1922; 31, VI. (něm. 60)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o zahraniční situaci, vytvořené novým příchodem exkrále Karla do Maďarska.

74, 26. X. 1921; 50, IV. (něm. 57)

o fin. zákonu pro rok 1922 (zpr. t. 1114).

82, 16. XII. 1921; 402, IV. (něm. 503)

o snížení drahotních přídavků státním a jiným veřejným zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138 a 1139).

88, 21. XII. 1921; 655, IV. (něm. 691)

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 1297).

111, 4. IV. 1922; 68, V. (něm. 77)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interpelacích stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329).

118, 31. V. 1922; 275, V. (něm. 308)

o použití části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen (zpr. t. 1345).

122, 28. VI. 1922; 403, V. (něm. 408)

o výkupu Ústecko-Teplické dráhy (zpr. t. 1379).

123, 30. VI. 1922; 426, V. (něm. 449)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

141, 15. XII. 1922; 677, VI. (něm. 752)

o prohlášení ministra zahraničí.

174, 8. XI. 1923; 51, VIII. (něm. 77)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1924 (zpr. t. 1753).

183, 13. XII. 1923; 382, VIII. (něm. 480)

o slučování a rozlučování obcí, o změně hranic (zpr. t. 1775).

189, 20. XII. 1923; 701, VIII. (něm. 718)

o prohlášení ministra zahraničí.

232, 5. XI. 1924; 95, X. (něm. 127)

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250).

287, 13. X. 1925; 636, XI. (něm. 676)

Interpelace:

naléhavá stran předložení mírových smluv, t. 31.

10, 24. VI. 1920; 377, I.

odpov. t. 408.

36, 4. II. 1921; 937, II.

naléhavá stran anulování obecních voleb v Jihlavě, t. 71.

12, 14. VII. 1920; 535, I.

odpov. t. 453.

38, 10. II. 1921; 1015, II.

naléhavá stran případu v Jihlavě, t. 115.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 743.

58, 14. VI. 1921; 124, III.

naléhavá o jednání žatecké odbočky bankovního úřadu s lombardními dlužníky, t. 122.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 249.

23, 14. XII. 1920; 342, II.

naléhavá stran požitků zemských školních inspektorů, t. 123.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 276.

25, 16. XII. 1920; 445, II.

naléhavá o jednostranném přidělování úředně obhospodařených materiálií, t. 124.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 481.

40, 17. II. 1921; 1027, II.

naléhavá ve věci zastavení "Presburger Zeitung", t. 133.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 672.

57, 11. V. 1921; 76, III.

naléhavá o pražských událostech dne 16. a 17. XI. 1920, t. 216.

19, 18. XI. 1920; 172, II.

zodpověděna min. předs. J. Černým.

20, 23. XI. 1920; 210, II.

naléhavá ohledně pamětního spisu předloženého r. 1919 mírové konferenci a pojednávajícího o problému Němců v Čechách, t. 211.

31. 20. I. 1921; 783, II.

odpov. t. 758.

60, 30. VI. 1921; 143, III.

naléhavá stran použití částky 2,500.000 Kč, povolené parlamentem pro všeobecné účely lidového vzdělání, t. 1383.

124, 10. VII. 1922; 467, V.

odpov. t. 1448.

127, 14. VII. 1922; 706, V.

naléhavá stran zabavení brněnského listu "Tagesbote", t. 1479.

133, 21. XI. 1922; 233, VI.

odpov. t. 1578/2.

154. 16. III. 1923; 1068, VI.

naléhavá ve příčině složení vlády, t. 1560.

151, 27. II. 1923; 1046, VI.

o odstranění závad na trati severozápadní dráhy Litoměřice - Ústí, t. 252.

23, 14. XII. 1920; 342, II.

odpov. t. 377.

34, 27. I. 1921; 843, II.

ve věcech brněnského školství, t. 426.

43, 24. II. 1921; 1063, II.

odpov. t. 710.

60, 30. VI. 1921; 143, III.

stran povýšení zemských školních inspektorů do V. třídy hodnostní od 1. září 1919, t. 652.

54, 31. III. 1921; 4, III.

odpov. t. 728.

58, 14. VI. 1921; 123, III.

ve příčině zadávání vojenských dodávek, t. 663.

54, 31. III. 1921; 4, III.

odpov. t. 908.

71, 18. X. 1921; 6, IV.

stran konfiskace 187. čísla časopisu "Pilsner Tagblatt", t. 1453/8.

129, 24. X. 1922; 3, VI.

odpov. t. 1558/11.

149, 25. I. 1923; 983, VI.

stran novinářských útoků proti německým důstojníkům a úředníkům, t. 1484/1.

133, 21. XI. 1922; 229, VI.

odpov. t. 1615/10.

162, 8. V. 1923; 1387, VII.

o krvavých událostech v Bruntále, t. 1484/4.

133, 21. XI. 1922; 230, VI.

odpov. t. 1485/4.

134, 23. XI. 1922; 237, VI.

pro domnělý výrok pana presidenta republiky, t. 1513/5.

141, 15. XII. 1922; 677, VI.

odpov. t. 1615/16.

162, 8. V. 1923; 1388, VII.

stran požitků svobodných živitelů rodin, t. 1594/6.

158, 23. IV. 1923; 1242, VII.

odpov. t. 1714/11.

173, 30. X. 1923; 4, VIII.

stran výplaty 5%ních priorit Ostravsko- Frýdlantské dráhy, t. 1687/5.

169, 2. VII. 1923; 1550, VII.

odpov. t. 1714/3.

173, 30. X. 1923; 3, VIII.

stran degradování německých důstojníků, t. 1721/1.

176, 27. XI. 1923; 122, VIII.

odpov. t. 1842/4.

201, 24. IV. 1924; 139, IX.

o tom, že se nedbá jazykového zákona u úřadů v Brně, t. 1721/2.

176, 27. XI. 1923; 122, VIII.

odpov. t. 2014/1.

233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran nápisů na nádraží v Břeclavě, t. 1721/3.

176, 27. XI. 1923; 122, VIII.

odpov. t. 1955.

221, 23. IX. 1924; 711, IX.

stran vyřazení Národního shromáždění v otázkách vnitřní a zahraniční politiky a stran slibů, jež hlava státu učinila Francii, t. 1721/4.

176, 27. XI. 1923; 122, VIII.

stran zamyšleného rozdělení berní správy v Brně, t. 1803/7.

193, 6. III. 1924; 4, IX.

odpov. t. 1882/3.

206, 27. V. 1924; 279, IX.

stran událostí v I. Moravské spořitelně v Brně, t. 1803/8.

193, 6. III. 1924; 4, IX.

odpov. t. 2064/10.

250, 3. III. 1925; 542, X.

stran zpožděného vydání titrů moučné půjčky, t. 1803/9.

193, 6. III. 1924; 4, IX.

odpov. t. 1882/2.

206, 27. V. 1924; 279, IX.

o tom, že se nedbá jazykového zákona, t. 1803/10.

193, 6. III. 1924; 4, IX.

odpov. t. 2014/1.

233, 1. XII. 1924; 138, X.

stran provádění tiskové censury v Brně, t. 1975/1.

225, 6. X. 1924; 758, IX.

odpov. t. 2064/2.

250, 3. III. 1925; 541, X.

o tom, že se nedbá jazykového zákona, t. 1998/1.

233, 1. XII. 1924; 137, X.

odpov. t. 2111/8.

262, 22. IV. 1925; 118, XI.

stran rozpuštění výboru První Moravské spořitelny v Brně a dosazení správní komise, t. 2065/9.

250, 3. III. 1925; 542, X.

odpov. t. 2144/3.

264, 26. V. 1925; 164, XI.

Dotazy:

k předsedovi senátu a k vládě o výsledcích vyšetřování jihlavských událostí parlamentní vyšetřovací komisí.

11, 13. VII. 1920; 497, I. (něm. 497)

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. trest. s. v Brně (přečin podle § 305 tr. z.).

32, 25. I. 1921; 812, II.

zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský;

95, 24. I. 1922; 819, IV.

nevydán 827, IV.

Volán k pořádku:

16, 11. XI. 1920; 95, II. 174,

8. XI. 1923; 53, VIII.

 

JESSER Franz

VII. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1. 26. V. 1920; 4, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. zahr.

Návrhy:

na věnování 50 milionů Kč na sanaci výdělkových a hospodářských společenstev, ohrožených hospodářskou krisí, t. 1492.

135, 29. XI. 1922; 265, VI.

Resoluce:

k osnově zákona zmocňující vládu, aby poskytla úvěr republice Rakouské (zpr. t. 1380) stran připojení Rakouska k Německu.

123, 30. VI. 1922; 433, V.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy VI. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 16. VI. 1920; 132, I. (něm. 189)

o zmocnění ministra financí k výpůjčkám také v cizí měně (zpr. t. 1294).

110, 31. III. 1922; 21, V. (něm. 45)

o prohlášení min. předs. dr. Beneše ve věci janovské konference a o naléh. interp. stran sankcí proti Německu (t. 1328 a 1329).

119, 1. VI. 1922; 316, V. (něm. 360)

o inkompatibilitě (zpr. t. 1885).

208, 30. V 1924; 408, IX. (něm. 443)

o prohlášení ministra zahraničí.

231, 4. XI. 1924; 53, X. (něm. 85)

Interpelace:

naléhavá o zjevech, týkajících se Těšínska, t. 117.

15, 9. XI. 1920; 25, II.

odpov. t. 244.

21, 7. XII. 1920; 325, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Svitavách (přečin podle § 302 tr. z. a zločm podle § 65 tr. z.).

17, 16. XI. 1920; 150, II.

zpr. t. 616; zprav. K. Cífka;

51, 17. III. 1921; 1475, II.

zpráva vrácena im. v. 1476, II.

záležitost nově projednána

zpr. t. 1100; zprav. dr. Stránský;

95, 24. I. 1922; 819, IV.

nevydán 827, IV.

 

JÍLEK Jan

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. zdrav. a živn.

Resoluce:

k předloze o odškodnění majitelů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce RČS (zpr. t. 59) stran ochrany drobných upisovatelů válečných půjček.

10, 24. VI. 1920; 439, I.

Zpravodajem:

soc. pol. v. zpr. t. 1015 (drahotní přídavky k důchodům podle zákona o pensijním pojištění).

70, 12. VIII. 1921; 457, III.

soc. pol. v. zpr. t. 1024 (zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné).

70, 12. VIII. 1921; 488, III.

soc. pol. v. o úpravě - snížení - drahotních přídavků státním i jiným veřej. zaměstnancům (ústní zpr. k t. 1138).

88, 21. XII. 1921; 644, IV.

soc. pol. v. k předloze o drahotních přídavcích pro r. 1922 k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku (ústní zpr. k t. 1141).

88, 21. XII. 1921; 678, IV.

soc. pol. v. k předloze o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění (ústní zpr. k t. 1142).

88, 21. XII. 1921; 679, IV.

soc. pol. v. k předloze zákona, kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům (ústní zpr. t. 1143).

88, 21. XII. 1921; 679, IV.

zdrav. v. zpr. t. 1261 (mezinárodní úprava o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví).

106, 16. II. 1922; 1156, IV.

soc. pol. v. zpr. t. 1417 (služební poměry učitelstva škol obecných a občanských).

126, 13. VII. 1922; 608, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1449 (pomoc pohořelým v obci Slov. Raslavice, okr. Bardiov župa Šariš).

127, 14. VII. 1922; 707, V.

soc. pol. v. zpr. t. 1553 (čsl.-něm. úmluva o převodu zaopatřování vál. poškozenců na Hlučínsku).

151, 27. II. 1923; 1049, VI.

zdrav. v. zpr. t. 1737 (stanovení předpisů, které osoby mohou býti v ošetřování v ústavech pro choromyslné).

191, 14. II. 1924; 800, VIII.

živn. v. k předloze, kterou se některé obory soukromého zprostředkování prohlašují za živnost koncesovanou ve smyslu živnost. řádu (zpr. t. 2083).

254, 17. III. 1925; 577, X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284).

26, 17. XII. 1920; 600, II.

o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 721).

57, 11. V. 1921; 90, III.

o změně fin. zákona ze 17. XII. 1920 a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 1240).

105, 15. II. 1922; 1119, IV.

o vládních prohlášeních a naléh. interp. t. 1465 a 1467 (hospodářská krise).

131, 8. XI. 1922; 139, VI.

o úvěru na podporu nezaměstnaných (zpr. t. 1493).

136, 1. XII. 1922; 284, VI.

o užívání pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v obdobích 1924-1929 (zpr. t. 1864).

203, 26. IV. 1924; 212, IX.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1925 (zpr. t. 2020).

238, 11. XII. 1924; 321, X.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1926 (zpr. t. 2250).

287, 13. X. 1925; 640, XI.

Interpelace:

o zdlouhavém vyřizování žádostí invalidů za přidělování trafik, t. 270.

24, 15. XII. 1920; 357, II.

odpov. t. 378.

31, 20. I. 1921; 783, II.

ohledně nedostatečných a tmavých místností na poštovním úřadě v Třebíči, t. 463.

37, 8. II. 1921; 991, II.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Třebíči (přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jana Uhlíře).

162, 8. V. 1923; 1388, VII.

zpr. t. 1732; zprav. dr. Krouský;

176, 27. XI. 1923; 123, VIII.

vydán: 178, 29. XI. 1923; 153, VIII.

Volán k pořádku:

145, 20. XII. 1922; 820, VI.

 

JIRÁSEK Alois

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

 

JIRÁSEK Ferdinand

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2, I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 5, I.

Byl členem výb. br. - nár. hosp. - rozp. úsp. kom. a zahr.

Návrhy:

na doplnění resoluce výb. rozp. a soc. pol. při zpr. t. 220 (nouzová výpomoc státním zaměstnancům).

19, 18. XI. 1920; 192, II.

na dodatek k resol. ku zpr. t. 642 (zákon o státní investiční půjčce dopravní).

53, 18. III. 1923; 1521, II.

pozměňov. návrh ke zpr. t. 284 (stát. rozpočet a fin. zákon pro r. 1921), týkající se resoluce J. Kotrby.

26, 17. XII. 1920; 635, II.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. zpr. t. 535 (uvolnění obchodu zvěří).

43, 24. II. 1921; 1059, II.;

doslov 1071, II.

rozp. v. zpr. t. 1183 (připomínky pana presidenta k vrácenému zákonu z 12. VIII. 1921 o osobních daních přímých).

100, 6. II. 1922; 916, IV.

rozp. v. zpr. t. 1184 (účetní závěrka nejv. účet. kontr. úřadu za r. 1920).

100, 6. II. 1922; 917, IV.

rozp. v. zpr. t. 1263 (státní záruka výrobním a pracovním družstvům dělnickým).

106, 16. II. 1922; 1157, IV.

rozp. v. zpr. t. 1264 (státní záruka zemědělským družstvům vyjma úvěrní a konsumní).

106, 16. II. 1922; 1161, IV.

rozp. v. zpr. t. 1265 (státní záruka svazům družstev živnostenských).

106, 16. II. 1922; 1161, IV.

rozp. v. zpr. t. 1339 (změna zákona o dani výdělkové).

116, 23. V. 1922; 180, V. tisková oprav.a 117, 24. V. 1922; 201, V.

rozp. v. zpr. t. 1750 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska).

185, 17. XII. 1923; 549, VIII.

rozp. v. zpr. t. 1684 (obchodní smlouva s Nizozemskem).

219, 3. VII. 1924; 659, IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

8, 22. VI. 1920; 350, I.

o nouzové výpomoci civilním a vojenským stát. zaměstnancům (zpr. t. 220).

19, 18. XI. 1920; 189, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1921 (zpr. t. 284).

26, 17. XII. 1920; 610, II.

o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1920 (zpr. t. 441).

35, 3. II. 1921; 865, II.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1922 (zpr. t. 1114).

81, 15. XII. 1921; 266, IV.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1923 (zpr. t. 1510).

139, 13. XII. 1922; 474, VI.

o zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v RČS" (zpr. t. 1991).

228, 9. X. 1924; 934, IX.

Interpelace:

týkající se podloudného obchodování ječmenem a sladem plzeňským pivovarem, t. 228.

21, 7. XII. 1920; 324, II.

odpov. t. 373.

31, 20. I. 1921; 783, II.

Volán k pořádku:

227, 8. X. 1924; 874, IX.Přihlásit/registrovat se do ISP