Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2697.

Interpellation

der Abgeordneten Dr. Luschka und Genosen

an den Finanzminister und

Minister des Innern

betreffend die sinnwidrige Handhabung der Verordnung vom 28. November 1919, Nr. 644 Slg. d. Ges. u. Vdg. gegen die Hausierer des Hultschiner Bezirks.

Die Bestimmungen der Verordnung vom 28. November 1919, Nr. 644 Slg. d. Ges. u. Vdg. über den Verkehr mit fremden Zahlungsmitteln heben im politischen Bezirke Hultschin zu unhaltbaren Härten gegenüber jenem feile der Bevölkerung gefühlt, welcher noch aus der Zeit der Staatszugehörigkeit dieses Gebietes zum Deutschen Reiche den Hausierhandel rechtmäßig betrieb. Diese Wandergewerbetreibenden sind zur Fristung und Erhaltung ihrer wirtschaftlichen Existenz an ihre früheren Warenbezugsquellen und Absatzgebiete in Oberschlesien angewiesen und anziehen daraus ihren Erwerb in der dort giftigen deutschen Markwährung. Überschreiten diese nun nach zwischen welligem Aufenthalte in ihren Wohnorten im Hultschiner Gebiete die Grenze, werden ihnen die 2000 M übersteigender Geldbeträge, welche sie zur Bezahlung ihrer Warenlieferanten mit sich führen, in Anwendung der §§ 3 und 14 der zit. Verordnung beschlagnahmt und sie selbst von der Bezirkshauptmannschaft Hultschin überdies noch mit empfindlichen Geltung Freiheitsstrafen belegt.

Bei diesem Verfahren wird in vollständiger Verrenkung der Absichten dieser Vdg. den geschilderten besonderen Verhältnissen des Hultschiner Bezirkes in keiner Weise Rechnung getragen, noch werden die sonstigen Familien- und Erwerbsverhältnisse im Strafausmaße berücksichtigt, so daß die Betroffenen, welche nahezu alle aus dem Hausierhandel ihre einzige Erwerbsquelle schollen, infolge der Unmöglichkeit ihre Lieferanten zu bezahlen, bezw. von ihren Verdienste zu leben, durch diese behördliche Praxis ihrem wirtschaftlichen Ruine entgegengehen, zumal ja auch die Ausfuhr der allenfalls in Inlande umgewechselte inländischen Banknoten zufolge des § 13 der bezogenen Verordnung nicht frei ist und wiederum ziere Übertretung des von den Finanzbehörden zu ahnenden Gefälls - Strafgesetzes beinhaltet.

Unter Zugrundelegen der geschilderten tatsächlichen Verhältnisse stellen die Gefertigten daher an die Herren Finanzminister und Minister des Innern die Anfrage, ob sie hellt sind, die sinnwidrige Handhabung der Verordnung vom 28. November 1919, Nr. 644 Slg. d. Ges. u. Vdg. gegen die Wandergewerbetreibenden des Hultschiner Gebietes, welche einen ansehnlichen Teil der Gesamtbevölkerung bilden, durch der wirtschaftlichen Bedürfnissen dieses Gebietes entsprechende Weisungen zu Beseitigen und die Rückausfolgung der den Hausierern beschlagnahmten Gelder und auferlegten Straff Beträge zu verfügen.

Prag, am 30. Juni 1921.

Dr. Luschka,

Mark, Schälzky, Simm, Heller, Kaiser, Kraus, Budig, Dr. Lehnert, Patzel, Dr. Medinger, Dr. Kafka, Dr. Baeran, Dr. Simm, Dr. Lodgman, Dr. Keibl, Bobek, Dr. Schollich, Matzner, Röttel, Schubert, Kostka, Zierhut, Dr. Hanreich.

 

 

 

Překlad.

2697.

Interpelace

poslance dra Luschky a druhů

ministrovi financí a

ministrovi vnitra,

že se nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n. proti jeho smyslu provádí vůči podomním obchodníkům hlučínského okresu.

Předpisy obsažené v nařízení ze dne 28. listopadu 1919; č. 644 Sb. z. a n. upravujícím obchod cizími platidly, vedly v politickém okrese hlučínském k neudržitelným krutostem vůči obyvatelstvu, které oprávněně provozuje podomní obchod ještě z doby, kdy příslušelo k německé říši. Tito kočovní živnostníci, mají-li si zachovati a udržeti hospodářskou existenci, jsou odkázáni na své dřívější nákupny zboží a odbytiště v Horním Slezsku a trží výdělek v tamější platné měně - v německých markách. Překročí-li nyní hranice po přechodném pobytu ve svých bydlištích na Hlučínsku, zabaví se jim podle § 3 a uvedeného nařízení peníze přes 2000 M, které s sebou vezou, aby zaplatili dodavatelům zboží, a okresní politická správa hlučínská uloží jim mimo to ještě citelné tresty na penězích i na svobodě.

Při tomto řízení neuznávají se naprosto záměry tohoto nařízení a nijak se nevyhovuje vylíčeným zvláštním poměrům Hlučínského okresu, ani při vyměřování trestů se nepřihlíží k jiným rodinným a výdělkovým poměrům, takže postižení, pro něž skoro pro všechny jest podomní obchod jediným jejich zdrojem výdělku, nemohou dodavatelům zaplatiti, pokud se týče z výdělku žíti, a touto praxí úřadů jdou do hospodářské zkázy, obzvláště když také vývoz domácích bankovek, které by si v tuzemsku vyměnili, podle § 13 dovolávaného se nařízení není volný, a jest opětně přestupkem podle důchodkového trestního zákona, který trestají finanční úřady.

Na základě vylíčených skutečných poměrů podávají proto podepsaní pánům ministrům financí a vnitra dotaz, jsou-li ochotni, pokyny, vyhovujícími hospodářským potřebám toho území, zameziti, aby se nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n. neprovádělo proti jeho smyslu vůči kočovným živnostníkům hlučínským, kteří tvoří značnou část veškerého obyvatelstva; a naříditi vrácení peněz, podomním obchodníkům zabavených, a uložených jim pokut.

V Praze dne 30. června 1921.

Dr. Luschka,

Mark, Schälzky, Simm, Heller, Kaiser, Kraus, Budig, dr. Lehnert, Patzel, dr. Medinger, dr. Kafka, dr. Baeran, dr. Spina, dr. Lodgman, dr. Keibl, Bobek, dr. Schollich, Matzner, Röttel, Schubert, Kostka, Zierhut, dr. Hanreich.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP