Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Původní znění.

2139.

Interpellation

des Abgeordneten Dr. Luschka und Genossen

an den Minister des Innern

betreffend die Verfolgungen der Hultschiner Bevölkerung wegen ihres Selbstbekenntnisses anläßlich der Volkszählung.

Anläßlich der Volkszählung haben sich im Gebiete der Bezirkshauptinannschaft Hultschin Zustände herausgebildet, welche infolge des selbstherrlichen und rücksichtslosen Vorgehens der Zählkommissäre und Behörden gegen jenen Teil der Bevölkerung, welcher sich zur deutschen Nationalzugehörigkeit bekannte, die Notwendigkeit einer unparteiischen und gerechten Untersuchung durch die vorgesetzten Dienststellen erfordern.

Ungeachtet der gesetzlichen Bestimmung, daß es jeder mündigen Person zusteht, nach dem Selbstbekenntnisse seiner Nationalität einzubekennen, ist diesem Rechte von den größtenteils landfremden Zählkommissären in einer Unzahl von Fällen nicht entsprochen worden, beziehungsweise sind diese Angaben zum Gegenstände rücksichtsloser Strafverfolgungen gemacht worden.

Die Bezirkshauptmannschaft in Hultschin hat gemeindeweise nahezu jeder Person, welche sich zum Deutschtum bekannte, gegen diese Eintragung Hindernisse bereitet und die Strafbestimmungen des § 12 der Durchführungsverordnung in geradezu rabulistischer Art zur Anwendung gebracht. Die Straferkenntnisse legen Strafen von Hunderten, ja Tausenden von Kronen und gleichzeitig Freiheitsstrafen auf, ohne auf die Familien-, Erwerbs- und Vermögensverhältnisse der Bestraften auch nur im geringsten Bedacht zu nehmen.

Sohin sind diese Maßnahmen nachgerade zu einer Landplage im Hultschiner Lande geworden und haben zur weiteren Erbitterung gegen das herrschende System geführt. Die Bevölkerung wird bei den massenhaften Vorladungen zu. den Amtstagen, beziehungsweise vor das Amt der Bezirkshauptmannschaft Hultschin mit den unglaublichsten Fangfragen drangsaliert und ist gerade durch dieses System an der gesetzlichen Freiheit des nationalen Bekenntnisses vollständig verhindert.

In letzter Zeit gehen überdies Gendarmen und Polizeiorgane in den Gemeinden Hultschin, Petershofen, Klein-Darkowitz etc. in die einzelnen Häuser und trachten die Deutschen zu beeinflussen, ihr seinerzeitiges Bekenntnis zur deutschen Nationalität bei der Bezirkshauptmannschaft noch nachträglich zu widerrufen.

Die Gefertigten erblicken in diesen Verhältnissen eine absolutistische Vergewaltigung der gesetzlichen Freiheit und Gleichberechtigung durch die lokalen Machthaber, welche von der Berufungsinstanz durch Abweisung der eingebrachten Rekurse unterstützt werden, und richten an den Herrn Minister die Anfrage, ob er bereit ist, die behördliche Durchführung der Volkszählung im Hultschinerlande einschließlich aller laufenden Strafsachen einer ministeriellen Überprüfung unterziehen zu lassen und in Übereinstimmung mit der Forderung der Bevölkerung die Volkszählungsarbeiten jener Zählkommissäre, welche die gesetzlichen Bestimmungen nicht auf das genaueste befolgt haben, zu wiederholen.

Prag, am 20. April 1921.

Dr. Luschka,

Bobek, Dr. W. Feierfeil, Dr. Petersilka, Schälzky, Scharnagl, Knirsch, Ing. Jung, Wenzel, Patzel, Simm, Dr. Kafka, Kostka, Dr. Brunar, Dr. Radda, Dr. Spina, Kaiser, Dr. Lehnert, J. Mayer, Dr. Hanreich, Zierhut, Röttel, Matzner, Dr. Schollich, Dr. E. Feyerfeil.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1921.

I. volební období.

3. zasedání.

Překlad.

2139.

Interpelace

poslance Dra Luschky a druhů

ministrovi vnitra

o pronásledování hlučínského obyvatelstva, protože při sčítání lidu správně se přiznalo.

Při sčítání lidu vytvořily se v obvodu okresní pol. správy v Hlučíně poměry, jež pro samovládné a bezohledné zacházení sčítacích komisařů a úřadů s onou častí obyvatelstva, která přiznala se k německé národnosti, vyžadují nestranného a spravedlivého vyšetření vyššími úřady.

Bez ohledu na ustanovení zákona, že každá dospělá osoba má právo přiznati se dle vlastního uznání ke své národnosti, sčítací komisaři, většinou cizinci, v nespočetných případech neučinili dosti tomuto právu, pokud se týče, vzali si tato doznání za záminku bezohledného trestního stíhání.

Okresní hejtmanství v Hlučíně činilo dle obcí skoro každé osobě, jež se přiznala k Němcům, překážky proti tomuto zápisu, přímo krutě užilo trestních ustanovení § 12 prováděcího nařízení. Trestní nálezy stanoví tresty, jdoucí do set, ba tisíců korun a současně i tresty vazbou, neohlížejíce se ni v nejmenším na rodinné, výdělkové a majetkové poměry odsouzených.

Tato opatření stala se tedy přímo pohromou Hlučínska a byla příčinou dalšího rozhořčení nad panujícím systémem. Obyvatelstvo při hromadných obsílkách k úředním rokům, pokud se týče k okresnímu hejtmanství v Hlučíně je pronásledováno neuvěřitelnými chytlavými otázkami a právě tímto systémem se mu úplně znemožňuje užívaní zákonité volnosti hlásiti se ke své národnosti.

Poslední dobou obcházejí četníci a policejní orgány v obcích Hlučíně, Petřkovicích, Darkovičkách atd. po jednotlivých domech a hledí přiměti Němce, aby dodatečně odvolali u okresního hejtmanství přiznání k německé národnosti, jež svého času učinili.

Podepsání shledávají v těchto poměrech absolutistické znásilňování zákonem zaručené svobody. a rovnoprávnosti místními úřady, jež podporuje odvolací stolice zamítáním odvolání, a táží se pana ministra, zda je ochoten naříditi, aby ministerstvo úřední sčítání lidu na Hlučínsku s trestními věcmi právě se projednávajícími, a aby v souhlase s požadavky obyvatelstva znovu provedly se sčítací práce oněch komisařů, kteří neplnili co nejpřesněji ustanovení zákona?

V Praze dne 20. dubna 1921.

Dr. Luschka,

Bobek, Dr. W. Feierfeil, Dr. Petersilka, Schälzky, Scharnagl, Knirsch, inž. Jung, Wenzel, Patzel, Simm, Dr. Kafka, Kostka, Dr. Brunar, Dr. Radda, Dr. Spina, Kaiser, Dr. Lehnert, J. Mayer, Dr. Hanreich, Zierhut, Röttel, Matzner, Dr. Schollich, Dr. E. Feyerfeil.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP